Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus er fornøyd med å ha fått fullmakt til å sende søknad om å bli universitet. I løpet av et par uker er søknaden klar til å sendes NOKUT.

Rektor Rice fikk ja fra styret til å sende universitetssøknaden

Et enstemmig styre ved Høgskolen i Oslo og Akershus vedtok tirsdag å sende søknad om å bli akkreditert som universitet. — En historisk dag, sa rektor Curt Rice.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De to viktigste sakene på dagsorden til styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus, tirsdag, var søknad om å bli universitet, samt en debatt om hvilken strategi man skulle ha som universitet. 

Det var omfangsrike sakspapirer til hver av sakene. Universitetssøknaden framhevet  at HiOA langt på vei er et universitet, og holder høy internasjonal kvalitet. Mens sakspapirene til strategidebatten hadde et noe annet utgangspunkt der det ble hevdet at HiOA manglet en tydelig profil, ikke tok sin rettmessige plass og var en middelmådig utdanningsinstitusjon. 

Venter på forskrift fra NOKUT

 NOKUT vedtok studietilsynsforskriften i sitt styremøte sist fredag. Da styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus diskuterte saken om å sende universitetssøknaden tirsdag, var innholdet i forskriften ennå ikke offentlig. Det var den når møtet var slutt.

Men høgskoleledelsen måtte få tid til å gå gjennom eventuelle endringer i forskriften før de vet hva slags konsekvenser forskriften eventuelt får for søknaden som nå skal sendes inn.

Søknaden er derfor sterkt forankret internt, med god dialog medNOKUT, godt samarbeid med departementet og også sektoren for øvrig.

Curt Rice

Jeg er også glad for at vi har behandlet denne søknaden i full offentlighet.

Trine Syvertsen

Dette skal de jobbe med de neste to ukene, før man endelig kan trykke på «send»-knappen.

Styret ga i dag rektor Curt Rice fullmakt til å gjennomføre nødvendige endringer. Rektoren var relativt trygg på at det ikke skulle by på problemer.

Vil ikke gjøre det vanskeligere

— Resultatet fra styremøtet i NOKUT er ikke sluppet ennå. Samtidig har vi fått en forsikring om at endringene ikke på noen måte vil gjøre ting vanskeligere for oss, sa rektor Rice, da han ba styret formelt om å vedta og sende over den over 200 sider lange universitetssøknaden til NOKUT.  

Rektoren håper at NOKUT og departementet kan behandle søknaden i løpet av 2017, og at HiOA, kan bli et universitet fra 1.januar 2018. Men han understreket at det var det tidligst mulige tidspunktet.

Eksternt styremedlem, Torger Ødegaard, var den første som tok ordet:

— Jeg synes det ser greit ut jeg, sa han, helt kort - og styreleder Trine Syvertsen undret på om man dermed kunne gå direkte til votering.

Men det var flere som hadde noe å si.

Kritisk professor Havnes

Professor ved Senter for profesjonsstudier (SPS), Anton Havnes, hadde en rekke kritiske merknader til flere ting som står i søknaden.

Flere rundt bordet, var også kritiske til at man hadde forlatt tanken om å bli et profesjonsuniversitet. Men hva slags profil man skal ha på et eventuelt HiOA-universitet skal også diskuteres grundig i strategiprosessen som skal lede fram mot en ny strategi som skal vedtas av styret i junimøtet.

Professor Havnes kritiserte også sjangeren søknaden var skrevet i. Han savnet mer argumentasjon for hvorfor man burde bli universitet, og mente søknaden var «kjedelig».

Enig i litterære analyser

— Jeg tar  med meg alle innspill om måten vi har skrevet søknaden på. Likevel vil jeg vise til at første utkastet til søknad fikk kritikk fra NOKUT fordi den var for retorisk og ikke «kjedelige nok», sa Rice, og la til:

— Jeg er enig i de «litterære analysene», men tror det er klokt å forholde seg til NOKUTs mal.

Rice understreket også at det har vært en utfordring hvordan man skulle definere kravet fra NOKUT om «høy internasjonal kvalitet». Høgskolen valgte til slutt å benchmarke, sammenligne seg med Universitetet i Oslo og NTNU, som de mener har høy internasjonal kvalitet.

Les også: Mener HiOA har høy internasjonal kvalitet

Høy internasjonal kvalitet?

— Å vurdere kvalitet på utdanning internasjonalt er vanskelig, det finnes ikke så mange rangeringer o.l. på utdanning som på forskning. Derfor valgte vi å sammenligne oss med andre institusjoner av høy internasjonal kvalitet, sa Rice og la til at NOKUT hadde gitt tilbakemelding på at måten de hadde gjort dette på, var ok.

Arbeidet med universitetssøknaden har vært et omfattende og stort arbeid, som ble påbegynt allerede ved fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus i 2011.

Rektor Rice understreket at det ikke bare hadde vært en intern skrivegruppe som har jobbet med søknaden:

— Vi har hatt søknaden ut til gjennomlesning hos mange. Både tidligere rektorer, og folk på NTNU blant annet. 25 stk eksternt og internt viet deler av juleferien til å gå gjennom søknaden, sa han og fortalte at mange hadde kommet med relativt detaljerte tilbakemeldinger.

— Søknaden er derfor sterkt forankret internt, med god dialog med NOKUT, godt samarbeid med departementet og også sektoren for øvrig, sa Rice.

Mangler fortsatt navn

Men noe nytt forslag på navn på det kommende universitetet er ennå ikke klart. I utgangspunktet var det tenkt at et navneforslag skulle følge søknaden. Høgskolen har leid inn det eksterne pr-byrået Burson-Marsteller for å hjelpe til med navnevalget, men har ikke klart å lande på en anbefaling.

— Styret vil få anledning til å vedta et navn etterhvert, men det blir begrenset til en veldig kort liste som rektor fremmer, sa rektor Rice i tirsdagens styremøte

— …og som er et navns som også styreleder er enig i, supplerte styreleder Trine Syvertsen, til latter rundt bordet.

Stolt over åpenheten

Etter at et enstemmig styre ga rektor fullmakt til å ferdigstille og sende søknaden til NOKUT, avsluttet styreleder Syvertsen:

— Jeg er også glad for at vi har behandlet denne søknaden i full offentlighet, for det har vi sett i Khrono at ikke alle andre gjør, sa hun.

Høgskolen i Sørøst-Norge har unntatt sin søknad fra offentlighet og styret der behandlet søknaden sin bak lukkede dører i et møte forrige torsdag.

4-5 scenarier

Som en del av høgskolens strategiprosess har HiOAs ledere og deler av styret laget fire ulike scenarier om fire ulike universitet som HiOA kan bli anno 2024: 

  • Samfunnsuniversitetet
  • Arbeidslivsuniversitetet
  • Det digitale universitetet
  • Markedsuniversitetet

Under tirsdagens styremøte kom det også opp et som kan hende er en femte mulighet: 

  • Storbyuniversitetet

(I tekststreamen under her kan dere lese den løpende diskusjonen fra dagens møte. Både fra debatten om universitetssøknaden, om strategidebatten, om digitaliseringsprosjektet «Digitalt universitet 1.0» og revidering av internrevisjonen, blant annet).  

Les også:

Møtet følger du her:

Live Blog Høgskolestyremøte, HiOA 7. februar 2016

 

Live Blog Høgskolestyremøte, HiOA 7. februar 2016

 

 

Dagsorden HiOA-møte 7. februar

Innkalling og dagsorden til styremøte for Høgskolen i Oslo og Akershus
Søknad om akkreditering som universitet
Justering - organisering av Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
Oppheving av seksjonsnivået i Avdeling for FoU
Delegasjon - Oppnevnelse av stedfortreder for institusjonsansvarlige for skikkethetsvurderingen
Revisjonsplan 1.1.2017-31.12.2017
Evaluering av internrevisjon
Protokoll Høgskolestyret 20.12.2016
IDF møtebok 15. november og 15. desember
Årsrapport internrevisjon 1.8.205-31.12.2016
Prosedyrebeskrivelse gjennomføring av revisjonsprosjekter
Tildelingsbrev for HiOA - Statsbudsjettet for 2017
Strategi 2024 - Kunnskapsgrunnlag og analyse
Rapport til styret fra professorutvalget 2016
Rapport om klagenemndas arbeid studieåret 2015-2016
Rapport fra Forskningsetisk utvalg 2016
Studentombudets Årsrapport 2016
Rektors orienteringer
Orientering om styrets møteplan og foreløpig saksliste for våren 2017
Samlefil Styremøte 07.02.2017
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS