Debatt Jørgen Valseth

Felles klagenemnd på villspor

Det er synd å se at Felles klagenemnd ønsker å innskrenke studentenes rettssikkerhet, skriver Jørgen Valseth i NSO, og mener det er feil om studentene må ta straffen for lang saksbehandlingstid hos klagenemndene.

Jørgen Valseth er Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig, Norsk Studentorganisasjon

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I forrige uke uttalte leder for Felles klagenemnd seg om Kunnskapsdepartementets forslag om å gi nemnda mulighet til å vedta strengere reaksjoner enn lokal klagenemnd i fuskesaker med lang saksbehandlingstid. Vi i Norsk studentorganisasjon (NSO) er glade for at debatten løftes, men synes det er skuffende at nemndas løsning er å innskrenke studentenes rettssikkerhet.

Fusk er alvorlig, både for enkeltstudenten og studentmassen som helhet. Vi ser derfor på det økende antallet fuskesaker med stor bekymring. Som Kunnskapsdepartementet skriver i sitt grunnlag til revidert universitets- og høgskolelov, fører det store antallet saker til lang saksbehandlingstid. Etter vår mening, urovekkende og nesten uforsvarlig lang tid i mange tilfeller.

Løsningen klagenemnda foreslår for å få bukt med økt antall saker og økt saksbehandlingstid går ut på å begrense studentenes rettssikkerhet. I klagesaker med lang saksbehandlingstid ønsker klagenemnda myndighet til å gi studentene ytterligere strengere straff enn hva lokal klagenemnd har vedtatt. I dagens lovverk har nemnda denne muligheten dersom de holder saksbehandlingstiden under 3 måneder. Denne fristen er et viktig incentiv for å jobbe for rask saksbehandling, samt sikre forutsigbarhet for klageren ved at strengere straff ikke kan bli gitt etter lang tid.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Det er åpenbart at det ikke settes av nok ressurser til forsvarlig saksbehandling når saksbehandlingstiden i mange tilfeller er opp mot 10 måneder eller mer. Langt over lovens frist på 3 måneder. NSO forventer at departementet og institusjonene setter av nok ressurser til god og effektiv saksbehandling, og at det jobbes aktivt for å få ned behandlingstiden. Løsningen skal ikke være å innskrenke studentenes rettsikkerhet. Vi er samtidig opptatt av at det må arbeides målrettet med å redusere antall fuskesaker, ved å tydeliggjøre hva fusk er, og hvilke konsekvenser det har.

Leder av Felles klagenemnd åpner også for å endre lovverket som sikrer at studentene får dekket advokatutgifter i klagesaker av institusjonen sin. Dette er en garanti som sikrer at alle skal få rettslig bistand, uavhengig av økonomiske forutsetninger. Norsk studentorganisasjon har en klar forventning til departementet og politikerne om at de ikke svekker denne viktige og helt nødvendige rettigheten.

Vi ønsker debatten om fusk velkommen, men løsningen skal ikke være å innskrenke rettssikkerheten vår!

Powered by Labrador CMS