fusk

Studenter anker fuskesaker rett til Høyesterett

To studenter som nylig tapte sine fuskesaker i tingretten, har anket sakene direkte inn for Høyesterett. Advokaten mener Høyesterett må vurdere om det har skjedd brudd på menneskerettighetene.

Høyesteretts hus i Oslo. Advokat Snorre A. Kristiansen mener Høyesterett må vurderer om studentenes menneskerettigheter blir brutt i fuskesaker.
Publisert Oppdatert

To studenter tapte nylig sine fuskesaker i Oslo- og Sør Rogaland-tingretter. Begge konkluderte også med at selv om leder av Marianne Klausen hadde sittet ulovlig som leder av Felles klagenemnd da fuskesakene ble behandlet der, var fuskevedtakene likevel gyldige.

Men begge studentene anket fredag sakene direkte inn for Høyesterett, skriver VG. 

Dette bekreftet også advokat Snorre A. Kristiansen til Khrono på fredag, men han hadde da ikke anledning til å utdype ytterligere. 

Det er svært sjelden Høyesterett godtar anke direkte fra tingretten, normalt må de innom lagmannsretten. Høyesteretts ankeutvalg kan bare gi tillatelse hvis saken reiser særlig viktige prinsipielle spørsmål som det er av betydning raskt å få Høyesteretts standpunkt til.

— Veldig rart

Felles klagenemnd behandler klagesaker der studenter har klaget på juksevedtak. Kunnskapsdepartementet oppnevnte Marianne Klausen for en tredje periode, selv om forskriften sier at man bare kan sitte i to perioder.

Statsråd Sandra Borch har sagt at departementet skal vrudere hva som skal skje med vedtakene Klausen var med på å fatte mens hun var ulovlig oppnevnt. 

— Jeg synes det er veldig rart at Borch går ut og sier at kunnskapsdepartementet skal vurdere konsekvensene, men i retten sier regjeringsadvokaten som bistår kunnskapsdepartementet at det ikke har noen konsekvenser, sier Snorre A. Kristiansen til VG. 

Advokaten mener Høyesterett må ta stilling til fem prinsipielle spørsmål, som vil angå mange flere fuskesaker enn de to som nå er anket.

— Mulige brudd på menneskerettighetene

Blant dem er det han mener kan være flere brudd på menneskerettighetene.

De fleste studenter som blir straffet for fusk, blir utestengt fra alle studier i to semestre.

Kristiansen mener at utestengelse fra lærested i to semestre er en så streng reaksjon at det kan være å anse som straff etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

— Staten har fått frist 10. november til å inngi anketilsvar. Vi vil redegjøre for statens syn på anken i anketilsvaret, sier Advokatene Hanne Bjurstrøm Jahren og Aleksander Tønnessenfra regjeringsadvokaten i en kommentar til avisen. 

Powered by Labrador CMS