England

Studie: Større fare for depresjon blant studenter enn ikke-studenter

Studie sammenligner psykisk helse hos studenter og jevnaldrende i England. 

To ferske studier forteller om psykiske lidelser blant studenter.
Publisert Oppdatert

Brussel (Khrono): Det er ikke bare i Norge det rapporteres om utbredte psykiske lidelser blant studenter. 

En studie fra King's College London viste nylig en voldsom økning i andelen universitetsstudenter i Storbritannia som forteller om psykiske helseproblemer. Andelen har økt fra seks prosent i 2016/2017 til rundt 16 prosent i dag. Det er nesten en tredobling.

Studien slår fast at mens noe av økningen kom under pandemien, har det de siste tolv månedene vært en økning på hele 32 prosent. Forskerne peker på økte levekostnader, men legger til at det strekker seg lenger tilbake i tid og at det er noe som må gripes tak i selv om inflasjonen faller.

Studien viser også at den psykiske helsen er den viktigste grunnen studenter oppgir for at de vurderer å droppe studiene. Samtidig viser den at andelen som oppgir økonomiske problemer som hovedgrunn, har økt markant, fra 3,5 prosent i 2022 til åtte prosent i 2023.

Inflasjon og økte leiepriser

Psykiske problemer blant studenter står også i sentrum for en annen fersk studie  som er publisert i Lancet Public Health og bestilt av det britiske utdanningsdepartementet. Der vises det også til en undersøkelse fra Office for Students og slår fast at andelen studenter i England som forteller om psykiske helseplager, er seksdoblet.

Men denne studien viser ikke bare at psykiske problemer er utbredt blant studenter, den konkluderer med at universitetsstudenter i alderen 18—19 år har større fare for depresjon og angst enn jevnaldrende som ikke studerer, også når de kontrollerer for andre faktorer.

Forskerne understreker samtidig at forskjellen ikke er veldig stor og skriver at det «tyder på at høyere utdanning kanskje ikke er en stor bidragsyter til vanlige psykiske lidelser blant unge».

Forskjellen i den mentale helsen er borte ved 25 år, men for de yngre, i aldersgruppen 18-19, er den der altså. 

Avisa The Guardian, som omtaler studien, peker på at studien antyder at hvis den potensielle psykiske helserisikoen ved å delta på høyere utdanning ble eliminert, kunne forekomsten av vanlige psykiske lidelser blant personer i alderen 18—19 år muligens reduseres med seks prosent.

Inflasjon og økte leiepriser

The Guardian forteller at studien er den første som viser noe høyere grad av depresjon og angst hos studenter enn hos andre på samme alder. Den utfordrer dermed tidligere funn, som har vist at studentenes mentale helse er lik jevnaldrende som ikke er studenter. 

Studiens førsteforfatter, Tayla McCloud ved University College London, sier til avisa at grunnen til at sammenhengen ikke viser seg i tidligere studier, kan bety at det skyldes «økt økonomisk press og bekymringer om å oppnå gode resultater i en bredere økonomisk og sosial kontekst».

Avisa peker på at studentene på toppen av økte kostnader som følge av inflasjon, rammes av en økning i leieprisene på i snitt åtte prosent.

Powered by Labrador CMS