65.000 norske studenter har fått tilbud om å svare på studiebarometeret. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Studiebarometeret: Politihøgskolen har de mest fornøyde studentene

Statistikk. De mindre institusjonene har mer fornøyde studenter enn de store. Helt på topp i det ferske studentbarometeret er Politihøgskolen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Følg Nokuts egen presentasjon av noen av resultatene fra klokken 16.30, nederst i saken.)

Hvilke studenter er mest fornøyd? Og hvem var mest minst fornøyd i fjor? Dette er tall man kan finne i Studiebarometeret. Onsdag offentliggjøres tallene for 2019.

Fakta

Dette er Studiebarometeret

Den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret ble gjennomført for sjuende gang høsten 2019.

Om lag 32.000 studenter svarte på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 49 prosent.

Det er studenter i tredje semester både på bachelor og master som blir spurt.

Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, offentlige som private, og totalt inngår nesten 1800 studieprogrammer.

Den nasjonale studentundersøkelsen og arbeidet med nettportalen www.studiebarometeret.no utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

På studiebarometeret.no kan du finne svar fra årets undersøkelse, men også historiske data.

Kilde: NOKUT

De viser at også i år er det studenter ved Politihøgskolen som er mest fornøyd. De skårer 4,7 i kategorien «overordnet tilfredshet». De som generelt skårer best, er de mindre institusjonene, som gjerne har ett overordnet utdanningstilbud: Baratt Due Musikkinstitutt skårer 4,7, Norges musikkhøgskole 4,5, og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 4,4. Av breddeinstitusjonene skårer både Høgskolen i Molde og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 4,3.

Både små og store, offentlige og private, utdanningsinstitusjoner er med på undersøkelsen, som er sendt ut til 65 000 norske studenter. Nærmere 32 000 har svart.

— Vi gleder oss også i år over å ha de mest tilfredse studentene. Dette er inspirerende for våre ansatte, studentene og hele Politihøgskolen. Studiebarometeret måler jo høyrere utdanning i hele Norge, og vi tillater oss å være stolt av dette, sier fungerende rektor Tor Tanke Holm til Politihøgskolens egne nettsider.

Musikk høgt oppe

Norges Handelshøgskole (NHH) får en total på 4,4 og er med det helt i toppen.

— NHH er en kjekk skole studere på. Kanskje har vi også en fordel av at vi har få studieprogrammer. Dette gjør at ansatte, studenter og arbeidslivet kjenner godt til oss og hva vi gjør, og dermed kan være med å bidra til å gjøre oss bedre.

Det sier Linda Nøstbakken. Hun er prorektor for utdanning ved NHH.

Vi rekrutterer flinke og engasjerte studenter.

Linda Nøstbakken

— Vi er dessuten opptatt av å tilby arbeidsrelevant utdanning, noe vi tror studentene setter pris på i en verden i rask endring. Dette viser igjen i form av høy skår på tilknytning til arbeidslivet, sier hun.

Nøstbakken sier at noe av kvaliteten ved NHH er flinke studenter som også lærer av hverandre.

— Vi rekrutterer flinke og engasjerte studenter. Alle har interessen for økonomi felles, noe som kan gjøre at det er lett å finne noe som passer for den enkelte. Dessuten skjer det mye i studentmiljøet.

Små endringer

Det er Nokut som gjennomfører Studiebarometeret, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Nokut skriver selv at årets resultater samsvarer i stor grad med resultatene fra tidligere år.

— Det ville vært oppsiktsvekkende om en stor andel av studentene opplevde en stor endring i sine erfaringer fra studiene fra ett år til et annet. Hvis man skal finne større endringer må man se på mindre enheter, som for eksempel ett enkelt studieprogram. Det skriver Nokuts analysedirektør Ole-Jacob Skodvin i en epost til Khrono.

Han sier at i fjorårets undersøkelse var spørsmålene om tilknytning til arbeidslivet endret, og det var flere spørsmål om det. Det var også en del nye spørsmål om praksis, for å dekke temaet bredere. Politihøgskolen skårer ekstra høyt i praksiskategorien, med gode tilbakemeldinger både på innhold og på hvordan praksis passet inn i studieløpet.

Ikke alle institusjonene har brukt spørsmålene knyttet til praksis.

— For å holde oppe faglig kvalitet og tilfredshet er det viktig å gå inn og se på mulige forbedringspunkter, også i samarbeid med studentene. Det er mange områder som måles, og vi må for all del ikke bli for fornøyd med oss selv. Det er en forutsetning for videre utvikling, sier Tanke Holm på Politihøgskolen.

Bredde nederst

Dersom man ser i den andre enden av skalaen, finner man noen av breddeinstitusjonene. Universitetet i Stavanger oppnår en samlet tilfredshet på 3,8, mens OsloMet og Høgskolen på Vestlandet får 3,9.

NSO-leder Marte Øien er skuffet over at veiledning fremdeles er det norske studenter er minst fornøyd med. Foto: Ketil Blom Haugstulen

— Dette er bare en spekulasjon, men det kan tenkes at de mindre institusjonene har andre undervisningsformer og tettere oppfølging av studenter. De hartrolig også mindre studentgrupper, sier Marte Øien.

Hun er leder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Rent overordnet er norske studenter fornøyd, og det er vi glade for å se. Men det er en rekke ting vi er skuffet over.

Marte Øien

— Men det viktigste er at de som ikke skårer så bra må se til dem som gjør det bedre, sier Øien.

Ser man på hvilke studieretninger som har mest fornøyde studenter, er dette studium der det er vanskelig å komme inn, som medisin, rettsvitenskap og sivilingeniør.

— En fellesnevner for disse er at de kanskje lettere oppleves som samfunnsrelevante og at man vet hvilken kompetanse man får, tror Øien.

Skodvin i Nokut sier at høye eller spesielle opptakskrav er en av faktorene som kan påvirke opplevd studiekvalitet.

— I tillegg spiller engasjerte og dyktige lærere inn, samt gode tilbakemeldingskulturer og tett oppfølging på studieprogrammet.

Øien sier at studiebarometeret er et godt verktøy for å få studentenes dom over høgere utdanning.

— Rent overordnet er norske studenter fornøyd, og det er vi glade for å se. Men det er en rekke ting vi er skuffet over, blant annet har studentene i sju år på rad meldt ifra om at veiledningen og oppfølgingen er det vi er minst fornøyd med. Nå er det på tide at utdanningsinstitusjonene tar studentenes tilbakemeldinger på alvor.

Veiledning er også kategorien der norske studenter er desidert minst fornøyd i år, med skåre som for noen institusjoner er under 1 på noen spørsmål.

Tredje semester

Undersøkelsen blir sendt ut til studenter som går tredje semester på bachelor og tredje semester på master. Studentene blir bedt om å gi karakterer fra 1 til 5 på hvert spørsmål.

Skodvin i Nokut sier at man ikke kan si noe helt spesifikt om hvor stor avstand det er mellom de ulike kategoriene.

— En forskjell på 0,1 eller 0,2 trenger ikke å bety særlig mye, mens forskjeller på 0,3 eller 0,4 begynner å bli interessant. Det kommer også an på hvor mange som har svart på spørsmålet.

Han sier også at man ikke bør tolke svarene som at en som gir karakteren 4 er dobbelt så fornøyde som de som svarer 2.

På gaten i Bergen

Khrono har spurt studenter i Bergen om hvor fornøyde de er med eget studie.

Olav Torvik Sem er fornøyd med sitt valg. Foto: Anne Skifjeld

Olav Torvik Sem (21). Studerer sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.

— Karakteren 4

Marte Sortland studerer sosiologi. Foto: Anne Skifjeld

Marte Sortland (24). Studerer sosiologi ved Universitetet i Bergen.

— Karakteren 3

Alexander Jansen er student ved Det humanistiske fakultetet. Foto:Anne Skifjeld

Alexander Jansen (22). Studerer språkvitenskap ved Universitetet i Bergen.

— Karakteren 4

Thale Haneferd studerer digital kultur. Foto:Anne Skifjeld

Thale Haneferd (21). Studerer digital kultur ved Universitetet i Bergen.

— Karakteren 5

Følg framlegging fra 16.30

Nokut arrangerer Utdanningskonferanse 29. og 30. januar. Noen av funnene fra årets Studiebarometer blir presentert på det er blitt kalt faglig vorspiel fra 16.30:

(Saken er oppdatert 29.01 klokken 13.00 med kommentarer fra Politihøgskolen)

Powered by Labrador CMS