Debatt ● Jessen og Skjulhaug

Studieavgift — en statusrapport fra feltet

Vi forstår at det kan være behov for innstramminger i verdens kanskje rauseste ordninger for studenter, men vi tror ikke regjeringen har hatt mulighet til å sette seg inn i alle konsekvensene av forslaget, skriver Jacob Jessen og Marianne Skjulhaug.

Fasaden til kunstakademiet i Trondheim.
– I kommende uker skal vi intervjue søkere fra hele verden på et grunnlag som fremstår som useriøst og lite gjennomtenkt. Hasteinnføringen gjør at vi ikke kan formidle hvordan studieavgift vil bli gjennomført. Slik beskriver de to hverdagen med studieavgiftsdiskusjoner.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Etter tre år med pandemi og krig i Europa ser mange viktigheten av internasjonalt samarbeid og kunst som uttrykk for felles forståelser. Vi er bekymret for at regjeringens forslag om urealistisk studieavgift for utenlandske studenter kan slå beina under både gode internasjonale samarbeid og felles forståelser.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

På Kunstakademiet ved NTNU har internasjonale studenter fra våre naboland, fra Øst-Europa og resten av verden vært en del av miljøet vårt gjennom disse årene og gitt oss forståelse og kunnskap om det globale fellesskapet. Denne åpenheten mot verden står vi i fare for å gi fra oss.

Vi som jobber med å utdanne fremtidens arbeids- og kulturliv har fått kutt ved at internasjonale studenter ikke lenger skal få studere under samme økonomiske vilkår som norske studenter. Forslaget om å kreve studieavgift fra studenter fra afrikanske land, Øst-Europa, Asia og Amerika er allerede vedtatt. Studenter som er bosatt utenfor EU/EØS må betale studieavgifter på et nivå som har vært helt ukjent ved norske universiteter. Det blir stor forskjell på studenter innenfor og utenfor EU/EØS-området.

For en utdanning som Kunstakademiet, blir forskjellsbehandlingen mellom studenter innenfor og utenfor EØS ekstrem. Vi risikerer å måtte kreve opp mot 490 000 kroner i studieavgift i året fra studenter som har vært så uheldige å bli født utenfor EØS-området. Det sier seg selv at disse studentene i praksis vil forsvinne fra Kunstakademiet og NTNU dersom dette blir gjennomført. Denne søkergruppen med høye kvalifikasjoner mister muligheten til å få en formell kompetanse om sine kunstneriske ferdigheter her i Norge. Vi som samfunn mister kreative internasjonale unge mennesker fra ulike samfunnslag som beriker Trondheim og Norge med sitt engasjement og skaper kunnskap for en bedre verden.

Vi forstår at det kan være behov for innstramminger i verdens kanskje rauseste ordninger for studenter. Men vi tror ikke regjeringen har hatt mulighet til å sette seg inn i alle konsekvensene av forslaget. For Kunstakademiet ved NTNU vil det trolig bety kroken på døra for masterprogrammet i kunst. Kreative ungdommer vil miste muligheten til å ta kunstutdanning ved NTNU. Trondheim vil miste titalls kreative unge mennesker fra hele verden. Norge vil miste kontakten med internasjonale kunststudenter og kunstmiljøer. Vi vet ikke hvilke kunstnere vi vil miste i framtida, men vi vet litt om hva vi ville ha mistet dersom dette forslaget hadde kommet tidligere.

Mange i Trondheim kjenner Samrridhi Kukreja. En indisk kunstner med utstillinger på en rekke anerkjente utstillingssteder. Flere av verkene hennes er oppkjøpt av Nasjonalmuseet. Samrridhi tok sin utdannelse ved NTNU, Kunstakademiet i Trondheim i 2021. Hun er nå bosatt i Trondheim, og bidrar til det myldrende kunstneriske mangfoldet i byen.

Økende kostnader og høy prisvekst har tvunget politikerne til å foreslå tøffe kutt i budsjettene. Universitetssektoren er ikke et unntak og et eksempel er innføringen av studieavgift på svært kort varsel. Fakultet for arkitektur og design ved NTNU står midt i opptaket av studenter til internasjonale programmer og opplever at innføringen av studieavgift har konsekvenser som er uoverskuelige.

I kommende uker skal vi intervjue søkere fra hele verden på et grunnlag som fremstår som useriøst og lite gjennomtenkt. Hasteinnføringen gjør at vi ikke kan formidle hvordan studieavgift vil bli gjennomført. Slik studieavgiften er tenkt vil den være på nivå med de mest prestisjetunge utdanningene ved amerikanske toppuniversiteter som i tillegg har lavere levekostnader og stipendordninger, noe vi ikke har.

Men den virkelig store forskjellen er: De som tar kunstutdanning ved NTNU ligger ikke an til å få høye lønninger etter endte studier. Tvert imot vil de aller fleste som blir kunstnere måtte leve med inntekter godt under gjennomsnittet. Det sier seg selv hva som kommer til å skje: De internasjonale søkerne på kunstutdanningen kommer til å trekke seg. For å illustrere betydningen utgjør 91 prosent av søkerne i årets opptak studenter som kommer utenfor EØS. Kuttforslaget fra regjeringen er altså en reell trussel mot hele studiet for utdanningen av billedkunstnere i Trondheim.

I en krevende tid er det viktig å prioritere sikkerhet og beredskap. Vi skal kjempe for frihet, rettferdighet og ytringsfrihet. Men vi skal ha noe å leve for. Vi kan kutte så hardt at vi ødelegger vår egen kulturelle framtid. Et forslag som i praksis utestenger studenter utenfor EU/EØS truer noen av verdiene vårt samfunn er bygd på. Det har vi ikke råd til. Vi ber regjeringen og Stortinget sørge for å endre kravet om brukerbetaling slik at ikke gode utdanningstilbud for både nasjonale og internasjonale studenter raseres.

Vi trenger kunst til å tenke nytt. Vi trenger impulser fra hele verden. Vi trenger unge med engasjement. Vi trenger Kunstakademiet ved NTNU. Nå må politikerne ta ansvar.

Powered by Labrador CMS