undervisning

Undervisere ble deprimerte og tappet for energi

Fire forskere ved Høgskolen i Innlandet har sett nærmere på hvordan digital undervisning under pandemien påvirket undervisere.

En undersøkelse som fire forskere ved Høgskolen i Innlandet har gjort, konkluderer med at mange undervisere lot seg prege av den digitale undervisningen under koronapandemien.

Hovedfunnet er at underviserne opplevde svarte skjermer og mangel på respons hos studentene som negativt for motivasjonen og kvaliteten på undervisningen, skriver Forskerforum.

— Mange av underviserne opplevde svarte skjermer, og mangel på interaksjon. De ble slitne, deprimerte og tappet for energi, sier Monica A. Breiby, en av forskerne bak studien.

Gruppeintervju

Sammen med Åshild L. Hauge, Stig Holen og Trygve Stølan ved Høgskolen i Innlandet står Breiby bak studien, som nylig ble publisert i pedagogtidsskriftet Uniped.

Studien baserer seg på to gruppeintervjuer med fire informanter i hver gruppe. Informantene er klassifisert som erfarne og vant til å undervise store kull, samt ha ulik fagbakgrunn.

— Noen opplevde at forelesningen mistet kvalitet. De ble mindre frie, og det ble monotont og kjedelig, forteller Monica A. Breiby til Forskerforum.

Også positive sider

Studien har også avdekket noen positive sider ved digital undervisning, blant annet høyere oppmøte bant studentene.

Monica A. Breiby tror at den digitale forelesningsformen har kommet for å bli.

— Samspillet mellom det digitale og fysiske kan utnyttes mer i tiden som kommer, sier forskeren.

Powered by Labrador CMS