Sykepleiestudentene på Kjeller er jevnt over mer fornøyde enn de som blir utdannet i Pilestredet. Arbeidsgiverne er også mer fornøyde med dem. Her er Sofie Høen og Hanne Cecilie Messel, som som studerer sykepleie på Kjeller.

Kjeller-sykepleiere gjør det best hos arbeidsgiverne

Sykepleiere som er utdannet på Kjeller er mer populære hos arbeidsgiverne enn de som er utdannet i Pilestredet, viser ny undersøkelse på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På 13 av i alt 20 kompetanseområder kommer sykepleieutdanningen på Kjeller bedre ut i arbeidsgivernes øyne enn utdanningen som foregår i Oslo sentrum. Det  viser undersøkelsen som er gjort blant arbeidsgivere i helsevesenet.

HiOA har to sykepleieutdanninger som drives på hvert sitt institutt og med hver sin programplan. NOKUTs studiebarometer, som ble offentliggjort i februar, viste at Kjeller-studentene er mer fornøyde med utdanningen sin enn sykepleiere som har utdanning fra Pilestredet. Dette bildet blir nå bekreftet av den nye arbeidsgiverundersøkelsen.

Les også: Stor forskjell mellom Kjeller og Pilestredet

Skal evaluere forskjeller

Studiedirektør Marianne Brattland ved HiOA sier at arbeidsgiverundersøkelsen er en av flere undersøkelser som viser at sykepleieutdanningen i Pilestredet har større kvalitetsutfordringer enn på Kjeller. Hun viser til at det er satt i gang et prosjekt for å evaluere kvaliteten på sykepleieutdanningene i regi av Senter for profesjonsstudier og på oppdrag fra Fakultet for helsefag.

«Vi mener at dersom utdanningen i Pilestredet skal lykkes med å bedre sitt omdømme i arbeidslivet og blant studentene, må endringsarbeidet særlig rettes inn mot å styrke utdanningen på de spesifikke kompetanseområdene hvor Pilestredet skårer vesentlig svakere enn Kjeller», konkluderes det med i den delen av undersøkelsen som handler om sykepleieutdanningen.

Marianne Brattland sier at arbeidsgiverundersøkelsen totalt sett korresponderer godt med øvrige undersøkelser som er gjort.

— Arbeidsgiverundersøkelsen har gitt oss verdifull kunnskap som fagmiljøene på ulikt vis vil ha nytte av. Totalinntrykket fra denne undersøkelsen er at arbeidsgiverne uttrykker at det er et potensial for justeringer og tilpasninger som vil gjøre kandidatene bedre rustet til å møte de oppgavene som møter dem i arbeidslivet, sier hun.

Ikke godt nok

Brattland presenterte undersøkelsen på høgskolestyremøtet tirsdag 10. mars. I tillegg til en sammenligning av hvordan sykepleiere utdannet ved HiOA blir oppfattet av arbeidsgivere, er kandidater fra HiOA innen barnevern, sosialt arbeid, ingeniørfag og læreryrket også vurdert.

— Undersøkelsen gir sammen med kandidatundersøkelsen og studiebarometeret et viktig perspektiv på HiOAs omdømme. Totalinntrykket fra arbeidsgiverundersøkelsen er at vi må bli bedre. Vi er opptatt av arbeidsgivernes vurderinger av våre kandidater og jobber med saken. Det er veldig viktig at HiOA har et godt rykte blant arbeidsgiverne, sa Brattland på møtet i høgskolestyret.

Kandidatundersøkelsen ble gjort ifjor høst blant kandidater fra de samme utdanningene som arbeidsgiverundersøkelsen. Her svarte nyutdannede sykepleiere fra HiOA at de ikke synes at de var spesielt godt forberedt for oppgavene de skal skal utføre i sykepleierjobben. På en skala fra 1 (ikke godt) til 4 (svært godt), svarer kandidatene 2,4.

Mye er bedre på Kjeller

På fire av kompetanseområdene som det er spurt om i arbeidsgiverundersøkelsen, gjør sykepleieutdanningen på Kjeller det markant bedre enn storesøster i Pilestredet. Innen sykdomslære, anatomi og fysiologi, farmakologi og legemiddelhåndtering, samt medisinske prosedyrer og utstyr er arbeidsgiverne betydelig mer fornøyde med kandidater som kommer fra Kjeller, viser undersøkelsen.

På fire kompetanseområdene kommer de to utdanningene nærmest likt ut, mens Pilestredet «vinner» på tre områder. Men bare på området «aktuell lovgivning på helseområdet» gjør Pilestredet det tydelig bedre enn utdanningen på Kjeller.

Bør samarbeid bedre

«I arbeidsgiverundersøkelsen ser vi at arbeidsgivernes oppfatninger om utdanningenes styrke og svakheter i det store og hele er sammenfallende med kandidatenes oppfatninger», heter det i undersøkelsen, der utdanningen i Pilestredet blir anbefalt å samarbeide bedre med arbeidslivet om praksisdelen av utdanningen, spesielt med Oslo Universitetssykehus (OUS). Det er OUS som rekrutterer flest av kandidatene som er utdannet i Pilestredet.

Arbeidsgiverne er også spurt om hva det spesielt skorter på av kunnskaper hos de nyutdannede sykepleierne fra høgskolen, og svaret er først og fremst at de mangler praksis. Bedre samhandling mellom utdanning og praksissted etterlyses av mange, og også at lærerne må være mer tilstede og at studentene i praksis må  få bedre oppfølging av dem under praksis. Noen mener at studentene må være mer forberedt i forkant av praksisperioden.

I alt er det seks arbeidsgivere som er spurt i den delen av arbeidsgiverundersøkelsen som handler om sykepleierne. Det kom inn 102 svar her, av disse 35 fra Oslo Universitetssykehus (OUS). Undersøkelsen ble sendt ut på epost med unik lenke til forhåndsdefinerte mottakere, men på OUS ble den distribuert med åpen lenke, slik at man ikke har noen garanti for at den nådde de relevante personene.

Ny undersøkelse

Det er første gang HiOA gjennomfører en arbeidsgiverundersøkelse.

— Undersøkelsen er gjennomført av analyseteamet i studieavdelingen som består av mange dyktige medarbeidere, to av dem med doktorgrad. Responsen på undersøkelsen ligger på godt over 30 prosent, og det er vi fornøyd med, men på sikt tar vi mål av oss å oppnå en høyere svarprosent, sier Brattland.

— Som profesjonshøgskole er vi opptatt av hvordan mottakerne av våre ferdige utdannede kandidater vurderes. Det er også viktig å merke seg at undersøkelsen er gjort med «kvalitetbriller»på. De som er spurt og som har vurdert kandidatene i denne undersøkelsen er nærmeste leder til kandidaten.  Her har vi imidlertid jobbet i tett dialog med institusjonene, blant annet Oslo universitetssykehus for å sørge for at det faktisk er nærmeste leder som har respondert, sier Brattland.

HiOAs kandidater er ikke sammenlignet med kandidater fra andre høgskoler i denne arbeidsgiverundersøkelsen.

— Vi har ikke foretatt noen benchmarking med andre institusjoner her, men det ønsker vi å gjøre på sikt i den grad det gir mening, sier Brattland.

Skal evalueres

På høgskolestyremøtet 10. mars fortalte senterleder Oddgeir Osland ved Senter for profesjonsstudier (SPS) på HiOA om evalueringen senteret skal gjøre av sykepleieutdanningene på HiOA. Den foregår på tre studiesteder: Pilestredet, Kjeller og Sandvika.

Utdanningen i Pilestredet og Sandvika hører begge inn under Institutt for sykepleie og drives etter samme programplan, mens utdanningen på Kjeller hører inn under Institutt for helse, ernæring og ledelse på Kjeller og har sin egen programplan. Fra 1. august i år skal de to instituttene slås sammen, men utdanningene skal fortsatt ha hver sin programplan.

Utdanningen i Sandvika startet høsten 2014, og er tettere knyttet opp mot praksis enn de andre. Forskningen som er i gang på SPS skal sammenligne utdanningen i sykepleie på de tre studiestedene og se om de to andre kan lære noe av hvordan utdanningen gjennomføres der.

— Vi skal sammenligne utdanningene, og komme fram til en liste over tiltak, sa Osland.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS