digital undervisning

Under halvparten får nok hjelp til digital undervisning

En britisk undersøkelse konkluderer med at oppfølgingen av ansatte når det kommer til digital undervisning ikke står i stil med universitetenes ambisjoner.

Universitetsansatte i Storbritannia føler de ikke får nok støtte til å¨ få digital undervisning til å fungere.

Ansatte i høyere utdanning i Storbritannia føler at de får mindre støtte til å undervise på nettet nå enn det som var tilfelle for ett år siden.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Joint Information Systems Commitee (Jisc), som er en britisk IT- og nettverksleverandør til høyere utdanningsinstitusjoner.

Blir stadig viktigere

Digital undervisning har vært et av de virkelig store diskusjonstemaene etter at koronapandemien gjorde sitt inntog våren 2012.

Tidligere i høst kartla Khrono omfanget av digital undervisning ved noen utvalgte universiteter i Norge, og gjennomgangsmelodien var klar: Utdanningsinstitusjonene mener i stor grad at studentene bør tilbake til campus.

Samtidig har pandemitiden vist at digital undervisning for mange kan være fordelaktig, og uansett hvilken mening man har, er det liten tvil om at digital undervisning kommer til å bli brukt mer i fremtiden enn det som var tilfelle før pandemien.

— Digitalisering kommer til å bli stadig viktigere når studieprogrammer skal utvikles, og universitetet må jobbe målrettet på mange områder, skrev Bjørn Stensaker og Crina Damşa ved Universitetet i Oslo i Khrono tidligere i høst.

Nedgang på 54 prosent

Selv om koronarestriksjonene i stor grad er opphevet i Storbritannia, melder flere universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner at store deler av kursene fortsatt foregår digitalt, skriver Times Higher Education.

De digitale ambisjonene til sektoren er høye, men ifølge Jisc-undersøkelsen som tidsskriftet viser til, svarer mindre enn halvparten (48 prosent) av de ansatte at de får nok hjelp og støtte til å drive effektiv digital undervisning.

Det er en nedgang på hele 54 prosent fra det som var tilfellet på samme tid i 2021, da Omikron-varianten førte til ny nedstenging i store deler av Europa og verden.

14 prosent av de spurte forteller at de har fått en vurdering av sine digitale ferdigheter for å stake ut kurs for videre opplæring, og bare 6 prosent er enige i at de blir belønnet eller anerkjent for sin digitale kompetanse, viser Jisc-undersøkelsen.

Det kommer ellers frem at hele 90 prosent av de spurte fortsatt delvis underviser på nettet, og av disse svarer halvparten at de tidvis opplever tekniske problemer som de ikke føler de får tilstrekkelig med støtte til å løse.

Overgangsperiode

Administrerende direktør Alison Johns i Advance HE, som er en britisk medlemsforening for kompetanseheving på utdanningsinstitusjonene, forteller til THE at sektoren nå befinner seg i en overgangsperiode mot en mer sofistikert form for nettbasert undervisning, og at det må investeres i digitale ferdigheter.

— Institusjonene må sikre at det riktige utstyret er tilgjengelig for underviserne, og vurdere hvordan belønnings- og anerkjennelsesstrategier gjenspeiler den presserende etterspørselen for å forbedre den det digitale undervisningen, sier hun.

Deprimert av svarte skjermer

Tidligere denne uken skrev Khrono at en forskergruppe ved Høgskolen i Innlandet nylig har publisert en artikkel som konkluderer med at undervisere ble deprimerte og tappet for energi som følge av digital undervisning under pandemien.

— Mange av underviserne opplevde svarte skjermer, og mangel på interaksjon. De ble slitne, deprimerte og tappet for energi, sier Monica A. Breiby, en av forskerne bak studien.

Powered by Labrador CMS