Kommuner på Sørlandet krangler om hvor studentene skal bo. Her fra studiestart ved Universitetet i Agder. Foto: Saara Ojanen

Kommuner byr over hverandre for å få studenter til å melde flytting

Studenter. Storkommuner som huser universiteter lokker studenter til å melde flytting med gratis busskort. Småkommuner i Agder er forbannet, og vil at Stortinget skal bry seg. Det er SV enig i, men Høyre og Frp vil ikke blande seg inn.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kristiansand kommune er den som har skapt størst strid rundt sine lokketilbud til studenter ved byens universitet. Alle studenter som melder flytting får ett års gratis busskort av kommunen.

Fakta

Studenter og flytting

Som student kan du velge om du vil fortsette å være folkeregistrert på hjemstedet ditt, eller om du vil registreres på nytt bosted ved studiestedet.

Hvis du skal beholde din folkeregistrerte adresse på hjemstedet, må du ha tilknytning dit gjennom foreldre eller ektefelle/barn.

For å få stipend må du imidlertid være reelt borteboende. Det er i forslag til statsbudsjett for 2019 foreslått noen endringer for å gjøre regelverket tydeligere.

Kommunene får en grunnstøtte per innbygger på 23.000 kroner.

Kommuner som Kristiansand, Stavanger, Bergen og Bø prøver å lokke studenter fra andre kommuner til å melde flytting til studiestedskommune.

Kristiansand skal ha fått nesten 2000 studenter til å melde flytting og har tjent 20 millioner kroner på tiltaket.

Kilde: NRK, Lånekassen og Skatteetaten

Telemarksforskning har beregnet at Kristiansand i 2017 tjente drøyt 20 millioner kroner på tiltaket etter at nærmere 2000 studenter har meldt flytting til universitetsbyen.

Men: Alle andre kommuner i Agder er lite fornøyd med at Kristiansand lokker deres studenter til å flytte. Åtte kommuner lengst øst i fylket ber nå Stortinget gripe inn.

Det var NRK som først omtalte saken.

Vegårshei kommune reagerer

Kirsti Helen Myren er ordfører i Vegårshei kommune, og blant de åtte kommunene som gjennom sitt regionsråd vil sende henvendelse til Stortinget for at de skal se på saken.

— Vi er svært misfornøyde med dette av flere grunner, sier Myren til Khrono og forklarer:

— Vi kommunene rundt Kristiansand har i mange år har støttet opp under etableringen av universitetet i Kristiansand. Og nå kommer de med tiltak som tapper kommunekassen for penger og oss for innbyggere.

Hun legger til at kommunene i basistilskudd få 23.000 kroner per innbygger.

— Vi har bedt Kristiansand flere ganger om å slutte med tiltaket, og alle kommunene ellers i Agder har støttet opp under dette. Men for Kristiansand er tiltaket for lukrativt. De bruker kanskje rundt 4000 kroner per student og sitter igjen med en nettogevinst på rundt 19.000 kroner hvis de får en student til å melde flytting, fortsetter Myren og legger til:

— Dette kan kanskje høres ut som småpenger, men vi småkommuner har ikke en krone å miste og ikke en innbygger å gi bort.

Regionrådet henvender seg til Stortinget

Saken har vært behandlet flere ganger, men nå ønsker regionrådet lengst øst i Agder at Stortinget griper inn i saken.

Vi kommunene rundt Kristiansand har i mange år har støttet opp under etableringen av universitetet i Kristiansand. Og nå kommer de med tiltak som tapper kommunekassen og oss for innbyggere.

Kirsti Helen Myren

— Kristiansand har lovet oss at de skal vurdere om lokketilbudet bare skal gjelde studenter bosatt i kommuner utenfor Agder. Men i så fall rammer jo dette bare andre små kommuner. Vi føler oss ikke trygge på hva de gjør til våren, så nå ønsker vi debatt på nasjonalt nivå, sier Myren til Khrono.

1930 studenter skal ha benyttet seg av tilbudet fra Kristiansand kommune, og sju av åtte kommuner i Østre Agder har opplevd reduksjon i folketallet som en direkte konsekvens av ordningen.

Både Arendal og Flekkefjord kommuner er blant de som har gått til mottiltak. Arendal tilbyr nå også gratis busskort og i tillegg gavekort på 1000 kroner til sine studenter. Dersom man er folkeregistrert i Flekkefjord kommune gjennom studietiden skal dette utløse et reisestipend på 5000 kroner, ifølge NRK.

Kristiansand forsvarer seg

Harald Furre er ordfører i Kristiansand. Ifølge NRK ønsker Furre en nasjonal debatt om saken velkommen.

— NRK skriver at dere vurderer å endre slik at tilbudene bare skal gjelde studenter som kommer langveisfra. Stemmer dette? Når vil dere behandle dette?

— Vi vil vurdere dette våren 2019, svarer Furre til Khrono.

— Hva tenker du om at nabokommunene reagerer så kraftig? selv mener de at de har vært med å støte opp om universitetet i Agder og synes ikke noe særlig om at Kristiansand etterpå skal tappe dem for innbyggere?

— Jeg har forståelse for det. Samtidig er det slik at det bare er 20 prosent av de som melder flytting som kommer fra resten av Agder. Generelt kan det jo diskuteres om det er rettferdig at kommuner beholder inntekter fra staten, selv om innbyggerne bor et annet sted og bruker offentlige tilbud der, sier Furre.

— Du ønsker en nasjonal debatt om dette velkommen. Har du vær i kontakt med ledelsen i andre kommuner som gjør det samme som dere (a la Stavanger og Bergen)?

— Nei, ikke om dette, svarer Kristiansands ordfører.

Også andre steder i landet

Også studiesteder som Stavanger, Bergen og har innført eller vurderer støtteordninger for studenter som melder flytting.

Ifølge ordføreren i Bø kommune kommer ideen fra Ås kommune.

— Ås er en stor studentkommune med universitet. De gir nettbrett til studenter som kommer og melder flytting dit, sa Olav Kasland til NRK i 2017. I en annen kommune, Åmot i Hedmark, har 140 studenter meldt flytting og mottatt et nettbrett etter å ha fått samme tilbud som i Ås.

I Bergen vil de unngå konflikten med nabokommunene Kristiansand har havnet i og der sier de at tilbudet bare skal gjelde de studentene som melder flytting fra kommuner utenfor Hordaland.

Til Bergens Tidende forklarer bystyrerepresentant for Høyre, Anine Frølich, tiltaket med at hun synes det er urimelig at studentene på den ene siden bruker kommunale tjenester på lik linje med andre innbyggere, mens det er hjemkommunene som får tilskuddet.

Stavanger kommune vedtok en tilsvarende ordning som Kristiansand i juni i år. Ifølge Stavanger Aftenblad skal busskortet utleveres når det er vist dokumentasjon på meldt flytting og betalt semesteravgift.

Flytting må være meldt før 1. oktober, og kommunen setter av inntil fem millioner kroner til tilskuddsordningen, foreløpig som en toårig forsøksordning.

Høyre: — Ikke en sak for Stortinget

Marianne Synnes er stortingsrepresentant for Høyre. og representant i Utdanningskomiteen på Stortinget.

— Jeg mener at det i utgangspunktet er positivt at kommunene engasjerer seg i forhold til både fastboende og tilreisende studenter, sier Synnes når vi spør henne om hva hun mener om konflikten mellom de små kommunene rundt de de store kommunene som har studiestedene.

Marianne Synnes (H).

Synnes understreker at det å bygge et positivt forhold til studentene vil kunne gagne kommunen i forhold til rekruttering av fremtidig arbeidskraft, men det vil også kunne gi tilreisende studenter en sterkere tilhørighet til studiestedet, som igjen kan øke trivselen.

— I forhold til hvilke virkemidler kommunene kan ta i bruk for å «lokke» studenter til å flytte til deres kommune, så mener jeg det ikke er en sak for Stortinget. Jeg vil heller oppfordre kommunene til å involvere studentene selv, og ha dialog med dem vedrørende ulike tiltak, sier Synnes og legger til:

— For mange studenter er det bra å melde flytting. De vil for eksempel kunne delta i demokratiet i lokalsamfunnet der de bor og studerer, mens det på andre områder igjen gir ulemper å melde flytting hjemmefra. Det må derfor være opptil den enkelte student å vurdere hva som er best for dem.

SV: — Forstår småkommunenes frustrasjon

Mona Fagerås er stortingsrepresentant for SV i Utdanningskomiteen.

— Som en politiker fra en liten distriktskommune må jeg si jeg forstår småkommunenes frustrasjon i denne saken, sier Fagerås til Khrono.

Fagerås mener at det viktigste er at forholdene blir lagt godt og bedre til rette for studentene enn det som er tilfelle i dag.

Mona Fagerås, SV.

— Vi i SV foreslår blant annet å bygge 4000 nye studentboliger, ikke 2200 som er regjeringens forslag. Vi vil ha studiestøtten opp til 1,5 G og vi vil for all del reversere dette forslaget om endret stipendomgjøring som regjeringen har kommet med.

Fagerås bemerker at i den siste saken har jo samtlige studentorganisasjoner vært svært tydelige.

— Er det noe paradoksalt i støtteordningene som gjør at man får en slik kamp mellom kommunene?

— Hvis man hadde beholdt ordningen med borteboerstipend slik det var før hadde ikke dette vært noen sak, påpeker Fagerås og legger til:

— Disse store kommunene skal også huske på at studentene reiser hjem i mange ferier og har ofte sommerjobb i hjemkommunen blant annet. Jeg synes altså at studentene skal få være bostedsregistrert i hjemkommunen sin til de er ferdig med å studere og skal ut i jobb, avslutter Fagerås.

Frp: — Studentene er vinnerne

Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen fra Frp i Aust-Agder sier til NRK at hun forstår at kommuner er frustrert over å tape innbyggertilskuddet.

Hun mener alle kommuner bør gjøre det de kan for å lokke til seg nye studenter i tillegg til andre grupper og bedrifter.

— Det er om å gjøre å lage attraktive kommuner som alle ønsker å bosette seg i. Denne budkrigen er det definitivt studentene som tjener på, sier Bruun-Gundersen, til NRK.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS