Nesna-rektor har fått munnkurv

Høgskolen i Nesna er under hardt press for å avvikle såkalte «badestudier». Nå har rektor fått munnkurv fra departementet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mens Høgskolen i Nesna (bildet under) er under hardt press for å avvikle sin avtale med GoStudy, får Høgskolen i Oslo og Akershus fortsette sitt samarbeid med den kommersielle aktøren Kulturstudier om utviklingsstudier i Vietnam, India og Ghana.

(Foto: Høgskolen i Nesna)

I dag er Nesna-rektor Sven Erik Forfang (bildet over), styreleder Aslaug Mikkelsen og hel delegasjon fra Nesna innkalt til møte i Kunnskapsdepartementet for å diskutere avvikling av høgskolens såkalte «badestudier» i samarbeid med GoStudy.

Høgskolen stritter i mot pålegget fra departementet, og viser til at hele 252 studenter har meldt seg på utenlandsstudiene fra høsten av.

Jeg har fått munnkurv fra Kunnskaps-departementet og kan ikke svare deg.

Sven Erik Forfang

Har fått munnkurv

Rektor på Nesna, Sven Erik Forfang, vil ikke uttale seg om saken.

— Jeg har fått munnkurv fra Kunnskapsdepartementet og kan ikke svare deg, skriver han i en epost.

Mandag vedtok høgskolehøgskolestyret på Nesna å ikke rette seg etter kravet om øyeblikkelig avvikling av avtalen med GoStudy.

«Styret kan vanskelig bryte med juridisk bindende avtaler og påføre høgskolen erstatningsansvar. Styret vil at høgskolen skal arbeide videre i samsvar med administrasjonens plan for avvikling i løpet av våren 2017», heter det i vedtaket.

Viser til erstatningsbeløp

I styrepapirene til møtet er det satt opp oversikt over hvor mye det vil koste Høgskolen i Nesna å si opp avtalen med GoStudy fra høsten 2015. Ifølge oversikten vil det koste høgskolen minst 2,4 millioner i år å si opp avtalen som løper til 2017.

Neste år vil det koste 4,8 millioner å bryte avtalen, og året etter 2,4 millioner, ifølge styrepapirene. Fra 2016 blir dessuten bevilgningene fra KD redusert som følge av av Nesna taper studiepoengproduksjon. For 2016 er dette tapet anslått til 1-2 millioner kroner.

Alle statlige høgskoler og universiteter som har avtaler med eksterne virksomheter om studietilbud i utlandet har fått pålegg om å avvikle avtalene med øyeblikkelig virkning, hvis det ikke er særskilte og tungtveiende grunner for at samarbeidet bør fortsette. I alt gjaldt dette 12 institusjoner som har hatt denne typen samarbeid.

Spør om forskjellsbehandling

Stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik (A) har stilt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaken et skriftlig spørsmål om ikke Nesna blir forskjellsbehandlet, siden Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har fått lov å fortsette sitt samarbeid med Kulturstudier AS om utviklingsstudier i Vietnam, Ghana og India. Også Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) har fått lov å forsette samarbeidet med Kulturstudier, men bare i en toårsperiode.

I svaret til Juvik sier Røe Isaksen at HiOA og HBV har anført gode faglige argumenter for at samarbeidet med Kulturstudier AS kan fortsette.

«Disse institusjonene har blant annet avtaler om undervisning og forskning med institusjoner i de respektive landene, noe Høgskolen i Nesna ikke har», skriver han.

Rektor Sven Erik Forfang på Nesna sier på høgskolens nettside at høgskolen beklager departementets vedtak om at utenlandsstudiene må avvikles allerede fra august 2015.

— Vi ønsker ikke at de allerede nærmere 300 påmeldte studentene skal bli skadelidende. Høgskolen beklager departementets vedtak, og har startet dialogen med departementet med å finne muligheter for at høgskolen i samarbeid med GoStudy likevel kan kjøre utenlandsstudier i høstsemesteret 2015, sier han ifølge høgskolens nettside.

Ikke badestudier

Instituttleder Johnny Aasen ved Institutt for internasjonale studier sier at utenlandsstudiene i samarbeid med Kulturstudier er noe helt annet enn de omdiskuterte badestudiene. Han sier at studiene er veldig viktige for instituttet av faglige grunner, og mener at det er helt feil å snakke om forskjellsbehandling når HiOA får fortsette sitt tilbud.

— Kall for all del ikke våre studier for badestudier, sier han.

Asen viser blant annet til at emnene det undervises i kan inngå som del av en bachelorgrad i utviklingsstudier på HiOA. Han sier også at fagmiljøet ved instituttet har stort faglig utbytte av samarbeidet med Kulturstudier, og at instituttets ansatte har det faglige ansvaret for undervisningen. I tillegg understreker han at studiene ikke koster staten en krone.

— I motsetning til Nesna, er studiene som vi tilbyr fullt ut eksternt finansiert og vi får ingen inntekter fra studiepoengproduksjonen fra disse emnene, sier han.

— Bra for HiOA

Studiedirektør Marianne Brattland (bildet under) understreker også at studiet som HOA tilbyr i samarbeid med Kulturstudier AS ikke inngår i kategorien «badestudier». Hun sier at HiOA har stort faglig utbytte av samarbeidet med Kulturstudier.

— Fagmiljøet har godtgjort at samarbeidet har gjort det mulig å utvikle faglige nettverk og etablere samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Sør. Kulturstudiers tilrettelegging for studier i disse landene har ført til at terskelen for studenter som ønsker å studere i land i Sør har blitt lavere. Studiene som tilbys i samarbeid med Kulturstudier AS anses også som en viktig rekrutteringskanal til HiOAs bachelorprogram i utviklingsstudier, sier Brattland.

— Hvert studium er faglig forankret ved instituttet, med oppnevnt faglig ansvarlig i instituttets faglige stab. Program- og emneplaner, opptak og eksamen er underlagt HiOAs kvalitetssystem og forskrifter på lik linje med samtlige av høgskolens utdanningstilbud, sier Brattland.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS