Rektor på UiT, Anne Husebekk, taler på Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse i januar. UiT hadde så sent som i november i fjor ikke registrert noen saker om seksuell trakassering, nå er det sannsynligvis over 25 saker ved universitetet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Over 100 kjente saker om seksuell trakassering i akademia

#metoo. Landets høgskoler og universiteter har registrert over 100 saker om seksuell trakassering. I tillegg kommer en rekke uavklarte studentvarsler.
— Dette viser at mørketallene er enorme, sier student-leder Mats Beldo.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert fredag med tall fra Høgskolen i Hedmark og 3 nye varsler på NMBU. Torsdag med tall fra BI og Norges musikkhøgskole)

En ringerunde Khrono har gjennomført til 21 ulike høgskoler og universitet viser at over 120 saker om seksuell trakassering er registrert og kommet for en dag i løpet av #metoo-kampanjen.

Dette er både gamle saker og nyere saker. Felles for dem alle er at nesten ingen av dem var offentlig kjent, eller omtalt tidligere. Sannsynligvis er det mange flere, og kunnskapssektoren jobber med å finne en måte å kartlegge saker på.

De gamle breddeuniversitetene har flest saker: Universitetene i Tromsø, Bergen, Oslo og NTNU.

Nye saker på NMBU

To av de spurte, NMBU og Høgskulen i Volda rapporterte i starten av uka at de ikke har registrert noen saker, men denne uka har NMBU fått inn tre nye varsler.

Seniorrådgiver på NMBU, Mette Risbråthe, forteller at de nye sakene gjelder en sak mellom en ansatt og en tidligere ansatt, en sak mellom to ansatte og en sak mellom en ansatt og en student.

— Vi har gode retningslinjer for hvordan slike saker skal behandles, og de følger vi nå, forteller Risbråthe til Khrono.

I tillegg til disse sakene som Khrono har kartlagt, er det et ukjent antall studentsaker som ikke er registrert som formelle varsler, men har kommet inn enten via institusjonenes si fra-system eller til ulike studentombud landet rundt.

Les også:

Enorme mørketall

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Mats J. Beldo, reagerer på at ikke flere institusjoner bryr seg om å finne ut av antall studentsaker, når det gjelder uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering:

— Det er trist at institusjonene fortsatt virker å sitte på gjerdet med tanke på å ta vare på sine studenter, sier Beldo.

— Mørketallene er enorme, sier Mats J. Beldo, leder av NSO. Foto: David Engmo

Det er trist at institu-sjonene fortsatt virker å sitte på gjerdet med tanke på å ta vare på sine studenter.

Mats J. Beldo

Han synes det er interessant å se forskjellen mellom antallet institusjonene melder om nå og to undersøkelser gjennomført allerede før #metoo-kampanjen var i gang i oktober 2017.

— Vår undersøkelse viste at 30.000 studenter har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra en student eller ansatt, sier han.

En rapport fra Universitetet i Agder viste at 1 prosent av alle studenter hadde opplevd seksuell trakassering fra ansatte og 8 prosent hadde opplevd fra andre studenter.

— Dette viser at mørketallene er enorme, sier Beldo.

Les også: Ny rapport om seksuell trakassering i akademia

Mange saker i Tromsø

Senest i november 2017 opplyste ledelsen ved UiT Norges arktiske universitet til Khrono at de ikke kjente til noen saker om seksuell trakassering ved universitetet. I de siste dagene er det kjent at de har mottatt fire formelle varsler om seksuell trakassering, tre gjelder ansatt overfor student og en gjelder student overfor student.

Studentombudet ved UiT Norges arktiske universitet har i tillegg mottatt 22 slike saker i 2017. 14 av sakene handler om studenter som forteller at de er blitt seksuelt trakassert av ansatte, mens åtte av sakene handler om studenter som er blitt seksuelt trakassert av andre studenter.

Studentombud Torill Varberg sier til Khrono at det har vært en vesentlig økning i antall saker etter #metoo-kampanjen.

— De fleste sakene er kommet i høst, sier hun og opplyser at hun har informert studentene om at de kan komme til henne med slike saker.

Hun sier at hun informerer studentene om at de kan varsle sakene til UiTs ledelse, eventuelt at hun kan hjelpe dem med dette.

Er noen av disse sakene blitt formelt varslet til UiTs ledelse?

— Det kan jeg ikke si noe om, svarer Varberg.

Har ikke gått videre

Vi har sagt at vi gjerne vil ha mer kjennskap til disse sakene og ønsker at de som har kommet til student-ombudet også kommer til oss.

Jørgen Fossland

Universitetsdirektør i Tromsø, Jørgen Fossland, sier at studentombudets saker ikke har kommet videre til ledelsen ved UiT.

— Vi har sagt at vi gjerne vil ha mer kjennskap til disse sakene og ønsker at de som har kommet til studentombudet også kommer til oss, sier han.

Jørgen Fossland, universitetsdirektør ved UiT, ønsker at saker som blir meldt til studentobudet også kommer videre til universitetsledelsen. Foto Ketil Blom Haugstulen

UiT-ledelsen har mottatt fire formelle varsler gjennom linja.

Tre av disse gjelder trakassering ansatt overfor student, mens en gjelder student overfor student.

— Sakene har ganske ulik karakter. Vi tar alle sakene på stort alvor. En av sakene er løst ved samtaler, mens tre andre er under behandling, opplyser Fossland til Khrono.

Les også: Leder fra skanse til skanse om seksuell trakassering

Har fått inn fem nye saker i Bergen

HR-direktør, Sonja Irene Dyrkorn, ved Universitetet i Bergen opplyser at de har fått inn fem nye saker etter de 11 sakene som universitetet opplyste om i november i fjor.

— Disse er vi i prosess på. Studentene har fått sitt eget si fra-system, så dette er ikke en del av varslingssystemet. Av disse fem sakene er det noen vi allerede er klar over, og noe nytt, sier Dyrkorn, som ikke vil si mer om innholdet siden sakene er under oppfølging.

I november sa assisterende direktør Tore Tungodden til Khrono at de 11 sakene hadde resultert i reaksjoner som blant annet muntlig tilrettevisning, skriftlig tilrettevisning, ordensstraff, i tillegg til at noen midlertidige arbeidsforhold var blitt avsluttet.

Ved NTNU har det ifølge organisasjonsdirektør, Ida Munkeby ,ikke registrert flere saker enn de 11 som var kjent før jul, men det skal undersøkes nærmere.

En håndfull nye saker ved UiO, «noen »ved HVL

Ved Universitetet i Oslo har Avdeling for personalstøtte (AP) behandlet 14 saker i perioden 2014-2017, ifølge styrepapirer til universitetsstyremøtet i desember. Etter dette har det kommet inn en «håndfull saker», opplyste personaldirektør Irene Sandlie under styremøtet i desember.

Per 31. januar 2018 er det ikke kommet flere nye saker, opplyser kommunikasjonsavdelingen ved UiO, men ni av sakene det er snakk om skal ha kommet inn via studentenes si fra-system i perioden 2013-2017.

De bekrefter at UiO totalt har fått inn 14-19 saker siden 2014. Inkludert i disse sakene skal også være de fire som er kommet fra Det juridiske fakultet.

Høgskulen på Vestlandet sier at de ikke har fått noen varsler i år, men ved årsskiftet sa rektor Berit Rokne i et intervju med Khrono at de hadde hatt «noen få» saker. En av dem er kjent via en omtale i På Høyden. Studentavisen StudVest har også omtalt trakassering i studentmiljøet i Bergen.

12 saker hos Nord

Ved Nord universitet er det meldt om 12 tilfeller av seksuell trakassering de siste årene, og to av dem er nye saker siden desember.

Fire av sakene gjelder seksuell trakassering mellom studenter, fire gjelder uønsket seksuell oppmerksomhet lærer-student, tre gjelder uønsket seksuell oppmerksomhet mellom ansatte og ett tilfelle gjelder uønsket seksuell oppmerksomhet overfor student i praksis.

Alle sakene er blitt håndtert og fulgt opp med ulike tiltak, får Khrono opplyst av kommunikasjonssjef Lotte Grepp Knutsen ved Nord universitet

— To av disse tilfellene er meldt inn etter starten på #metoo-kampanjen. Vi ønsker ikke å oppgi nærmere informasjon om de aktuelle tilfellene, eller om hvilken avdeling som er berørt, da dette vil kunne bidra til identifisering av enkeltpersoner, sier hun.

Kommunikasjonsdirektør Anne Selnes ved Universitetet i Stavanger opplyser om ett varsel ifjor høst, angående en faglig ansatt fra en student på vegne av flere.

— Ifølge studentene er saken tilfredsstillende behandlet, og den ansatte har sluttet, sier hun til Khrono. (Red.mrk: Dette er ikke Langeland-saken.)

Seks saker ved UiA

Universitetet i Agder har siden oktober 2017 mottatt tre klagesaker relatert til seksuell trakassering via sitt si ifra-system.

— I tillegg er jeg kjent med at det er meldt inn tre saker ved fakultetene etter oktober 2017, men vi har ikke den fulle oversikt over hva som eventuelt er blitt håndtert internt der. De sakene som vi mottar av denne type kan dreie seg om uønsket adferd fra studenter, ansatte/kolleger, eksterne (for eksempel praksislærere) eller ledere, opplyser personal- og organisasjonsdirektør, Bernt Jørgen Stray.

UiA lanserte nettsiden Si ifra i mars 2017, der både studenter og ansatte blir oppfordret til å si fra om uønskede forhold ved universitetet.

— Formålet var å gjøre det enda enklere å melde fra til oss, og samtidig gjøre relevant informasjon lett tilgjengelig. Dette kommer i tillegg til de andre kanalene vi har for å si fra, for eksempel gjennom medarbeidersamtaler, tillitsvalgte, verneombud, midtveisevalueringer, studenthelsetjenesten og studenttillitsvalgte, sier han.

Stray sier at det er vanskelig å si om sakene er meldt inn som følge av #metoo-kampanjen, eller om det har skjedd som følge av fokuset UiA har hatt på trakassering i et bredt perspektiv.

Les også:

NHH 3 varsler

Ved Norges Handelshøyskole (NHH) opplyser rektor, Øystein Thøgersen, på skolens nettside at NHH siden i høst har fått tre varsler om seksuell trakassering, to i november og ett i januar.

«Disse har vi behandlet forsvarlig og i tråd med de etablerte prosessene. Sakene ble løst etter kort tid,» heter det NHH sine hjemmesider.

Thøgersen trekker fram at ledelsen har oppfordret alle studenter på epost til å varsle om seksuell trakassering, og de i høst har gått gjennom alle rutiner og prosesser knyttet til varslingssaker, både for ansatte og studenter.

StudVest har skrevet om trakasseringssaker ved NHH.

Rektor Øystein Thøgersen, NHH. Foto: Siv Dolmen/ NHH

På styremøtet 8. februar la ledelsen fram handlingsplan for et bedre læringsmiljø. Rektor Thøgersen har beklaget at det kan se ut som om NHH ha underrapportert antall varslersaker.

På BI har det i kjølvannet av «metoo» blitt meldt inn tre saker. Disse angår studenter. I løpet av de siste årene er det i gjennomsnitt meldt inn to saker i året. Alle varslinger tas på alvor og følges opp, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hannah Møller Endresen.

— BI har gode rutiner for varsling og håndtering av denne typen saker for ansatte og studenter. På BIs studentportal ligger det informasjon for studentene med kontaktinformasjon for varslingssaker. Forebygging er satt på dagsorden i BIs arbeidsmiljøutvalg og læringsmiljøutvalg, og vi har den siste tiden sørget for å gå gjennom våre rutiner og oppdatert dem med nye tiltak, sier hun.

Ingen saker i Volda - 1 i Molde

Ifølge rektor Johann Roppens blogg 12.februar i år, er det ingen saker ved Høgskulen i Volda.

Ved Høgskolen i Molde har de ikke registrert noen saker eller varsler om seksuell trakassering etter at #metoo-kampanjen ble satt igang, ifølge økonomi- og personaldirektør Randi Gammelsæter.

— Men vi hadde en hendelse her rett før #metoo-kampanjen tok av i fjor høst, sier hun.

Det er den eneste saken som er registrert de siste 10 årene ved Høgskolen i Molde.

— Så har jeg hørt om en annen sak, men den var før den tid igjen, sier Gammelsæter.

To saker på VID

Ved den private høgskolen VID opplyser rektor Ingunn Moser, om to saker.

Den ene er en tidligere sak mellom en ansatt og student ved en av de fusjonerte høgskolene, der vedkommende lærer ikke lenger er ansatt.

VID er resultat av fusjon mellom Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen, samt Høyskolen Diakonova.

Rektor Ingunn Moser ved VID har håndtert to saker om seksuell trakassering. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

— Vi har på den ene siden vært opptatt av hvordan vi kan begrense handlingsrommet til vedkommende lærer også utenfor VID, og på den andre siden hvordan vi kan være imøtekommende og ivareta personer som har opplevd krenkelser også når hendelsene ligger tilbake i tid. Det er gjerne slik at ofrene for krenkelser lever med sakene over lang tid, sier Moser.

Den andre saken gjelder en nylig hendelse mellom to studenter.

— Den kom ikke opp på grunn av metoo, men på grunn av en hendelse. Denne saken er håndtert og avsluttet. Også her er vi opptatt av å ivareta involverte, tilbyr hjelp og veiledning, sier Moser.

Ett varsel i Østfold og to i Innlandet

Høgskolen i Østfold har mottatt ett varsel i kjølvannet av #metoo-kampanjen.

— Saken er behandlet og fulgt opp i henhold til våre prosedyrer for håndtering av slike saker, opplyser kommunikasjonsrådgiver Nina Skajaa Fredheim.

Høyskolen Kristiania har ikke mottatt noen nye varsler i kjølvannet av #metoo-kampanjen, men har hatt to eldre saker til behandling, opplyser kommunikasjonsrådgiver Siri Østli Jakobsen.

Hun opplyser at saksgangen er slik den er beskrevet i UH-loven §4-8.

— Studentene våre blir jevnlig minnet på muligheten for å melde fra, senest i midten av januar. Eventuelle saker behandles formelt av studieavdelingen, sier hun.

Ved Høgskolen i Innlandet har de behandlet en sak om seksuell trakassering i kjølvannet av #metoo-kampanjen, opplyser rektor Kathrine Skretting, og en sak før den tid i hennes rektorperiode på Høgskolen på Lillehammer.

Tidligere rektor, Anne Linnea Ottosen, forteller til Khrono at hun som rektor ved tidligere Høgskolen i Hedmark hadde tre saker som ble håndtert og avsluttet.

Varslet til departementet

Rett før jul ble Kunnskapsdepartementet varslet om alvorlig seksuell trakassering ved Kunsthøgskolen i Oslo, og ba høgskolen vurdere politianmeldelse av en av sine ansatte. Tre saker om seksuell trakassering er så langt kjent.

Dessuten ble en sak varslet i 2015 og en i 2008/2009.

Ved Norges musikkhøgskole har flere tidligere studenter anklaget en svensk professor for seksuelt krenkende adferd. Hendelsene innbefattet blant annet sjekking, beføling og nakenfotografering og foregikk i perioden fram mot 2012.

— Vet dere om flere slike saker, spurte Khrono rektor Peter Tornquist i desember.

— Nei, det gjør vi ikke, men i etterkant av at denne saken ble kjent i november har vi fått en håndfull henvendelser om situasjoner som er blitt opplevd som ubehagelige. De fleste av disse gjelder folk som ikke er ansatt hos oss lenger, svarte han.

Khrono fikk torsdag opplyst at Norges musikkhøgskole har fått fire formelle varsler i khjøvannet av #metoo-kampanjen. To av varslene er fra tidligere studenter og to fra nærværende.

Én sak ved HSN

Høgskolen i Sørøst-Norge behandlet ett varsel om seksuell trakassering for et års tid siden, opplyser personal- og organisasjonsdirektør, Elisabeth Ernø Borhaug.

Hun forteller at det gjaldt student som opplevde seksuell trakassering fra student.

— Vi har ikke fått noen konkrete saker etter dette, men vi har gjennomgått alle rutiner og retningslinjer og hadde en gjennomgang av dette i høgskolestyret i forrige uke, sier hun.

Trakassert i praksis

Ifølge to saker på HSNs nettsider i begynnelsen av februar har sykepleiestudenter i tillegg opplevd seksuell trakassering når de har vært i praksis. Sakene kom opp som følge av at nye tall fra SSB viste at 17 prosent av norske sykepleiere i 2016 opplevde å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen.

Reidun Thorn Akre, tillitsvalgt for andreårsstudentene på bachelor i sykepleie ved HSN, forteller om mange henvendelser fra sykepleiestudenter som har opplevd ubehagelige ting.

— I går kveld la jeg ut ett innlegg på kullets Facebook-side, og spurte om noen av dem har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering under praksisen, sier Akre.

— I løpet av et halvt døgn fikk jeg høre fra fem studenter som fortalte om ubehagelig opplevelser med pasienter. Den ene episoden jeg fikk høre om gjorde meg kvalm, sier hun til HSNs nettside.

Elisabeth Borhaug sier at de vil se nærmere på hvordan de kan sikre at studenter som er i praksis ikke opplever slike ting.

Det er et holdnings-problem hvordan institu-sjonene ser på studentene. Jeg synes det er bra at studentene begynner å si ifra.

Mats J. Beldo

Toppen av isfjellet

Leder for Norsk studentunion (NSO), Mats J. Beldo tror disse tallene bare er toppen av isfjellet.

— Det er et holdningsproblem hvordan institusjonene ser på studentene. Jeg synes det er bra at studentene begynner å si ifra, sier han og fortsetter:

— Sifra-system på en nettside betyr ikke at jobben er gjort.

Han oppfordrer beslutningstakere til å agere.

— Løsningen er at politikerne får ut fingeren og kommer på banen gjennom et styrket lovverk og gir studentene trygghet, og forebyggende preventive rammer, fordi det bare skulle mangle at studentene får en trygg studiehverdag.

— Tror du det kan stemme at NMBU og Volda ikke har noen saker?

— Nei, det tror jeg ikke kan stemme. Sannsynligheten for mørketall ved institusjonene som ikke rapporterer er for stor. Og de må se på systemene sine - er studentene godt nok informert, er de ansatte godt nok informert, og følger man opp enkeltsakene godt nok, spør studentleder Beldo.

OsloMet i praksis

Ved tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) opplevde en student ved barnehagelærerutdanningen at praksislæreren hans drev med seksuell trakassering under praksisperioden i en barnehage i Oslo.

Dette meldte studenten fra til Varslingsnemnda ved HiOA om og fikk byttet praksissted.

Rektor Curt Rice informerte Khrono i november i fjor om at de har hatt ytterligere én sak ved høgskolen, for noen år tilbake.

Fakta

Registrerte saker i akademia 31.1.18

En ringerunde Khrono har gjennomført til 21 høyere utdanningsinstitusjoner viser at over 100 saker om seksuell trakassering er registrert og kommet for en dag i løpet av #metoo-kampanjen.

Dette er saker både av ny og gammel dato og det er både saker om ansatte og studenter.

Her er tallene institusjonene rapporterer:

 • UiT: 4 (til ledelsen) 22 (til studentombudet)
 • UiB: 16
 • UiO: 14-19 (hvorav 9 er via studentenes Si fra-system)
 • Nord: 12
 • NTNU: 11
 • UiA: 6
 • Norges musikkhøgskole: 4
 • NHH: 3
 • KHiO: 6
 • BI: 3 (etter #metoo, to per år før dette)
 • NMBU: 3 saker nå nylig
 • OsloMet: 2
 • Innlandet: 2 + 3 fra Høgskolen i Hedmark som er avsluttet
 • VID: 2
 • HSN: 1
 • HiMolde: 1
 • UiS: 1
 • Kristiania: 1
 • Høgskolen i Østfold: 1
 • HVL: «Noen få»

Ingen saker:

 • HiVolda: 0
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS