khrono-debatt

Studentene velger desentraliserte studie­plasser

Det er mange ledige studieplasser i sentrale profesjonsfag rundt i landet i høst, men distriktsvennlige studier i grisgrendte strøk fyller opp plassene. 

Det er mange tomme plasser på flere sentrale profesjonsutdanninger i høst, men ikke her på Tynset i Innlandet. Et nytt kull på 30 studenter er i gang med samlingsbasert deltidsutdanning i sykepleie, her fra kullet som startet i fjor høst.
Publisert Oppdatert

Ved Universitetet i Agder har 41 studenter takket ja til 35 studieplasser på universitetets distriktsvennlige utdanning i vernepleie. Studiet foregår på deltid i Lister-regionen, Østre Agder eller Setesdal. 

På Tynset i Innlandet, er de 30 studieplassene på det samlingsbaserte deltids sykepleiestudiet som startet i høst, så godt som fylt opp.

Til sammenligning har 21 av 36 studietilbud for sykepleiere i landet som helhet tomme plasser.

Og på barnehagelærerutdanningene rundt i landet er det generelle bildet at desentraliserte, nettbaserte tilbud gjør det bedre enn de ordinære campusstudiene.

— De samlingsbaserte deltidsutdanningene er vinnerne, sier Mette Halvorsen Hornseth, daglig leder ved Tynset studie- og høgskolesenter. Hun er svært fornøyd med frammøtet på sykepleierutdanningen som tilbys i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Khrono og UiA tar debatten

Fredag 15. september tar Khrono, i samarbeid med Universitetet i Agder, debatten om desentralisert undervisning. 

Det skjer i en tid der Universitetet i Oslo oppretter studiesteder i Kristiansand og på Kjeller i Akershus, mens regjeringen vil ha medisinutdanning på Gjøvik og politiutdanning i Alta. Og der de desentraliserte, distriktsbaserte studietilbudene altså seiler i medvind.

Hva som er distrikt nok, hvor viktig høyere utdanning er i distriktene og om kvaliteten blir like god landet rundt, er spørsmål til debatt.

— Dette er en høyaktuell debatt om dagen og statsbudsjettet er rett rundt hjørnet. Hvem får penger til å satse hvor? Er smått alltid godt? Og ikke minst; ambisjonene om å være verdenstoppen når det gjelder forskning og høyere utdanning står fortsatt fast hos den sittende regjeringen. Kan alt dette la seg kombinere, spør debattleder og Khronos redaktør Tove Lie.

Debatten strømmes, og kan følges på Khrono fredag fra kl. 12.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, deltar sammen med rektor Sunniva Whittaker ved Universitetet i Agder og stortingsrepresentant Lise Selnes (Ap). 

Økning i nettbaserte studier

Tall Khrono har hentet ut fra Database om høyere utdanning viser at totalt sett er andelen studenter på desentraliserte studietilbud redusert fra 2,4 prosent i 2019 til 1,7 prosent i 2022, av alle studenter i høstsemesteret.

Tilsvarende har andelen studenter som tar nettbaserte tilbud, gått opp fra 5,4 til 7,8 prosent i perioden.

Studenter totalt fordelt på ulike typer undervisning, alle statlige og private høgskoler og universiteter.

Høsten Desentral undervisning Nettbasert undervisning Undervisning ved institusjonen Desentral i prosent av alle Nettbasert i prosent av alle
20196594150512575062,365,39
20206662193762658482,286,64
20215894229062752671,947,53
20224972231442674461,687,83

Kilde: DBH/HK-dir

Tre distriktsvennlige

I høst har Universitetet i Agder for første gang hatt opptak til distriktsvennlig vernepleierutdanning på deltid for studenter bosatt i distriktskommuner i Lister-regionen, Østre Agder og Setesdal. Studiet tas på deltid over 4,5 år med samlinger lokalt, henholdsvis i Evje, Tvedestrand/Risør og Lyngdal, i tillegg til enkelte fellessamlinger ved UiAs campus i Kristiansand eller Grimstad.

Det meldte seg 317 førstevalgssøkere til de 35 studieplassene. 72 av søkerne fikk tilbud og 41 takket ja til plassen.

Studiet er et av tre distriktsvennlige som UiA tilbyr. Distriktsvennlig sykepleie, hadde opptak i 2021 og ifølge tall fra UiA ble 45 studenter tatt opp i 2021. Høsten 2023 er 35 av dem fortsatt studenter.

I 2022 startet distriktsvennlig barnehagelærerutdanning. Her startet 36 studenter og høsten 2023 er det 32 som fortsatt er i gang med studiet.

Kartla behovet

Utdanningsdirektør Greta Hilding ved Universitetet i Agder påpeker at alle de tre distriktsvennlige studiene rekrutterer bra.

Utdanningsdirektør Greta Hilding ved Universitetet i Agder.

— UiA er i tett dialog med regionen for å kartlegge behov, og har fått tydelige tilbakemeldinger om at det har vært størst behov for sykepleie, vernepleie og barnehagelærerutdanning. Dette har vært lagt til grunn for UiAs satsing på distriktsvennlige studietilbud de siste årene, sier hun.

Har UiA planer om flere distriktsvennlige tilbud?

— UiA ønsker å ha et forutsigbart tilbud om distriktsvennlige studietilbud og andre former for fleksible studier. Det viser seg å være stort behov kompetanse i regionen, og med et forutsigbart tilbud er det også lettere å rekruttere studenter, sier Hilding.

Etterlyser bedre finansiering

Hun sier videre at UiA planlegger nye distriktsvennlige studier framover, men at det er ressurskrevende å gi slike tilbud ved siden av de ordinære campusstudiene.

— Vi har ønsket oss permanent finansiering av distriktsvennlige studieplasser for å kunne gi et bedre tilbud, men har foreløpig ikke fått dette. Vi vil i samarbeid med regionen gjøre en ny vurdering av hvilke distriktsvennlige studier det framover vil være størst behov for, og så vil vi forsøke å svare på behovet så langt det er mulig ut fra ressurser og kapasiteten i fagmiljøene, sier hun.

Årets kull er det fjerde som tar samlingsbasert sykepleieutdanning på Tynset. Her fra kullet som begynte høsten 2022.

God blanding studenter

På Tynset hadde det samlingsbaserte, desentraliserte studiet i sykepleie første samling fra 14. august. Dette er det fjerde kullet med denne typen utdanning.

Mette Halvorsen Hornseth forteller at det er en god blanding av folk som har begynt på studiet i høst, fra de som kommer rett fra videregående skole til den eldste som er 53 år. Gjennomsnittsalderen er 29 år.

Håper å få fortsette

Avtalen med Høgskolen i Innlandet om å tilby sykepleierutdanning på Tynset utløper etter årets kull.

— Vi er i dialog med Høgskolen i Innlandet om å få videreført avtalen. Det er viktig, for dette er et tilbud som fungerer godt, sier hun.

Av de 30 studentene som startet på sykepleie på Tynset høsten 2022 er det nå 26 igjen.

— Det er bra tall, sier Hornseth.

— Det er mye som ligger til rette for dette studiet hos oss. Vi har gode, tilrettelagte praksisplasser og tre lokale lærere som jobber 50 prosent på Tynset sykehus og 50 prosent med undervisning hos oss. Det har stor verdi å ha undervisere som er i yrket, mener hun.

1 av 10 studieplasser nettbasert

Ved Universitetet i Agder skal universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen orientere om årets opptak på styremøtet 13. september.

I orienteringen viser hun til at søkningen til fleksible studietilbud rundt i landet er økende. 10 prosent av tilbudene om studieplass i Samordna opptak i 2023 ble gitt til et nettbasert studium.

— Et av målene i UiAs utviklingsplan med Kunnskapsdepartementet er å gjøre flere studietilbud tilgjengelig for nye målgrupper. Ulike former for fleksibilisering av studietilbud, både ordinære studier og etter- og videreutdanning, vil derfor bli en viktig oppgave framover, sier Smith-Tønnessen i orienteringen.

Endringslogg

12.09.2023, kl. 23.45: To kolonner hadde byttet plass i vår opprinnelige tabell. Nå er det riktige totaltall for nettbasert undervisning og desentral undervisning.

13.09.2023 kl 11: Det sto opprinnelig at 10 prosent av tilbudene om studieplass ved UiA ble gitt til et nettbasert studium, men det riktige er at dette gjelder opptaket gjennom Samordna opptak generelt og ikke UiA spesielt.

Eksempler på desentrale, samlingsbaserte profesjonsutdanninger, sammenlignet med ordinære tilbud

Institusjon Type utdanning Studiested Møtt-tall Studieplasser Pluss/minus
Sykepleie
Høgskolen i InnlandetVanligElverum110190-80
Høgskolen i InnlandetDeltidElverum693435
Høgskolen i InnlandetDesentraltKongsvinger45405
Høgskolen i InnlandetDesentralt og deltidTynset30300
Barnehagelærer
UiT Norges arktiske universitetVanligTromsø1360-47
UiT Norges arktiske universitetSamlingsbasertTromsø2530-5
Høgskolen i InnlandetVanlig40120-80
Høgskolen i InnlandetSamlingsbasert120125-5
Nord universitetVanligBodø1030-20
Nord universitetDeltidBodø2530-5
Nord universitetDeltid og netbbasertNesna25305
Grunnskolelærer
Høgskolen i Innlandet, GLU 1-7Vanlig2860-32
Høgskolen i Innlandet, GLU 1-7Samlingsbasert4550-5
Nord universitet, GLU 5-10VanligBodø630-24
Nord universitet, GLU 5-10NettbasertNesna2230-8

Noen utvalgte eksempler fra institusjoner som både har campusbasert og desentral, samlingsbasert eller deltids studietilbud. Bildet er noe ulikt på de forskjellige institusjonene. Kilde: Institusjonene selv og samordna opptak

Powered by Labrador CMS