hjemmeeksamen

Studie om digital eksamen: Seks av ti studenter jukset

Fysisk eksamen eller digital eksamen? Det siste har gitt langt mer juks under pandemien, ifølge tysk studie.

Flere jukset da de tok eksamener over nett i fjor, viser tyske studie.
Flere jukset da de tok eksamener over nett i fjor, viser tyske studie.
Publisert Oppdatert

Brussel (Khrono): Flere studenter jukset ved eksamener på nett enn når de måtte møte opp fysisk for å ta eksamen.

Overraskende eller ikke, det er uansett konklusjonen i en tysk studie som har sett på eksamensjuks under covid-19, nærmere bestemt sommeren 2020. Studien er publisert som preprint på PsyArXiv.

  • 31,7 prosent av de som hadde skriftlige fysiske eksamener sier at de brukte ikke tillatt hjelp og/eller var engasjert i direkte utveksling med andre studenter under eksamen.
  • For de som tok digitale eksamener gjelder dette nesten dobbelt så mange, hele 61,4 prosent, seks av ti, rapporterer om det samme.

Av de som deltok i studien svarte 874 at de bare hadde fysiske eksamener i denne perioden, 385 hadde bare digitale, mens 349 hadde begge deler.

Tok i bruk ad-hoc-løsninger

De tyske forskerne viser til hvordan pandemien tvang ikke bare undervisningen i høyere utdanning på nett, men også eksamener.

— Særlig økt avhengighet av digitale eksamener har utløst debatter om hvorvidt slike vurderingsmetoder er en større for den akademiske integriteten enn fysiske eksamener, fordi det antas at studenter har flere muligheter, skriver forskerne.

De beskriver hvordan den raske og omfattende overgangen til digital testing under pandemien er uten sidestykke og at folk hadde lite tid til å forberede overgangen. Resultatet var en tok i bruk ad-hoc-løsninger som ofte manglet «optimale prosedyrer for å overvåke studentenes adferd under vurderingssituasjonen».

— I et slikt klima ble det å opprettholde akademisk integritet ofte en sekundær prioritet sammenlignet med å skulle opprettholde en slags undervisning og administrere begrensede ressurser, skriver de.

— Kan ha gitt en følelse av de kunne jukse

Om resultatene skriver de at de taler for at bruken av ad-hoc-løsninger førte til negative konsekvenser for den akademiske integriteten.

Stefan Janke ved Universitetet i Mannheim, en av forfatterne bak studien, viser overfor Times Higher Education, som omtalte den først, til at overgangen til en digital undervisningshverdag ikke bare kom plutselig på de som skulle legge om undervisningen. Han viser til hvordan studenter ble konfrontert med et nytt læringsmiljø som kan ha utløst ytterligere press og stress.

— Digitale eksamener uten ekstra sikkerhetsprosedyrer kan ha gitt studentene en følelse av de kunne jukse uten å bli oppdaget, sier han til avisa.

Rapportert om mer juks i flere land

Konklusjonen er i tråd med rapporter fra en rekke land det siste året. I desember fortalte Times Higher Education om flere slike rapporter.

(LES VIDERE ETTER ANNONSEN)

Bli varslet om siste nytt på mobilen!

LAST NED KHRONO-APPEN HER:
Download on the App Store
Tilgjengelig på Google Play

Ved University of Waterloo i Canada hadde de fram til august registrert en økning i tilfeller av juks på 146 prosent. Ved University of Calgary hadde det økt med 269 prosent. I Australia rapporterte Queensland University of Technology om en firedobling.

I Storbritannia ble det advart mot at covid-19 kunne utløse en pandemi av juks. Der ble det også advart mot at såkalte «essay mills», som skriver tekster for studenter mot betaling, forsøkte å utnytte overgangen til digital undervisning og testing.

For Norges del kunne Khrono tidligere i år vise til tall fra det som heter Registeret for utestengte studenter (Rust). De viste at det 1. mars i år var 368 saker på studenter om var utestengt fra norske universiteter og høgskoler. 323 av dem på grunn av fusk, en økning fra 176 året før. I slutten av mai kunne VG rapportere fra samme register at 544 studenter var utestengt per 1. mai.

Powered by Labrador CMS