styremøte

Styret i Innlandet skal vedta krav til ny rektor

Styret ved Høgskolen i Innlandet skal blant annet vedta kravspesifikasjoner for Kathrine Skrettings etterfølger som rektor. Møtet kan følges direkte her.

Kathrine Skretting går av som rektor 1. mai neste år og prosessen med å finne ny rektor er i gang.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolen i Innlandet skal ha styremøtet på Midtbyen skole i Hamar tirsdag 29. september. Styret møtes fysisk, men publikum kan følge møtet digitalt (på Zoom) her.

En av sakene er kravspesifikasjon for ny rektor. Kathrine Skrettings åremål som rektor er over 1. mai neste år og planen er å annonsere stillingen rett etter stuyremøtet og ansette ny rektor på styremøtet 15. desember.

Fakta

Nye rektorer fra 2021

Fem skal ha ny ansatt rektor:

 • Høgskulen på Vestlandet skal ansette ny rektor fra 1. januar 2021 etter Berit Rokne. 24. september ble Gunnar Yttri ansatt som ny rektor.
 • Høgskolen i Innlandet skal ansette ny rektor etter Kathrine Skretting fra 1. mai 2021. Søknadsfristen blir trolig 1. november og ansettelse 15. desember.
 • UiT Norges arktiske universitet skal ansette rektor etter Anne Husebekk fra 1. august 2021. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 19. oktober.
 • NMBU skal ansette rektor fra 1. august 2021. Sjur Baardsen ble ansatt i fjor, men bare for to år, etter at Mari Sundli Tveit sluttet midt i perioden.
 • NHH skal ansette ny rektor fra 1. august 2021.

Disse skal velge rektor i 2021:

 • Universitetet i Oslo velger rektor for fireårsperioden fra 1. august 2021. Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo er valgt fram til denne datoen.
 • Norges musikkhøgskole, der Peter Tornquist er rektor, skal også holde valg 2021.
 • Norges idrettshøgskole skal også velge rektor fra samme tidspunkt. Her er Lars Tore Ronglan rektor nå.
 • Universitetet i Bergen skal velge rektor våren 2021. Dag Rune Olsen er ferdig med sin andre og siste rektorperiode 31.juli 2021.

Ifølge forslaget til kravspesifikasjon, trenger ikke ny rektor å være professor eller dosent, slik som blant andre UiT Norges arktiske universitet krever. Det holder å ha høy vitenskapelig kompetanse, minimum på førstestillingsnivå, og i tillegg er relevant lederutdanning ønskelig.

Høgskolestyret skal dessuten få en orientering om hvordan det går med universitetsprosessen, etter at Nokut avslo søknaden i juni.

På dagsorden står:

Vedtakssaker:

 • Behandling av søknad om akkreditering av doktorgradsutdanning i helse og velferd
 • Utredningssøknad bachelorutdanning i bioingeniørfag
 • Ansettelsesprosess rektor - godkjenning av kravspesifikasjon
 • Møteplan 2021 - høgskolestyret
 • Utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og HINN
 • Revisjon av strategi for Høgskolen i Innlandet

Diverse referatsaker og protokoller og orienteringer:

 • Delårsregnskap for 2. tertial 2020
 • Orientering om status for universitetsprosessen
 • Orientering om situasjonen ved HINN mht Covid-19
 • Master i økonomi og ledelse med hovedprofil Business Analytics
 • Master i spillutvikling og interaktiv simulering
 • Godkjent styresak: søknad om å få delta på forsøksordning for å kvalifisere personer med påbegynt, men ikke fullført lærerutdanning
 • Revidert nasjonalbudsjett 2020, kap. 260, post 50 og post 70, supplerende tildelingsbrev til universiteter og høyskoler
 • Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet 2020 Kap. 260 post 50 Midler til oppgradering og tilpasning til forsknings- og læringsarealer
 • Etatsstyring 2020 - Tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse
 • Svar på søknad om å få delta på forsøksordning for å kvalifisere personer med påbegynt med ikke fullført lærerutdanning
 • Midler for å tilby femårig lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13
 • Delårsregnskap for 2. tertial 2020
 • Statsbudsjettet 2020, kap. 260, post 50. Supplerende tildelingsbrev om støtte til stipendiater og postdoktorer med finansiering fra EU og private aktører
Powered by Labrador CMS