internasjonal undersøkelse

Studenter ønsker seg en mer hybrid studiehverdag

En undersøkelse viser at den internasjonale gjennomsnittsstudenten ønsker at over en tredjedel av undervisningen skal foregå digitalt.

Studenters ønske om en mer hybrid studiehverdag, der det varieres mellom fysisk og digital undervisning, har blitt større og større for hvert år, viser internasjonal undersøkelse. Skjermdump fra forelesning ved Universitetet i Sørøst-Norge under pandemien. Svarte skjermer var en utfordring.

De siste tre årene har firmaet Tribal i-graduate stått bak det de hevder er verdens største internasjonale studentundersøkelse.

Rapporten som bygger på undersøkelsen slippes vanligvis i midten av juli, og viser i hovedsak hvordan internasjonale studenter verden over, altså studenter som studerer i et annet land enn de opprinnelig kommer fra, opplever studietiden.

Fleksibilitet

Et av hovedfunnene i årets rapport dreier seg om digital undervisning. På verdensbasis svarer over halvparten av de i alt 120.000 spurte studentene at de ønsker at rundt en tredjedel av undervisningen skal foregå digitalt. Undersøkelsen til Tribal i-graduate viser også at den internasjonale gjennomsnittsstudenten ønsker at 36 prosent av undervisningen skal være digital.

En fjerdedel svarer at de ikke ønsker noe som helst digital undervisning, mens bare 8 prosent av de spurte ønsker at all undervisning skal foregå digitalt.

Ønsket om en mer hybrid studiehverdag, der det varieres mellom fysisk og digital undervisning, har blitt større og større for hvert år undersøkelsen har blitt gjennomført.

Ifølge direktøren i firmaet som står bak undersøkelsen, Kyla Steenhart, skyldes dette blant annet den digitale undervisningens utvikling gjennom pandemien.

— Fleksibilitet er et nøkkelord her. Studentene ønsker å kunne balansere studiene sine med andre forpliktelser, for eksempel arbeid og hobbyer. Studentene ser også ut til å verdsette at forelesningene blir gjort tilgjengelig digitalt slik at de kan ses flere ganger. Særlig studenter som sliter med språklige utfordringer vil dra nytte av dette, uttaler Steenhart i en pressemelding.

120.000 studenter

De 120.000 spurte studentene kommer fra 146 universiteter over hele verden. Dataene som årets rapport bygger på ble samlet inn i det siste kvartalet av 2022.

Blant studentene var det de som studerte informatikk som var mest opptatt av at mest mulig av undervisningen skulle være tilgjengelig digitalt. I den andre enden av skalaen finner man de som studerer samfunnsfag, viser rapporten.

På landsbasis var det kinesiske og nigerianske studenter som foretrakk digital undervisning mest, mens tyske og amerikanske studenter foretrakk det minst.

Optimalisering

Kyla Steenhart har i forbindelse med lanseringen av rapporten gått ut og oppfordret den høyere utdanningssektoren til å lytte til studentene.

— Nå når pandemien er over vil det være fullt mulig for universitetene å gå tilbake til kun fysisk undervisning, men vi ser at studentene ønsker å fortsette med de hybride løsningene som vi ble kjent med under pandemien, sier direktøren.

— Spørsmålet institusjonene må stille seg er hvilke muligheter de vil tilby fremover og hvordan man skal optimalisere både akademisk kvalitet og studenttilfredshet, sier Steenhart avslutningsvis.

Powered by Labrador CMS