Debatt victor zimmer og fredrik framhus

Studentene er på ingen måte samstemte om sensor­ordningen

NSO bør kunne stå ansvarlig for egne meninger og politikk, uten å hevde at de representerer studenter som er imot tosensor-ordningen, mener innleggsforfatterne.

Norsk studenorganisasjon voterer under landsmøte i Tønsberg 2018
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I sitt innlegg i Khrono 27. januar svarer Tuva Todnem Lund, leder i Norsk Studentorganisasjon, på en anklage om ikke å ha tatt til fornuften. Hun har selvfølgelig helt rett i at det er en interesseorganisasjon sin rolle å kjempe for politikken medlemmene har vedtatt, men når flere av disse medlemmene løfter bekymringer, og mange i sektoren informerer om negative konsekvenser, så må det finnes rom for å ta en pause og ta tiden til bruk, også i NSO.

Når det i debatten løftes ressursbruk som et problem, synes vi det er synd at NSO i liten grad anerkjenner dette i arbeidet deres for å innføre ordningen 1. august.

Innleggsforfatterne

Forslaget om utsettelse av tosensor-ordningen er et godt og nødvendig forslag, ettersom det trengs tid for å unngå svært negative følger av ordningen. Det er blitt helt tydelig at de potensielle uforutsette konsekvensene er mange og varierte. Uansett hvordan man iverksetter ordningen er vurdering ressursintensivt og de nødvendige ressursene står på ingen måte ubrukt i dag. Da følger det at noe annet må nedprioriteres.

Vi har selv vært deltagende i debatten Todnem Lund kritiserer for å være lite konstruktiv og problemløsende. Gode løsninger kommer når man anerkjenner problemene som løftes. Når det i debatten løftes ressursbruk som et problem, synes vi det er synd at NSO i liten grad anerkjenner dette i arbeidet deres for å innføre ordningen 1. august. Dette skulle vi gjerne sett endre seg i den videre debatten rundt ordningen.

I Universitets- og høgskolesektoren er det vanligvis en innbygd respekt for det at institusjonene er de mest kompetente på hvordan god utdanning ser ut, og at de med sin autonomi trenger rom til å prioritere. Det er flere eksamener i dag som har flere sensorer, samt krav om ekstern sensor.

Den viktige forskjellen er at det er tatt i bruk fordi institusjonene har vurdert det som hensiktsmessig, ikke fordi det var et krav i lovverket. Dette gir mulighet til å prioritere ekstra ressurser til sensur der det er nødvendig, og i dialog med studentene lokalt. Vi håper Stortinget er enige med regjeringen, så vi får bedre tid til å finne ut av hva som skal prioriteres og hva som må nedprioriteres innenfor de pressede rammene i UH-sektoren.

Avslutningsvis er det på ingen måte slik at studentene er samstemte i sitt krav om tosensor-ordningen. Det var mye diskusjon da NSO vedtok det og det er fortsatt flere studentdemokratier som er negativ til ordningen. NSO bør kunne stå ansvarlig for egne meninger og politikk, uten å hevde at de representerer studenter som er imot ordningen.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS