Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, rektor og styreleder Dag Rune Olsen og prorektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen under et styremøte ved universitetet. Foto: Tor Farstad

Styret ved Universitetet i Bergen ba departementet vurdere rektor Olsens habilitet etter jobbsøknad

Habilitet. Styret ville ha vurdert om Dag Rune Olsen var inhabil til å fungere som rektor ved Universitetet i Bergen. Hovedregelen er at han selv avgjør om han er habil, svarte Kunnskapsdepartementet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Spørsmålet om Dag Rune Olsens habilitet etter at han søkte stillingen som rektor ved NTNU, sto aldri på dagsorden under styremøtet ved Universitetet i Bergen 31. oktober. Likevel ble dette et viktig punkt på møtet.

Nøyaktig hva som ble sagt er ikke kjent. Dørene inn til møtet ble lukket da styret skulle diskutere Olsens NTNU-flørt. Der har åpenbart spørsmålet om habilitet stått sentralt. Etter møtet sendte administrasjonen ved universitetet et brev til Kunnskapsdepartementet, på vegne av styret, der de viser til at Olsen har søkt rektorstillingen ved NTNU.

Det er styret som kollegium som må gjøre vurderinger og gi råd, det er ikke riktig at jeg gjør det som enkeltmedlem. Jeg er sikker på at rektor klarer å håndtere dette.

Inga Berre

I brevet ber styret om en vurdering fra Kunnskapsdepartementet på om Olsen, som valgt rektor og styrets leder, vil være inhabil i fire tilfeller:

  • Til å fungere som styrets leder
  • Til å delta i behandlingen av enkelte styresaker
  • Til å fungere som rektor mellom møtene i styret
  • Til å behandle saker mellom møtene i styret

Slik svarer departementet

Sist fredag kom svaret fra departementet. Der slår de fast at «hovedregelen er at han selv avgjør om han er habil», og viser til første ledd av paragraf 8 i forvaltningsloven.

Paragrafen slår fast at «tjenestemannen avgjør selv om han er ugild», men at «dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse».

Departementet legger til at «i de tilfellene Olsen er en del av styret som et kollegialt organ», gjelder andre ledd i samme paragraf. Her heter det blant annet at «i kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar».

Departementet skriver videre at de ikke tar stilling til enkeltsaker i andre organer. De legger til at man «i utgangspunktet ikke blir inhabil i sin nåværende stilling selv om man har søkt en annen stilling» og det må «vurderes konkret og med utgangspunkt i den avgjørelsen det er tale om å forberede eller å treffe».

Vil ikke gi råd til Olsen

Inititativet til å diskutere dette på styremøtet kom fra styremedlem Inga Berre.

— Når et styre får opplysninger om forhold som angår habilitet må styret forholde seg til informasjonen og diskutere problemstillingen. Det var det vi gjorde på styremøtet. Det er ikke mer dramatikk rundt dette enn av styret gjør jobben sin i henhold til forvaltningsloven, sier Berre til Khrono.

Hun ønsker ikke å kommentere svaret fra departementet.

— Nå blir det opp til styret å se på svaret, sier hun. Berre vil heller ikke gi noe råd til Olsen om hva han bør gjøre.

— Det er styret som kollegium som må gjøre vurderinger og gi råd, det er ikke riktig at jeg gjør det som enkeltmedlem. Jeg er sikker på at rektor klarer å håndtere dette.

— Fyllestgjørende og tydelig

Dag Rune Olsen sier at han selv har vært i kontakt med avdelingsdirektør Rolf Larsen i Kunnskapsdepartementet om dette. Svaret var som forventet, sier han til Khrono.

— Det var omtrent det Rolf Larsen sa til meg muntlig og omtrent det jeg forventet selv.

Olsen sier han oppfatter svaret slik at det ikke er snakk om noen generell inhabilitet, så lenge det ikke er noe som vedgår Universitetet i Bergen opp mot NTNU. Han svarer avvisende på om han ser grunn til å endre egen status etter svaret fra departementet.

— Jeg synes svaret er fyllestgjørende og tydelig, sier Olsen.

Sender svaret til styret

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm sier til Khrono at svaret fra departementet nå sendes ut med styrepapirene til neste møte 28. november.

— Så får vi se om styret er fornøyd, sier han.

Selv er Bernstrøm fornøyd med svaret fra Kunnskapsdepartementet.

— Etter min oppfatning er det helt i tråd med de vurderingene vi hadde gjort i forkant.

— Så dere mener dette må være opp til Olsen selv å vurdere?

— Ja. Så må han jo vurdere det i konkrete saker, men det er bare ett møte til før ansettelsen i Trondheim og jeg ser ikke noe der som skal generere noe habilitetsproblem, sier han.

Bernstrøm ser ikke grunn til å gå videre med dette.

— Nå har det vært oppe på diverse ledermøter og i styret, vi får slå oss til ro med det, sier universitetsdirektøren.

Bernstrøm også på vei ut

Også den administrative topplederen, universitetsdirektør Bernstrøm, er på vei ut av ledelsen ved UiB. Han ønsket opprinnelig å gå av sommeren 2020, men skal likevel sitte til desember 2020. Så dersom Olsen får rektorjobben i Trondheim vil en eventuelt nyvalgt rektor, eller konstituert rektor, som vil bli prorektor Margareth Hagen, være den som vil lede rekrutteringen av en ny universitetsdirektør.

Uro rundt søknaden

Det har oppstått en viss uro rundt rektor Dag Rune Olsens søknad om rektorjobben ved et konkurrerende universitet. Da søknaden ble kjent i begynnelen av oktober, hadde han nærmere to år igjen av rektorperioden sin . Dag Rune Olsen er valgt rektor og således både rektor og styreleder ved UiB. Dekanene ved Universitetet i Bergen, som er en viktig del av rektors ledergruppe var ikke informert om søknaden og leste om denne først i Khrono.

Dekan Kjell Dahle sa til Khrono at han syntes det hadde vært naturlig at uavhengige jurister vurderte situasjonen rundt ledelsen ved unviersitetet fram til ansettelsen i Trondheim er klar. Etter planen er dette i begynnelsen av januar.

En av Olsens tidligere konkurrenter til jobben som ny rektor ved NTNU, rektor Per Michael Johansen ved danske Aalborg universitet, trakk søknaden sin da den ble offentlig kjent

— Offentliggjøringen av min søknad har forståelig nok skapt uro i organisasjonen, sa Johansen til avisen Nordjyske.

— Hensynet til Aalborg Universitet veier tyngre enn mine personlige karriereambisjoner, sa Johansen. Han har tre år igjen av sin rektorperiode i Aalborg.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS