Debatt ● Opprop

Åpent brev til Høgskolen i Innlandet og Felles klagenemnd

Underskriverne av brevet ber om at selvplagieringdommen ankes, og at Høgskolen i Innlandet og Felles klagenemnd går kritisk gjennom egen forståelse av regelverket.

Oslo Tingrett ga staten medhold i fellelsen av en student ved Høgskolen i Innlandet (HINN) for å ha gjenbrukt to avsnitt fra en eksamensbesvarelse hun tidligere hadde strøket på.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

20. april i år ga Oslo tingrett staten medhold i fellelsen av en student ved Høgskolen i Innlandet (HINN) for å ha gjenbrukt to avsnitt fra en eksamensbesvarelse hun tidligere hadde strøket på. I dommen betegnes denne unnlatelsen som «et grovt tillitsbrudd, og både allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier at det må reageres strengt». Vi som skriver under på dette oppropet, og som alle er ansatt ved norske universitet og høgskoler, stiller oss uforstående til en slik karakteristikk. Å bygge videre på notater og annen egenprodusert tekst man ikke har publisert eller fått uttelling for på annet vis, kan vanskelig anses som et grovt tillitsbrudd. En slik tolkning av fusk- og plagiatbegrepet vil ramme de aller fleste som har sitt virke innenfor akademia, høyst sannsynlig også dem som har vært med på å felle HINN-studenten.

Vi er klar over at HINNs forskrift inneholder bestemmelser om at det å «benytte egne tidligere eksamensarbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger» regnes som fusk. Dette er uheldig fordi det ikke skiller mellom underkjente og beståtte besvarelser. At studenter ikke skal få dobbel uttelling på et arbeid, er en selvfølge. Men at det skal innebære fusk og grunnlag for utvisning i to semestre å unnlate å henvise til egne tekster som verken er publisert eller har gitt uttelling i studieløpet, bryter med etablert praksis og innebærer en urimelig mistenkeliggjøring av studentene.

En slik tolkning av fusk- og plagiatbegrepet vil ramme de aller fleste som har sitt virke innenfor akademia, høyst sannsynlig også dem som har vært med på å felle HINN-studenten

Underskriverne

Undertegnede håper at dommen fra Oslo tingrett vil bli anket, og at lagmannsretten reverserer avgjørelsen og gir studenten medhold. Vi vil uansett oppfordre både HINN og Felles klagenemnd til å ta en kritisk gjennomgang av forståelsen av regelverket i slike saker. Ingen er tjent med at noen studenter straffes for handlinger som andre studenter så vel som vitenskapelig ansatte rutinemessig utfører. Det bidrar til å undergrave fellesskapet mellom studenter og undervisere som utgjør en av universitetets bærende ideer.

Signert av disse 343:

Universitetslektor Hanna Danbolt Ajer, Nord Universitet

Professor Eivind Almaas, NTNU

Professor Petter Almklov, NTNU

Professor emeritus Øivin Andersen, UiB

Førstelektor Johan Kristian Andreasen, UiA

Stipendiat Unni Soltun Andreassen, NTNU

Førsteamanuensis Christer Bakke Andresen, NTNU

Førsteamanuensis Margrete Syrstad Andås, NTNU

Stipendiat Aslaug Angelsen, NTNU

Førsteamanuensis Kine Angelo, NTNU

Førsteamanuensis Lene Anundsen, UiA

Professor Charles Armstrong, UiA

Førsteamanuensis Nils Petter Aspvik, NTNU

Førsteamanuensis Kjerstin Aukrust, UiO

Professor Margrethe Aune, NTNU

Førstebibliotekar emeritus Pål Bakka, UiB

Førsteamanuensis Jørgen Bakke, UiB

Førstelektor Yvonne Bakken, HVL

Stipendiat Håvard Haugland Bamle, UiA

Førsteamanuensis Vibeke Kieding Banik, USN

Førsteamanuensis Morten Beckmann, UiA

Professor Per Jarle Bekken, Nord Universitet

Førsteamanuensis Ine Therese Berg, NTNU

Post.doc Robert Emil Berge, MF

Professor Bjørn Enge Bertelsen, UiB

Universitetslektor Rolf Beev, UiB

Universitetslektor Harald Bjar, USN

Førstelektor Agnes-Margrethe Bjorvand, UiA

Førsteamanuensis Ulla Angkjær-Jørgensen, NTNU

Professor Hilde Bjørkhaug, NTNU

Professor Arild Blekesaune, NTNU

Førsteamanuensis Lene Blekken, NTNU

Produsent Nils C. Hamsund Boberg, NTNU

Førsteamanuensis Anna Bohlin, UiB

Førsteamanuensis Håkon Angell Bolkan, NTNU

Professor Jeanne Boge, HVL

Avdelingsleder Lene Bomann-Larsen, Politihøgskolen

Professor Inga Bostad, UiO

Professor Pål Ketil Botvar, UiA

Professor Thomas Brandt, NTNU

Universitetslektor Anette Brekke, NTNU

Førsteamanuensis Brita Lotsberg Bryn, UiB

Universitetslektor Anette Brekke, NTNU

Universitetslektor Geir Parelius Brændvik, UiO

Førsteamanuensis Tonje Braaten, UiT

Professor Kristine Bærø, UIB

Professor Solveig Bøe, NTNU

Universitetslektor Amund Børdahl, UiB

Professor Siri Carson, NTNU

Professor Erik Christensen, Nord Universitet

Førsteamanuensis Terje Colbjørnsen, OsloMet

Stipendiat Jakob Cyvin, NTNU

Vitenskapelig assistent Peder Dahle, NTNU

Førsteamanuensis Hilde Danielsen NLA

Professor Karoline Daugstad, NTNU

Stipendiat Oda K. Storbråten Davanger, NTNU

Professor Ståle Dingstad, UiO

Rådgiver Johan Dragvoll, NTNU

Førsteamanuensis Kari Anne K. Drangsland, HVL

Professor Asbjørn Dyrendal, NTNU

Førstelektor Frank Egeland, UiA

Professor emeritus Åsmund Egge, UiO

Universitetslektor Pascal Egli, NTNU

Professor emerita Elisabeth Eide, OsloMet

Professor Erlend Eidsvik, HVL

Professor Olav Eikeland, OsloMet

Professor Terje Andreas Eikemo, NTNU

Universitetslektor Sigrun Eilertsen, UiB

Universitetslektor Elin A. Elde, UiB

Professor Knut Ove Eliassen, NTNU

Professor Simen Ådnøy Ellingsen, NTNU

Professor Hallgeir Elstad, UiO

Førsteamanuensis Cecilie Endresen, UiO

Førsteamanuensis Dagrun Astrid Aarø Engen, NTNU

Professor Ole Andreas Engen, UiS

Professor Mats Ehrnstrom, NTNU

Vitenskapelig assistent Alexandra Esdaile, NTNU

Førsteamanuensis Tone Natland Fagerhaug, NTNU

Universitetslektor Randi Farstad, NTNU

Post.doc Niels Feddersen, NTNU

Førsteamanuensis Terje Finstad, NTNU

Professor Tove Fjell, UiB

Førstebibliotekar Stefan Fisher-Høyrem, UiA

Førsteamanuensis Frode Flemsæter, NTNU

Professor Ulla Forseth, NTNU

Professor emeritus Gunnar Foss, NTNU

Førsteamanuensis Kjetil Fosshagen, HVL

Professor Roe Fremstedal, NTNU

Professor Kathinka Frøystad, UiO

Professor Kåre Fuglseth, Nord universitet

Stipendiat Malin Fævelen, NTNU

Stipendiat Gro Gardå, UIA

Koordinator Hanna Gautun, NTNU

Forsker Heidi Gautun, OsloMet

Professor Michael J. Geary, NTNU

Professor Linn Okkenhaug Getz, NTNU

Førsteamanuensis Heidi Gilstad, NTNU

Førsteamanuensis Guro F. Giskeødegård, NTNU

Førsteamanuensis Sigmund Ø. Gismervik, NTNU

Professor Anne Gjelsvik, NTNU

Professor Olav Gjelsvik, UiO

Post.doc Åsmund Borgen Gjerde, UiB

Førsteamanuensis Hilde Gjermundsen, NTNU

Professor Trude Gjernes, Nord Universitet

Førsteamanuensis Anje Müller Gjesdal, HiØ

Professor emeritus Svein Gladsø, NTNU

Seniorrådgiver Jan Groven Grande, NTNU

Førsteamanuensis Robert Gray, UiB

Førsteamanuensis Michael Grothe-Hammer, NTNU

Professor Karen Synne Groven, OsloMet

Seniorrådgiver Jan Groven Grande, NTNU

Førstekonsulent Ib Margido Grønmo, NTNU

Førsteamanuensis Anders M. Gullestad, UiB

Førsteamanuensis Aksel Hagen, HINN

Professor Catrine Halås, Nord universitet

Professor Gøril Thomassen Hammerstad, NTNU

Førsteamanuensis Kristin Halvorsen, NTNU

Universitetslektor Guri Hanem, NTNU

Professor Roman Hankeln, NTNU

Førsteamanuensis Hans Marius Hansteen, UiB

Førsteamanuensis Fredrik Haraldsen, NTNU

Førsteamanuensis Jan Frode Hatlen, NTNU

Universitetslektor Siri Haugan, NTNU

Professor Cecilie Haugen, NTNU

Høgskolelektor Annette Haugsgjerd, HVL

Sjefingeniør Jon Heggland, NTNU

Professor Kristinn Hegna, UiO

Professor Jan Heiret, NTNU

Professor Kristin Helstad, OsloMet

Professor Kjetil Berg Henjum, UiB

Professor Arve Hjelseth, NTNU

Postdoktor Ida Marie Henriksen, NTNU

Forsker Maria B. Hesjedal, NTNU

Stipendiat Ingrid Hjertaker, HINN

Førsteamanuensis Stefán Hjörleifsson, UiB

Professor Lasse Hodne, NTNU

Professor emeritus Christhard Hoffmann, UiB

Førsteamanuensis Ann Karin Holmen, UiS

Universitetslektor Erlend Holthe, NTNU

Professor Kristian Hveem, NTNU

Professor Keld Hyldig, UiB

Professor Benedikte Høgberg, UiO

Professor emeritus Helge Høibraaten, NTNU

Professor Roar Høstaker, HINN

Førsteamanuensis Jan Otto Jacobsen, UiS

Professor emeritus Ernst Håkon Jahr, UiA

Førsteamanuensis Kari Jegerstedt, UiB

Førsteamanuensis Hedvig Skonhoft Johannesen, OsloMet

Professor Cecilie Haugen, NTNU

Forsker Lihong Huang, OsloMet

Førsteamanuensis Helge Hiram Abdelnoor Jensen, HINN

Førstebibliotekar Hilde Johansen, UiB

Rådgiver Emil Johnsen, UiO

Førsteamanuensis Åse Johnsen, UiB

Professor emeritus Michael Jones, NTNU

Førsteamanuensis Nils M. Justvik, UiA

Professor emeritus Gustav Erik G. Karlsaune, NTNU

Professor Ole Karlsen, HINN

Professor Leif Edward Ottesen Kennair, NTNU

Hovedlærer Johannes Kibsgaard, FHS/Krigsskolen

Førsteamanuensis Asle H. Kiran, NTNU

Førstemanauensis Tore Kirkholt, NTNU

Stipendiat Maria Kirpichenko, NTNU

Førsteamanuensis Irmelin Kjelaas, NTNU

Førsteamanuensis Gitte H Koksvik, NTNU

Professor Thorgeir Kolshus, OsloMet

Førsteamanuensis Marius Korsnes, NTNU

Professor Guro Korsnes Kristensen, NTNU

Professor emeritus Stein Kuhnle, UiB

Emeritus Stig Kulset, NTNU

Stipendiat Anna Serafima S. Kvam, UiO

Universitetslektor Mihaela Kvamme, UiB

Førsteamanuensis Ole Andreas Kvamme, UiO

Professor Anne Kværnø, NTNU

Professor Stig Kvaal, NTNU

Professor Vivian Lagesen, NTNU

Professor Unni Langås, UiA

Professor Håkon Larsen, OsloMet

Stipendiat Jorun Larsen, UiB

Førsteamanuensis Kristian Larsen, NTNU

Professor Henning Laugerud, UiB

Stipendiat Beate Leirpoll, NTNU

Professor Nora Levold, NTNU

Rådgiver Kristoffer Liland, UiA

Professor emeritus Arild Linneberg, UiB

Forsker Gyri Smørdal Losnegaard, UiB

Stipendiat Sigurd Lundheim, NTNU

Førsteamanuensis Morten Magelssen, UiO

Professor Melanie Magin, NTNU

Førsteamanuensis Rania Maktabi, Høgskolen i Østfold

Professor Wenche K Malmedal, NTNU

Professor Anna-Sara Malmgren, HINN

Professor Bjarne Markussen, UiA

Professor Pål Erling Martinussen, NTNU

Førsteamanuensis André Massing, NTNU

Professor Lars Johan Materstvedt, NTNU

Professor Anne Beate Maurseth, UiB

Førsteamanuensis Ingmar Meland, NTNU

Stipendiat Grethe Melby, UIB

Professor emerita Siri Meyer, UiB

Førsteamanuensis Per Arne Michelsen, HVL

Førsteamanuensis Kjartan Koch Mikalsen, NTNU

Professor Domhnall Mitchell, NTNU

Professor Espen Moe, NTNU

Stipendiat Gjertrud Moe, NTNU

Professor emerita Ellen Mortensen, UiB

Førsteamanuensis emerita Gitte Mose, UiO

Førsteamanuensis Stefanie Muff, NTNU

Førsteamanuensis Insa Müller, NTNU

Professor Arnstein Mykletun UiT

Universitetslektor Pernille Myrvold UiB

Professor Bjørn K. Myskja, NTNU

Professor Atle Møen, UiB

Professor Ulrika Mårtensson, NTNU

Professor Sigrid Nakrem, NTNU

Førsteamanuensis Anemari Neple, Høgskulen i Volda

Professor Anders Nes, NTNU

Professor Bjørn Nicolaysen, UiS

Professor emerita Harriet Bjerrum Nielsen, UiO

Professor Ingrid Nielsen, USN

Professor Hilde Wallem Nielssen, HVL

Professor Per Nordtvedt, UiO

Førsteamanuensis Rune Nydal, NTNU

Førsteamanuensis Hans Jacob Ohldieck, USN

Innovasjonsleder Jan Onarheim, NTNU

Førstelektor Sara Orning, UiO

Professor John Kwadwo Osei-Tutu, NTNU

Universitetslektor Nina Lien Osen, NTNU

Førsteamanuensis Signe Opdahl, NTNU

Professor Erik Opsahl, NTNU

Førsteamanuensis Knut Oterholm, OsloMet

Stipendiat Margaret Ottesen, NTNU

Professor Gry Paulgaard, UiT

Stipendiat Mikkel Ekeland Paulsen

Professor Axel West Pedersen

Professor Frode Helmich Pedersen, UiB

Professor Reidar Pedersen, UiO

Professor Nils Pharo, OsloMet

Stipendiat Outi Pitkänen, NTNU

Førsteamanuensis Margje Post, UiB

Professor Gro-Renée Rambø, UiA

Stipendiat Martin Aasbø Ringdal, NTNU

Professor Sissel Rosland, HVL

Professor Hans Kristian S. Rustad, UiO

Professor Lise Rye, NTNU

Professor Marianne Ryghaug, NTNU

Professor Anne Birgitte Rønning, UiO

Førsteamanuensis Geir O. Rønning, HINN

Professor Rune Røsstad, UiA

Professor emeritus Finn Daniel Raaen, Oslomet

Førsteamanuensis Susan Saga, NTNU

Førsteamanuensis Kari Soriano Salkjelsvik, UiB

Professor Pär Sandin, LLE, UiB

Professor Johan Schimanski, UiO

Førsteamanuensis Álvaro Seiça, UiB

Professor Gisle Selnes, UiB

Forskningsleder Per Selnes, Ahus

Førsteamanuensis Svein Arne Sikko, NTNU

Førsteamanuensis Rein Ove Sikveland, NTNU

Førsteamanuensis Kirsten Sivesind, UiO

Professor Ole Martin Skilleås, UiB

Pensjonert høgskolektor Eli Skjeseth, HINN

Førsteamanuensis Jane Skjoldli, UiS

Professor John-Arne Skolbekken, NTNU

Professor Svein Slettan, UiA

Universitetslektor Kari B Sletnes, UiO

Universitetslektor Samantha Smith, UiB

Universitetslektor Camilla Holm Soelseth, OsloMet

Professor Jan Helge Solbakk, UiO

Professor Berge Solberg, NTNU

Seniorforsker Gisle Solbu, NTNU

Professor Randi Solheim, NTNU

Forsker Øyvind Solheim, ISF

Professor Hendrik Spilker, NTNU

Førsteamanuensis Margrethe C. Stang, NTNU

Stipendiat Ragne Stauri, NTNU

Førsteamanuensis Ingrid Stock, NTNU

Forsker Hans Kristian Strand, HI

Professor Roger Strand, UiB

Førsteamanuensis Brit Strandhagen, NTNU

Professor Dagny Stuedahl, OsloMet

Førsteamanuensis Tomas Stølen, UiB

Forsker Ivana Suboticki, NTNU

Professor Per Koren Sudvang, OsloMet

Professor Tobba T. Sudmann, HVL

Seksjonssjef Hanne Siri Sund, NTNU

Førsteamanuensis Anne Mette Sunde, NTNU

Førsteamanuensis Astrid Ouahyb Sundsbø, HVL

Forsker Helge Svare, OsloMet

Forsker Astri Syse, FHI

Professor Markus Szymik, NTNU

Universitetslektor Ivar Sørensen, NTNU

Professor emeritus Knut H. Sørensen, NTNU

Førsteamanuensis Jon Olav Sørhaug, UiA

Førsteamanuensis Richard Sørli, UiB

Førsteamanuensis Sigurd Tenningen, UiA

Professor Magdalene Thomassen, VID

Professor Thea Selliaas Thorsen, NTNU

Professor Aksel Tjora, NTNU

Førsteamanuensis Anne Charlotte Torvatn, NTNU

Professor Aud Mikkelsen Tretvik, NTNU

Universitetslektor Oda E. Wiese Tvedt, UiB

Professor John Tyssedal, NTNU

Førsteamanuensis Gunhild Tøndel, NTNU

Universitetsbibliotekar Erik Hauke Tønnesen, UiB

Førsteamanuensis Lars Ursin, NTNU

Professor Marit Ursin, NTNU

Førsteamanuensis Ivar Utne, UiB

Førsteamanuensis Åse Vagli, UiS

Stipendiat Thea Valler, NTNU

Professor Øystein A. Vangsnes, UiT

Professor Eirik Vassenden, UIB

Professor Nina Lager Vestberg, NTNU

Forsker Sigrid A. Aalberg Vikjord, NTNU

Professor emerita Anne G. Vinsnes, NTNU

Førsteamanuensis Kristin Hestmann Vinjerui, NTNU

Førsteamanuensis Henrik Vogt, UiO

Professor Tonje Vold, UiO

Universitetslektor Boriana Vukovska, UiA

Professor Marit Westergaard, UiT

Førsteamanuensis Andrew Weir, NTNU

Professor Allison Wetterlin, UiA

Professor Ilmi Willbergh, UiA

Stipendiat Hannah Winther, NTNU

Professor emeritus Truls Wyller, NTNU

Professor Randi Wærdahl, NTNU

Stipendiat Benjamin Yazdan, UiO

Professor Borgunn Ytterhus, NTNU

Professor Line Alice Ytrehus, HVL

Forsker Hogne Øian, NINA

Professor Jorunn Økland, UiO

Professor emeritus Per Østby, NTNU

Stipendiat Kamilla Østerberg, NTNU

Professor Solveig Østrem, OsloMet

Førsteamanuensis Leiv Inge Aa, NTNU

Professor emeritus Erling Aadland, UiB

Førsteamanuensis Hilde Aamodt, OsloMet

Førsteamanuensis Kjersti Aarstein, HVL

Professor Turid Skarre Aasebø, UiA

Professor Henriette Aasen, UiB

Førsteamanuensis Arnfinn Åslund, USN

Professor Bjørn Olav Åsvold, NTNU

Powered by Labrador CMS