fusk

Studenten «tok sjansen» da han glemte kilden – saksøkte da han ble utestengt

Eksamensbesvarelsen til en NTNU-student manglet kildehenvisning til en masteroppgave. Etter at han ble felt for fusk og utestengt i to semestre, valgte studenten å saksøke Kunnskapsdepartementet.

En hjemmeeksamen ved NTNU avholdt sommeren 2021 fikk store konsekvenser for en student. Han ble tatt for fusk etter at det ble oppdaget at hans oppgave hadde 13 prosent tekstlikhet med en masteroppgave avlagt ved Universitetet i Bergen. Bildet er et illustrasjonsfoto.
Publisert

Rett før jul falt dommen i en sak mellom en student ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Kunnskapsdepartementet.

Årsaken til søksmålet er en hjemmeeksamen fra sommeren 2021.

Da studenten leverte fra seg eksamensbesvarelsen ble det oppdaget gjennom tekstgjenkjenningsprogrammet «Ouriginal» at det var en tekstlikhet på 13 prosent mellom studentens besvarelse og en masteroppgave fra Universitetet i Bergen.

Studenten hadde ikke henvist til oppgaven og den lokale klagenemnd fikk tilsendt saken. Etter en gjennomgang ble det bestemt at studentens besvarelse skulle annulleres og at han skulle utestenges fra universitetet i to semestre.

Festet ikke lit

Studenten mente at han ikke hadde gjort feilen med vilje. Den manglende kildehenvisningen var en ren forglemmelse fremkalt av stress og tidsnød før innlevering, ifølge studenten.

«Én forglemmelse av kildehenvisning ikke er å anse som fusk i objektiv forstand. Forglemmelsen av å oppføre den ene kilden var verken forsettlig eller grovt uaktsomt», står det gjengitt i dommen.

Dermed var vedtaket til den lokale klagenemnda ugyldig, mente studenten, som høsten 2022 tok saken til rettssystemet.

Klagenemnda ved NTNU har ikke trodd på studenten. De mener at stoff fra masteroppgaven har blitt brukt i et slikt omfang at de ikke fester lit til at det kun skyldes en forglemmelse.

Handlet forsettlig

Det tror heller ikke retten, ifølge dommen. Retten mener studenten har handlet forsettlig.

«Etter rettens syn er det klart mer sannsynlig at saksøkers manglende kildehenvisning ble gjort med bevissthet om at dette mest sannsynlig var i strid med plagiatreglene, enn at det var en ren forglemmelse».

Dommeren mener det er påfallende at studenten har henvist til pensumboka i avsnitt som fremstår som avskrift av masteroppgaven, men har glemt å henvise til oppgaven.

«Retten kan ikke forstå annet enn at dette ble gjort for å besvarelsen til å fremstå som hans egne vurderinger basert på pensumlitteraturen».

Ifølge dommen har studenten forklart i retten at han innså at han hadde glemt å henvise til masteroppgaven etter innlevering, men før sensuren var klar. På dette tidspunktet vurderte han å varsle NTNU om feilen, men valgte «å ta sjansen», ifølge sin forklaring i retten.

Dette underbygger at studenten har handlet forsettlig, mener retten.

Må ikke betale saksomkostninger

Selv om studenten tapte rettssaken, trenger han ikke betale saksomkostninger i saken. I universitets- og høgskoleloven er det slått fast at utdanningsinstitusjonen som blir saksøkt av en student, tar saksomkostningene for begge parter i rettssaker som omhandler bortvisning eller utestengelse.

Men dette gjelder ikke annulleringsvedtaket, som også var en del av søksmålet. En annen NTNU-student ble nylig dømt til å betale 8.000 kroner i saksomkostninger for advokatutgifter i forbindelse med behandlingen av annulleringsvedtaket i en rettssak.

Regjeringsadvokaten, som førte saken for Kunnskapsdepartementet, mente at også denne NTNU-studenten burde betale for utgifter knyttet til denne delen av saken. Det var retten ikke enig i. De begrunner det med at studentens advokat var tydelig underveis i rettssaken på at søksmålet ikke handlet om annulleringsvedtaket, men kun om utestengelsen.

Powered by Labrador CMS