Debatt tuva todnem lund

Studentkøen vokser

Til tross for en historisk satsning på studentboliger mangler over 85 prosent av landets studenter tilgang på studentbolig, og må ut på det private markedet.

Her åpner Samskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) nye studentboliger på Kringsjå. Daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø var til stede, sammen med blant annet Oslos ordfører Marianne Borgen (SV). Til høyre for Nybø styreleder i SiO Vetle Bo Saga, og til venstre daværende leder i Velferdstinget Oslo og Akershus Elisabeth Holien. Foto: Siri Øverland Eriksen
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

STUDENTBOLIGER| I år er det 16362 studenter som står i kø for å få studentbolig. Årets første køtall fra Samskipnadsrådet viser at køen har vokst med 4000 studenter siden i fjor. Samtidig er det færre boliger i det private markedet, og leieprisene fortsetter å stige. Derfor haster det å bygge flere studentboliger.

Kjære partier. Vi har sett en historisk satsning fra regjeringen på bevilgninger til bygging av flere tusen studentboliger de siste årene. Dette er studentboliger studentene i Norge virkelig hadde trengt. Det private leiemarkedet er presset og dyrt, og det er ikke lett å få seg bolig- for noen. Som student flytter du ofte langt, og trenger å skaffe deg bolig på kort tid. Mange søker høyere utdanning i flere byer og ved flere institusjoner, og fra datoen en får vite hvor en har kommet inn, til studiestart, er det kun én måneds tid.

Norsk studentorganisasjon (NSO) har et overordnet mål om at det skal være en nasjonal dekningsgrad av studentboliger på minst 20 prosent

Tuva Todnem Lund, NSO-leder

Norsk studentorganisasjon (NSO) har et overordnet mål om at det skal være en nasjonal dekningsgrad av studentboliger på minst 20 prosent, altså at minst 1 av 5 studenter skal ha tilgang på en studentbolig. Tall fra NSO viser at det, til tross for en historisk satsning på studentboliger av regjeringen, fortsatt er under 15 prosent av studentene som har tilgang til en studentbolig. Det betyr at over 85 prosent av landets studenter mangler tilgang på studentbolig, og må ut på det private markedet.

Vi er klar over at studentsamskipnadene mangler prosjekter, og ikke søker tilskudd til å bygge nok nye boliger. Studentsamskipnadene peker på vertskommunene og klargjøring av tomter, på tilskuddssatsene til bolig, og på behovet for oppgradering av eldre studentboliger. Alt dette er faktorer som hindrer byggingen av flere nye studentboliger. Bygging av studentboliger er derfor et komplekst problem, og for å innfri må vi ha mer enn to tanker i hodet samtidig. Dagens regjering har levert på tilnærmet alt vi har bedt om, og likevel har de ikke lykkes i å bygge nok nye boliger.

Derfor spør jeg dere; hvordan skal dere sørge for at studentsamskipnadene lykkes i å bygge de studentboligene vi trenger?

Powered by Labrador CMS