Styret ved UiT Norges arktiske universitet har årets første styremøte onsdag 5. februar. Foto: David Jensen/UiT

Styremøte i Tromsø med likestilling og omorganisering på dagsorden

Styremøte. Styret ved UiT Norges arktiske universitet skal vedta likestillingsplan og en intern omorganisering på møtet 5. februar. Møtet kan følges direkte her.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

UiT-styret skal blant annet vedta en ny handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering for perioden 2020-22 på møtet onsdag 5. februar. Møtet kan følges direkte nederst i denne saken fra kl 9.

Fakta

Styret ved UiT Norges arktiske universitet

Faste medlemmer av styret:

 • Styreleder: Anne Husbekk (rektor)
 • Lin Marie Holvik (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • Anita A. Stenhaug (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • Stig A. Slørdahl (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet).
 • Anders Malmberg (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • Julia Wong (valgt blant studentene)
 • Ole Even Andreassen (valgt blant studentene)
 • Tore Nesset (valgt blant vitenskapelige ansatte i fast stilling)
 • Margrethe Esaiassen (valgt blant vitenskapelige ansatte i fast stilling)
 • Jonas Stein (valgt blant vitenskapelige ansatte i midlertidig stilling)
 • Kjersti Dahle (valgt blant teknisk/administrativt ansatte)

Saken kommer tilbake til styret etter at den ble grundig debattert på styremøtet i november. Da fikk styret to nye handlingsplaner på bordet; en for likestilling, kjønnsmangfold og en annen for mangfold og inkludering. Etter debatten på styremøtet, fikk administrasjonen i oppgave å lage én helhetlig handlingsplan, som nå skal vedtas.

En annen av sakene handler om ny organisering av avdeling for bygg og eiendom, som er en sak som har vært på høring internt. Dagens organisering har ikke vært endret siden før noen av fusjonene med høgskolene, der den første fusjonen var i 2009 med Høgskolen i Tromsø. Avdelingen oppleves som lite hensiktsmessig organisert gitt dagens størrelse og kompleksitet i oppgaver, heter det i sakspapirene. Dermed er forslaget å dele avdelingen i tre seksjoner; seksjon for campusdrift, seksjon for areal og utvikling og seksjon for prosjektgjennomføring. Ny organisering skal tre i kraft fra 1. juni 2020.

To av sakene er unntatt offentlighet. Det gjelder en sak om universitetets eierskap i aksjeselskaper og en annen sak om bygging av Avdeling for komparativ medisin i det nye bygget MH2 på campus i Tromsø.

Saksliste:

 • Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2019 og prioriteringer for 2020 - styret
 • Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 2020-2022
 • Statsbudsjettet for 2020 - tildelingsbrev for UiT Norges arktiske universitet
 • Ny organisering av Avdeling for bygg og eiendom
 • Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap - 2020 Unntatt offentlighet
 • Styrets beretning og kapittel V årsrapport 2019 til første behandling i universitetsstyret

Orienteringssaker:

 • Status virksomhetsplan 2019 per januar 2020
 • Bygging av Avdeling for komparativ medisin - MH 2 Unntatt offentlighet
 • Rektors muntlige orientering

Følg møtet direkte

Første del av styremøtet kan følges direkte her fra kl 9 til 12.30, mens andre del fra kl 13 til 15.30 ligger under:

Powered by Labrador CMS