Handelshøyskolen BI er en av de fire vitenskapelige høgskolene som allerede har fått beskjed fra NOKUT om å sende inn dokumentasjon på hvordan de jobber med kvalitet. Foto: BI

Skal sjekke kvaliteten ved sju høgskoler

Sju vitenskapelige høgskoler er først ute i en ny type tilsyn, der det skal sjekkes om de jobber godt nok med kvalitet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De vitenskapelige høyskolene Handelshøyskolen BI, Menighetsfakultetet, Norges idrettshøgskole og Norges musikkhøgskole er først ute og har fått beskjed om å sendte inn dokumentasjon på hvordan de jobber med kvalitet.

De neste tre er Arkitektur- og designhøgskolen, Norges Handelshøyskole og VID vitenskapelige høgskole, som deltar  i andre del av dette tilsynet, som foreløpig er et pilotprosjekt.

Tester ut tilsyn

Ordinært periodisk tilsyn med kvalitetsarbeidet ved universiteter og høgskoler skal etter planen starte høsten 2019.

— De sju vitenskapelige høyskolene er valgt som første gruppe fordi de er institusjoner med en del fellestrekk, blant annet en spisset faglig profil. Samtidig er de tilstrekkelig forskjellige til at NOKUT kan få testet ut ulike aspekter ved det nye periodiske tilsynet, sier direktør Terje Mørland (bildet under)  i NOKUT (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), ifølge nokut.no.

NOKUTs tilsyn skal sjekke at kravene i studietilsyns-forskriften blir oppfylt. Samtidig ønsker vi å motivere institusjonene til en videre utvikling utover kravene.

Hege Brodahl

— Det er gledelig at vi nå er klare til å sette i gang med en pilot for det nye periodiske tilsynet. Med den nye studietilsynsforskriften har vi enda tydeligere satt kvalitetsarbeidet som skjer på studietilbudsnivå  i sentrum. Dette gjenspeiles i den nye modellen for det periodiske tilsynet, sier Mørland.

Mørland viser til at den nye studietilsynsforskriften stiller skjerpede krav til universitetene og høgskolenes eget, systematiske kvalitetarbeid. I tilsynet vil NOKUT blant annet be om dokumentasjon på ordninger for kontroll med studietilbudene.

Dokumentasjonen vil inngå som en del av bakgrunnsinformasjonen for de sakkyndige som skal gjøre tilsynet.

Må rette opp

Hvis de sakkyndige konkluderer ned at det er «enkelte mangler» ved kvalitetarbeidet vil institusjonene få en frist på 3-12 måneder for å rette opp manglene. Er det «vesentlige mangler» vil det bli et ordinært tilsyn med opprettingsfrist på 12 måneder og deretter et nytt tilsyn med institusjonsbesøk.

— Utdanningsinstitusjonene har selv ansvaret for kvaliteten i egne studietilbud. NOKUTs tilsyn skal sjekke at kravene i studietilsynsforskriften blir oppfylt. Samtidig ønsker vi å motivere institusjonene til en videre utvikling utover kravene. Vi ønsker å få til kvalitetsutvikling gjennom erfaringsdeling, belyse felles utfordringer og deling av god praksis. Dette gjør vi blant annet ved å organisere institusjoner med likhetstrekk i prosjekter, sier seksjonssjef for NOKUTs tilsynsseksjon, Hege Brodahl.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS