Universitetet i Oslo

Hun ble utestengt for fusk. Så oppdaget hun feilen som snudde saken opp ned

Medisinstudent Kittiyaporn Bratberg mistet ett år med studieprogresjon etter et feilaktig fuskevedtak. Nå advarer hun andre studenter som blir mistenkt for fusk.

Medisinstudent ved Universitetet i Oslo, Kittiyaporn Bratberg, ble utestengt fra medisinstudiet etter å ha blitt mistenkt for fusk.
Publisert

Kittiyaporn Bratberg (26) begynte på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo (UiO) høsten 2020. Som alle andre førsteårsstudenter ved universitetet skulle hun gjennom det obligatoriske emnet ex.phil.

Vurderingsformen i emnet var en semesteroppgave og en totimers hjemmeeksamen. Det var sistnevnte som skapte problemer for Bratberg.

I et brev sendt 14. januar 2021 informerte Det humanistiske fakultet (HF) at hun var mistenkt for fusk. Plagiatkontrollprogrammet URKUND hadde funnet at 44 prosent av besvarelsen hadde «tekstlig sammenfall» med tre ulike nettkilder.

— Det kom som et sjokk. Jeg hadde ikke fusket. Jeg har aldri fusket, sier Bratberg.

For, som hun oppdaget senere, var kildene hun skulle ha kopiert hennes egne notater.

Tomme sider

Bratberg forsøkte å finne ut av hva som gjorde at hun var mistenkt for fusk. Hun kontaktet også en advokat.

Det første hun gjorde var å sjekke brevet hun hadde fått fra fakultetet. Der var det oppgitt lenker til de tre nettkildene hun var mistenkt for å ha skrevet av fra. To av de tre lenkene viste til tomme nettsider.

— Det var i stor grad disse sidene jeg var mistenkt for å ha skrevet av. Den siste nettkilden var det ni ord eller noe slikt. Det viste seg at universitetet hadde lagt inn ødelagte lenker.

Advokaten hun hadde hyret inn, sendte inn en klage. Men klagen viste seg å ha flere feil. Blant annet refererte advokaten til Bratberg som «han» flere ganger i brevet. Bratberg mener brevet bar preg av «klipp og lim».

Saken ble sendt over til Den sentrale klagenemnd, som 6. april vedtok å annullere eksamenen og utestenge Bratberg. På dette tidspunktet skulle Bratberg straks ha eksamen i den viktige andre blokken av det første studieåret, eller modul 1 som medisinstudentene kaller det.

— Det er som å bli beskyldt for å ha stjålet, men du skjønner ikke helt hvorfor. Jeg var også helt overbevist om at de ikke kom til å utestenge meg før de var 100 prosent sikre på at jeg hadde fusket.

Kittiyaporn Bratberg har lenge drømt om å bli lege. Nå går hun andre året på medisinstudiet - ett år på etterskudd.

Utestengt på en helg

Hun fikk beskjeden om utestengelse på en fredag, og påfølgende mandag kom hun ikke inn på universitetets systemer. For Bratberg kom beskjeden på verst tenkelige tidspunkt.

— Jeg skulle ha eksamen om to uker, og var utålmodig etter å ha klaget på avgjørelsen. Jeg fikk beskjed da at klagen ikke kom til å bli behandlet før på neste møte i klagenemnda som var i mai. Det betød at jeg gikk glipp av obligatoriske kurs, som igjen betød at jeg ikke fikk tatt eksamen og mistet studieprogresjon.

Bratberg kom til Norge fra Thailand i 2012, og forteller at drømmen har vært å bli lege helt fra barndommen.

— Det er ikke slik at jeg er flink til å studere og derfor studerer medisin. Jeg har jobbet veldig, veldig hardt for å komme inn. Jeg er opptatt av å hjelpe mennesker og bidra til forandring.

Hun fikk engasjert en ny advokat, Per Rosland, til å se på saken. Han så fort at det var flere ting ved saken som ikke stemte. Blant annet hadde HF-fakultetet sendt et brev til Den sentrale klagenemnd der de kalte henne ved et annet navn og viste til en annen sak.

« … virker det overveiende sannsynlig at saksbehandler har jobbet med to eller flere ulike saker samtidig, og dermed blandet faktum fra disse sammen. Det virker påfallende at navnet «NN» helt uten videre dukker opp, og at klient nå omtales som en mann», skrev Rosland.

Lastet opp notater

Det aller mest sentrale beviset var likevel oppdagelsen av at nettsiden Bratberg var beskyldt for å ha skrevet av, viste seg å være hennes egne notater.

Da hun var elev på videregående skole året før, hadde hun lastet opp noen av sine notater til en nettside som heter StuDoco.

På nettsiden kan elever og studenter laste opp sine studienotater og eksamensbesvarelser, og laste ned andres notater og besvarelser mot betaling. Nettsiden tilbyr sin premium-versjon gratis i 14 dager til studenter som laster opp eget materiale.

Bratberg oppgir at dette var grunnen til at hun hadde lastet opp sine notater på nettsiden.

Fordi lenkene i URKUND-rapporten som dokumenterte fusket viste til tomme sider, koblet hun ikke umiddelbart at notatene på StuDoco kunne være grunnen til at hun ble mistenkt for fusk. Hun forsto først etter at utestengelsen var et faktum i april at filnavnet på lenken var det samme som filnavnet på notatene hun hadde lastet opp på StuDoco.

— Grunnen til at lenkene var døde var fordi de manglet tre tall. Hadde lenkene fungert hadde jeg sett mye tidligere at de viste til mine notater. Universitetet burde sørget for at de tekniske løsningene de bruker er funksjonelle.

Omgjorde resultatet

Advokat Rosland påpekte i sin klage til UiO at eksamen i ex.phil. var todelt: En semesteroppgave og en hjemmeeksamen. På semesteroppgaven var det krav om å ha kildehenvisninger til egne notater. Dette hadde Bratberg gjort i henhold til regelverket. På hjemmeeksamen var det ingen krav til å ha kildehenvisning til sine egne notater.

«Slik saken nå er opplyst, er den eneste plausible forklaringen på anklagene mot klient, at det hele skyldes en misforståelse», skriver Rosland i klagen.

HF-fakultetet påpeker i sitt svar at de vanligvis sjekker besvarelser opp mot egne notater eller tidligere innleverte obligatoriske arbeider.

«Vi har i noen tilfeller funnet at besvarelsen sammenfaller mot kandidatens egne notater eller tidligere innleverte arbeider, som de har lagt ut på nettsiden Studocu. I dette tilfellet slettet imidlertid kandidaten selv nettsiden før vi var kommet i gang med saksbehandlingen, og fakultetet hadde derfor ikke mulighet til å sjekke den».

De viser også til at den første advokaten i saken ikke gjorde fakultetet oppmerksom på at notatene kunne være årsaken til at plagiatverktøyet fant tekstlikheter, og at saken slik sett kunne fått et annet utfall tidligere.

I en ny behandling av saken i juni 2021 kom den sentrale klagenemnda fram til at den opprinnelige utestengelsen og annulleringen av eksamen, skulle omgjøres.

Ønsker diskusjon

Bratberg har siden kommet fram til en enighet med UiO i saken.

Et resultat av utestengelsen var at Bratberg måtte gå det første året på medisinstudiet om igjen.

— Det tok en stund før jeg aksepterte det. Jeg prøver å se positivt på det, men jeg ønsker å bli en god lege, så jeg måtte se på det å gå første året om igjen som en mulighet til å bli en enda bedre lege.

Hun fikk tilbud om å fortsette medisinstudiet med studentene som begynte vårsemesteret 2021, og på den måten kun bli et halvt år forsinket, men det ønsket hun ikke etter å ha tenkt på det.

— Fordi jeg ikke fikk tatt den ordinære eksamen i blokk to, ville mitt eksamensforsøk på høsten bli sett på som en konteeksamen. Det betød at jeg fikk kun ett forsøk på en veldig stor og viktig eksamen. Det turte jeg ikke fordi jeg hadde vært gjennom så mye. Jeg var ganske sikker på at jeg ikke kom til å bestå.

Bratberg ønsker en diskusjon om den umiddelbare reaksjonen studenter som blir mistenkt for fusk møter.

— Hvorfor blir jeg utestengt når saken fortsatt kan påklages? På andre studier har det kanskje mindre konsekvenser, men på medisinstudiet er det ikke sånn.

Hun ønsker å dele sin historie for å advare andre studenter.

— Jeg ønsker å dele min historie, fordi jeg synes at jeg ikke har blitt rettferdig behandlet, og vil ikke at andre studenter skal oppleve det jeg har opplevd. Jeg håper min historie kan være en lærdom til andre studenter. At de også kan ha en sjanse hvis de blir mistenkt for fusk.

— Taushetsplikt

Universitetet i Oslo har fått anledning til å kommentere saken.

I en skriftlig tilbakemelding skriver universitetet via presseavdelingen at de «pleier ikke å stille til intervju i saker som omhandler fusk på eksamen. Slike saker inneholder opplysninger omfattet av lovbestemt taushetsplikt».

Videre beskriver universitetet hendelsesforløpet i saken.

— Det vi kan si, er at det er tale om en sak der Den sentrale klagenemnd ved UiO først traff et vedtak om utestenging i to semestre og annullering av eksamen grunnet fusk på eksamen.

Universitetet bemerker at Bratberg og advokaten hennes påklaget vedtaket til Felles klagenemnd, men Den sentrale klagenemnd besluttet å ta en ny vurdering.

— Den sentrale klagenemnd kom til at det ikke var tilstrekkelig sannsynlighet for at studenten hadde fusket, da nemnda fant det sannsynlig at det var studentens egne notater opplastet på en nettside som var benyttet på eksamen, opplyser universitetet.

— Nemnda bemerket at det var noen omstendigheter i saken som fremstår noe uklare, men vurderte altså at det ikke forelå tilstrekkelig sannsynlighetsovervekt for fusk. Det opprinnelige vedtaket ble således opphevet.

Powered by Labrador CMS