Fusk

Felles klagenemnd: Nå peker pilen nedover igjen

Etter rekordmange studentklager i 2021 er det nå færre studenter som klager på vedtak om fusk og utestenging fra studier.

De fleste sakene som kommer inn til Felles klagenemnd kommer fra studenter som er mistenkt og «dømt» for å ha fusket under eksamen. Dette bildet er kun ment som illustrasjon.
De fleste sakene som kommer inn til Felles klagenemnd kommer fra studenter som er mistenkt og «dømt» for å ha fusket under eksamen. Dette bildet er kun ment som illustrasjon.

I 2021 fikk Felles klagenemnd inn 386 studentsaker. Det tilsvarende tallet for 2022 er ennå ikke hundre prosent klart, men opplysninger Khrono har fått tilgang til viser at 2022-tallet er like i underkant av 300.

NSO: — Positivt

De fleste av studentsakene som kommer inn er klager på vedtak om fusk. Hvis en student har blitt tatt i fusk, kan hen klage på dette til Felles klagenemnd. Andre eksempler på klager som kommer inn til Felles klagenemnd er klager på utestenging eller bortvisning som følge av ulike årsaker.

— Uten å ha dykket særlig dypt i de ferskeste tallene, så er det positivt at det totale antallet saker går ned, sier fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon (NSO), Jørgen Valseth, til Khrono.

Jørgen Valseth i Norsk studentorganisasjon.
Jørgen Valseth i Norsk studentorganisasjon.

Han peker blant annet på at den brå digitaliseringen man så under pandemien, og usikkerhet rundt hva som var lov og ikke lov under eksamener, som en mulig årsak til at klagesakene økte gjennom hele pandemien.

Solid oppsving

Fakta

Innkommende studentsaker til Felles klagenemnd

2015: 71

2016: 71

2017: 77

2018: 107

2019: 106

2020: 145

2021: 386

2022: I underkant av 300 saker

Tallet på innkommende studentsaker til Felles klagenemnd fikk seg et solid oppsving i pandemiårene 2020 og 2021.

Etter å ha ligget på under hundre i 2015, 2016 og 2017 – og på 107 i 2018 og 106 i 2019 – steg tallet brått til 145 i 2020 og til voldsomme 386 i 2021.

— Det skulle nok kommet frem tydeligere retningslinjer når det gjelder hva som er fusk og ikke på et tidligere tidspunkt, men nå virker det som at flere institusjoner har rettet søkelys mot dette og tatt tak i problematikken, sier Valseth.

Støtter ikke forslag

Som i tidligere år, er det såkalte fuskesaker som er dominerende blant de innkommende sakene.

I fjor høst skrev Khrono om at departementet vurderer å la Felles klagenemnd øke straffen for fusk dersom klagen fra studenten ikke tas til følge.

Jørgen Valseth i NSO sier at organisasjonen fortsatt er negativ til dette forslaget.

— Det handler om å ivareta studentenes rettssikkerhet, sier Valseth.

Studenter som klager på vedtak om fusk eller andre forhold som medfører utestengelse, må vente i månedsvis for å få en avklaring. Ifølge Kunnskapsdepartementet er saksbehandlingstiden fortsatt 8–10 måneder for mange saker.

Powered by Labrador CMS