selvplagiering

Studentleder: — Ville gått i fuskefella om det var meg

Norsk studentorganisasjon (NSO) støtter engasjementet rundt selvplagiatsakene. — Mange er ikke klar over hvilke regler som gjelder. Når det gjelder gjenbruk av tekst ville jeg gått i fuskefella selv, sier NSO-lederen.

Maika Godal Dam


Harde avgjørelser om utestengning av studenter for selvplagiering er i ferd med å sette sinnene skikkelig i kok i norsk akademia. Den siste saken omhandler en student ved Høgskolen i Innlandet som gjenbrukte deler av tekst fra en eksamen hun hadde strøket på.

Undergraver

Studenten ble felt i den lokale klagenemnda ved høgskolen, i Felles klagenemnd, og da hun tok saken til Oslo tingrett, fikk hun heller ikke medhold. Hun ble utestengt for to semestre.

Professorene Bjørn Myskja ved NTNU og Gisle Selnes ved Universitetet i Bergen har i et åpent brev til Høgskolen i Innlandet oppfordret til at de må gjennomgå eget regelverk kritisk.

«Ingen er tjent med at noen studenter straffes for handlinger som andre studenter så vel som vitenskapelig ansatte rutinemessig utfører. Det bidrar til å undergrave fellesskapet mellom studenter og undervisere som utgjør en av universitetets bærende ideer», skriver de to i brevet.

Gått i fella

Dette er leder i Norsk Studentorganisasjon, Maika Godal Dam enig i.

— Det er klart at vi forventer at studentene skal være omfattet og behandles på samme vis som vitenskapelige ansatte når det gjelder praktisering av regelverket ved institusjonene. Dersom ikke er det et kjempeproblem, sier Goda. Dam.

Hun mener et av hovedproblemene er et uklart regelverk.

— Når det gjelder selvplagiering oppleves det for mange veldig rart at egen tekst ikke kan gjenbrukes. Samtidig er reglene for hva som egentlig er fusk heller ikke klargjort. For min egen del ville jeg nok ikke oppfattet dette som problematisk og gått i fuskefella selv, sier Godal Dam.

Integritet og tillit

— Men det skal vel ikke være lov med fusk?

— Absolutt ikke. Det er vi i Norsk studentorganisasjon like opptatt av som institusjonene. Det handler om integritet og tillit til akademia. Men da må regelverket være så klart som overhodet mulig, slik at de som faktisk jukser blir tatt og får straff ut fra dette.

Hun mener det ikke er holdbart at studenter får til dels lange utestengelser for forseelser som eksempelvis ansatte ikke engang blir ettergått i sømmene på.

— En slik forskjellsbehandling er ikke akseptabelt. Det skal heller ikke være slik at studentene skal få straff og alvorlige konsekvenser av det som egentlig er et uklart regelverk, sier Maika Godal Dam.

Skal straffes

— Hva tenker du om engasjementet rundt selvplagierings-reglene?

— Jeg synes det er svært bra. Som nevnt ønsker også vi at fusk skal straffes dersom det forekommer. Men det er tydelig at regelverket ikke er klart nok og må gjennomgås. Og da må reglene være så klare og kommuniserte at det blir liten tvil om hva som er fusk eller ei, sier NSO-lederen.

— Er det slik at mange ikke skjønner at gjenbruk av egen tekst kan være fusk?

— Jeg skal være forsiktig med å svare på vegne av noen. Men dersom det var min egen tekst jeg skulle levert kunne noe blitt gjenbrukt uten at jeg oppfattet at dette var å fuske.

Powered by Labrador CMS