Rettssak

NTNU mente studenten hadde fusket - studenten vant i retten

En NTNU-student ble utestengt for å ha samarbeidet med to andre studenter på en hjemmeeksamen. Den vurderingen er ikke Trøndelag tingrett enig i.

Den sentrale klagenemnd ved NTNU mente identiske skrivefeil og svar betød at studentene hadde samarbeidet underveis i en hjemmeeksamen.
Publisert

Mistanken ble rettet mot en kvinnelig student ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som våren 2021 gjennomførte en skriftlig hjemmeeksamen da besvarelsen hadde tilnærmet identiske svar med to andre medstudenter.

Mistanken ble ytterligere styrket av at besvarelsene hadde identiske skrivefeil.

Saken gikk til den sentrale klagenemnd ved NTNU der studenten ble utestengt resten av vårsemesteret og høstsemesteret 2021. Studenten klagde, og klagenemnden reduserte utestengelsen til ett semester på grunn av lang behandlingstid.

Studenten bestemte seg for å hoppe bukk over Felles klagenemnd og tok saken til rettssystemet. I en fersk dom fra Trøndelag tingrett er det klart at retten tror studenten og omgjør utestengelsen.

Delte notater

At studenter vinner fram i fuskesaker i domstolene, hører til sjeldenhetene.

En kartlegging Khrono gjorde i fjor viser at staten ble stevnet for retten 18 ganger i 2020 og 2021 av studenter som ble tatt i fusk. I seks av sakene trakk studenten kravet, mens de resterende 12 ble behandlet i retten. Ingen studenter vant sine rettssaker.

Men NTNU-studenten mente hardnakket at de identiske svarene og skrivefeilene var et resultat av samarbeid før eksamen, ikke under.

Hun forklarte i retten at hun og medstudentene hadde delt sine notater underveis i eksamensforberedelsene i en kollokviegruppe. Disse notatene var det senere lov å bruke underveis i hjemmeeksamen.

Staten mente på sin side at likhetene i besvarelsene betydde at det er «kvalifisert sannsynlighetsovervekt» for at de tre studentene hadde kommunisert underveis i eksamen.

«Det gjelder skrivefeil, identiske riktige svar, identiske uriktige svar og like misforståelser av oppgaveteksten», står det gjenfortalt i dommen.

Forklarer skrivefeil

Det var ikke retten enig i.

«Etter en samlet bevisvurdering mener retten det ikke foreligger kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at NN har samarbeidet med medstudenter under eksamen».

Studenten forklarte i retten hun forberedte seg til eksamen ved å lage egne notater, delenotater med andre, og samle forelesningsnotater fra fakultetet. Disse notatene brukte hun siden som et oppslagsverk da hun jobbet med hjemmeeksamen og klippet og limet inn setninger fra notatene.

Dette forklarer også skrivefeilene, argumenterte studenten.

«Flere av skrivefeilene som er påpekt av universitetet som påfallende har NN gjenfunnet i sine egne notater, eksempelvis «landtids-analyse» og «klausering»».

At de to medstudentene hadde tilgang til de samme notatene delt forut for eksamen, forklarer at det har oppstått likheter i besvarelsene og skrivefeilene, mener retten.

Studentens advokat Snorre Astridsønn Kristiansen ønsker ikke å kommentere saken. Studenten har ikke besvart Khronos forespørsel om en kommentar til saken.

Powered by Labrador CMS