Kompetanseutvalg

Stusser på at UH-sektoren ikke er representert i kompetanseutvalg

Kompetanseutfordringene i arbeidslivet må løses i et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene, skrev departementet i en pressemelding og presenterte et utvalg uten representater for utdanningsinstitusjonene.

Sunniva Whittaker avbildet under en paneldebatt.
UHR-leder Sunniva Whittaker stusser på at sektoren ikke er invitert når et nytt utvalg skal lage en kompetansereform for arbeidslivet.
Publisert Oppdatert

— Vi synes det er noe underlig at det skal lages en kompetansereform uten at vår sektor er representert, sier Sunniva Whittaker, leder av Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Om et drøyt år skal Brandtzæg-utvalget legge frem sin rapport der de foreslår en ny kompetansereform i arbeidslivet.

Omtalte samarbeid som avgjørende

Da utvalget ble presentert sa daværende statsråd Ola Borten Moe i en pressemelding at utfordringen var hvordan en skal systematisere et arbeidsliv som blir stadig mer kompetansedrevet.

— Det må skje i samspill mellom arbeidsgivere, arbeidstakere, universitet, høgskoler, fagskoler og kanskje staten. Derfor er det avgjørende at vi har partene med oss på laget, sa Moe i pressemeldingen.

I utvalget har både arbeidsgivere, arbeidstakere og staten fått plass. Men ikke universiteter, høgskoler eller fagskoler.

— UHR har inngått en avtale med departementet og partene i arbeidslivet for å jobbe med dette med arbeidslivsrelevans. Hele poenget med den avtalen var god dialog og en felles forståelse. I forlengelsen av den avtalen ville det vært naturlig å trekke inn vår sektor i dette arbeidet, sier Whittaker.

— Kan ikke se seg blind på kortsiktige behov

UHR-lederen forventer nå at sektoren vil bli koblet på på et eller annet vis etter hvert som arbeidet med rapporten skrider frem.

— Vi sitter på mye data og kunnskap om dette, blant annet gjennom dialog med både studenter og nyutdannede. Vi ser hvilke behov som er der ute, og har også kandidatundersøkelsene hvor studentene svarer på disse spørsmålene, sier hun.

Samtidig er Whittaker klar på at en ikke må bli for sneversynt i arbeidet med en kompetansereform for arbeidslivet. Også der mener hun sektoren kunne gitt et verdifullt bidrag.

— Det handler om å løfte blikket og se fremover. En kan ikke bare se seg blind på kortsiktige kompetansebehov.

Kunnskapsdepartementet skriver til Khrono at sektoren ikke er representert «fordi dette er et partssammensatt utvalg, og det består av de 8 hovedsammenslutningene i arbeidslivet og Kommunal- og distriktsdepartementet som representerer staten som arbeidsgiver.»

Også Norsk studentorganisasjon reagerer på at akademia ikke er representert i utvalget.

— Selvsagt må sektoren være involvert i et arbeid om framtidens kompetansebehov. Vi mener både studenter og institusjonene bør være representert i utvalget. Det handler om vår felles framtid der dagens studenter vil spille en bærende rolle. Det er komplekse utfordringer vi står overfor, og da må sektoren med, sier NSO-leder Oline Sæther.

Saken er oppdatert 28. september klokken 11:32 med kommentar fra NSO-leder Oline Sæther.

Powered by Labrador CMS