LANDSMØTE

Studentene vil hjelpe, ikke straffe rusmisbrukere

Dette skjedde på Norsk studentorganisasjon sitt landsmøte.

Andreas Trohjell, avtroppende leder av NSO, Erna Solberg, statsminister, og Henrik Asheim, kunnskaps- og høyere utdanningsminister under studentenes spørretime
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ministre måtte svare studentene, valg ble gjennomført og politikk ble vedtatt.

Norsk studentorganisasjon (NSO) er den største norske interesseorganisasjonen for studenter. Og denne langhelgen gjennomførte organisasjonen sitt andre digitale landsmøte fra torsdag 22. april til søndag 26. april.

— Landsmøtet gikk bra gitt forutsetningene. God debatt, gode dagsaktuelle resolusjoner og god politikk har blitt vedtatt, sier avtroppende leder av NSO, Andreas Trohjell, til Khrono.

Fakta

Disse ble valgt inn i tillitsverv på landsmøtet:

Arbeidsutvalget

  • Leder: Tuva Lund (NMBU)
  • Nestleder: Herman Siggerud (UiT)
  • Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Magnus Dybdahl (NMBU)
  • Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Vilde Veronica Haukeland (OsloMet)
  • Velferds- og likestillingsansvarlig: Simen Oftedahl (DMMH)
  • Internasjonalt ansvarlig: Emily MacPherson (HINN)

Sentralstyret

  • Olea Magdalene Norset, Anna Emilie Hagen, Gesine Fischer, Torjus Levisen Johansen, Thomas Finnøy Trouiller, Maika Marie Godal Dam, Tina Tufte Holtsdalen, Ola Gimse Estenstad, Jonas Dahlberg Toft, Frida Rasmussen, Johannes Saastad, Henriette Seim, Iben Nesset (Varaer: 1. Victor Zimmer 2. Kristoffer Eik 3. Trym Nikolas Rimmen 4. Guled Yusuf Mohammad 5. Tilde Dalberg)

Ministrene måtte svare studentene

Lørdag ettermiddag fikk NSOs landsmøte besøk av statsminister Erna Solberg og forskning- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim. De svarte på studentenes spørsmål.

Den påtroppende lederen av NSO, Tuva Lund, trakk fram at studentene lever under fattigdomsgrensa og at studiestøtten ligger langt unna målet om 1,5G. Hun pekte blant annet på en rapport fra Finansdepartementet og spurte om regjeringen vil øke studiestøtten til 1,5G.

— Jeg mener at det som er sannsynlig å få til er å fortsette å øke studiestøtten utover pris- og lønnsvekst trappevis. 1,5G betyr ganske mange milliarder kroner. Vi har ikke forpliktet oss til det kravet, svarer Asheim.

Tuva Lund, nyvalgt leder av NSO, er kritisk til regjeringens studentpolitikk.

På spørsmål om dagpenger til studenter, svarte Asheim at man burde undersøke og bruke mekanismer i Lånekassen, som mer stipend eller lån, til å kompensere studenter for tapt inntekt.

Ministrene måtte svare på en rekke spørsmål der blant annet studiekvalitet, studentboliger, innovasjon og dimensjonering ble tatt opp.

Politikk for studenter

Flere resolusjoner ble forslått behandlet på landsmøtet, men kun tre vant fram. Alle disse tre ble vedtatt:

En god studietid for studenter med barn

Denne resolusjonen går ut på at foreldre som tjener under 2G i året skal få gratis barnehageplasser, SFO for barn under 10 år og at inntekts- og formuegrensen til Lånekassen for studenter med barn må økes.

Gratis sanitetsprodukter til studenter

Denne resolusjonen sier at sanitetsprodukter skal være gratis for alle studenter. Sanitetsproduktene skal også være lett tilgjengelig på alle campus. Bærekraftsperspektivet blir også tatt med, og fokus legges på økt bruk av bærekraftige sanitetsprodukter blant studenter.

Hjelpe, ikke straffe

Den siste, og kanskje mest kontroversielle, resolusjonen går ut på at personer med rusproblemer skal møtes med helsehjelp. NSO mener også at det må bevilges mer penger til studentenes psykiske helse i statsbudsjettet. Resolusjonen legger også vekt på forskning og kunnskap rundt rusbruk og rusmidler.

Landsmøtet har også vedtatt ny politisk plattform for forskningspolitikk og for organiseringen av universitets- og høgskolesektoren.

Powered by Labrador CMS