Universitetsstyret skal torsdag diskutere om På Høyden skal tilbakeføres til UiBs kommunikasjonsavdeling. Foto: Tor Farstad

Styret ved Universitetet i Bergen skal vurdere å ta tilbake På Høyden

Avis. I snart et år har Khrono også hatt ansvar for lokalavisen På Høyden ved UiB. Nå ber redaktøren universitetet om å ta avisen hjem igjen.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For ganske nøyaktig ett år siden inngikk Khrono en avtale med Universitetet i Bergen om også å gi ut lokalavisen På Høyden under Khrono-paraplyen. Avtalen kom til under diskusjoner om en felles universitets- og høgskolesatsing på Khrono som en nasjonal avis for kunnskapssektoren.

Etter et år med ansvaret for På Høyden i tillegg til Khrono, ber nå redaktør Tove Lie Universitetet i Bergen om å ta tilbake ansvaret for På Høyden. Anbefalingen støttes av dagens redaksjon i På Høyden samt Khronos styre. Administrasjonen ved Universitetet i Bergen foreslår også overfor styret å si ja til Khrono-redaktørens ønske.

I utgangspunktet skulle avtalen mellom UiB og Khrono evalueres innen tre år, med mulighet for begge parter til å trekke seg ut av samarbeidet.

Rendyrket lokalavis

Vi fikk det rett og slett ikke helt til. Det ble ikke godt nok verken for På Høyden eller Khrono å gjøre begge deler.

Tove Lie

Hovedambisjonen for Khrono med å bygge opp en redaksjon i Bergen var et ønske fra Universitetet i Bergen om å ha en god nasjonal satsing fra byen, og i tillegg bygge opp og relansere På Høyden som en rendyrket lokalavis for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen.

Siden Khrono overtok ansvaret for På Høyden 1. mars i fjor, har man redesignet avisen og redaksjonelt prioritert rene lokalavissaker for både studenter og ansatte.

— Hvorfor ønsker du en tilbakeføring av På Høyden allerede etter ett år, Tove Lie?

— Vi fikk det rett og slett ikke helt til. Det ble ikke godt nok verken for På Høyden eller Khrono å gjøre begge deler. Det har vært en helhjertet satsing på å lage en god lokalavis for UiB, og vi har fått til mye bra i På Høyden. Men det er en krevende øvelse at en liten redaksjon skal levere stoff både til en lokal og en nasjonal avis samtidig. Det ble en redaksjonell spagat som ikke var god å stå i for de som skulle gjøre begge deler, sier redaktør Tove Lie.

— Det var i sin tid sterk motvilje i På Høyden-redaksjonen mot å «bli spist» av Khrono. Er en tilbakføring noe som har vært planen hele tiden?

— Absolutt ikke. Jeg opplever at vi har lagt oss i selen både i På Høyden og Khrono for å få til en felles satsing på to aviser, men har nå funnet ut at det ble for krevende, sier redaktøren.

— Nei, og det kan du sette utropstegn bak. I utgangspunktet var denne modellen med Khrono og På Høyden tenkt å vare i tre år, men når initiativet kom fra Khrono så vi på det som en mulighet til å bruke merkevaren På Høyden selv, svarer Tor Godal, kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Bergen på samme spørsmål.

Sak i UiB-styret

En samlet redaksjon i Bergen ber nå om å få satse fullt og helt på den nasjonale journalistikken, og ber universitetet om å ta tilbake På Høyden. De ansatte som har jobbet med På Høyden vil gå over til å kun drive med journalistikk i Khrono. Ifølge styrepapirene som er lagt ut ønsker kommunikasjonsavdelingen å overta På Høyden og videreføre den som en internavis på universitetet.

«Basert på drøftinger i redaksjonen for På Høyden og Khrono samlet, som et forarbeid til en mulig strategiprosess for På Høyden i Khronos styre, har redaktøren i Khrono konkludert med at det er nødvendig å gå i dialog med UiB som eier for å vurdere om det er hensiktsmessig å fortsette med denne ordningen ut avtaleperioden», heter det i styrepapirene.

Saken skal behandles i styremøtet ved Universitetet i Bergen torsdag 20. februar.

«Satsingen på lokalavisen På Høyden har langt på vei stått i veien for å få til en vellykket nasjonal og riksdekkende nyhetssatsing i Khrono fra Bergen.», heter det i papirene.

Bernstrøm: Khronos initiativ

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm avviser at dette var noe han så for seg allerede da avisene gikk sammen for ett år siden.

— Det var ikke i våre planer. Når det kom opp så har det samtidig vært et ønske om å lage en intern kommunikasjonskanal for UiB. Så får styret diskutere om det er en god løsning, sier han.

Han fikk saken på sitt bord etter at Khrono først tok kontakt om veien videre.

— Dette startet etter en henvendelse fra Khrono, som bygger på at det er vanskelig å opprettholde to aviser. Samtidig er det et poeng at de fleste UiB-sakene kommer også i Khrono, sier Bernstrøm.

UiB vil bruke avisen internt

På Høyden ble tidligere brukt som intern avis for Universitetet i Bergen. I 2012 ble avisen uavhengig med redaktørplakat. Dersom styret vedtar å ta avisen tilbake til universitetet vil plakaten bli fjernet. En slik kanal har kommunikasjonsavdelingen savnet, ifølge Godal.

Når dette dukket opp så vi på det som en mulighet til å bruke På Høyden slik den var før, som en intern kommunikasjonskanal uten redaktørplakat.

Tor Godal

— Når dette dukket opp så vi på det som en mulighet til å bruke På Høyden slik den var før, som en intern kommunikasjonskanal uten redaktørplakat. På Høyden er også en merkevare for UiB, sier han.

Men uten redaktørplakat blir ikke På Høyden en avis som vil gå UiB etter i sømmene lengre. Godal tror derimot at Khrono vil fortsette i den rollen.

— Vi ser at Khrono har god og kritisk journalistikk på UiB. På Høyden må ikke forveksles med nyhetsavisen Khrono dersom den blir brukt som intern kommunikasjonskanal, men vi ønsker en kanal med åpent kommentarfelt der det er mulig å ta diskusjoner også, sier han.

Tilbakeføringen kommer bare ett år etter at På Høyden gikk inn i Khrono. I perioden før det ble vedtatt var det mange som var kritisk til sammenslåingen og hva det ville bety for På Høyden.

— Jeg tror situasjonen er litt annerledes i dag. Prosessen har vært veldig ryddig, men vi ville være sikre på at ambisjonen var å fortsatt dekke UiB med kritisk og god journalistikk videre. Det har vi fått signaler om, sier Godal.

Skjerpet fokus

Og redaktør Tove Lie bekrefter dette:

— Khrono skal selvfølgelig følge Universitetet i Bergen med et fortsatt kritisk blikk, enten det dreier seg om rektors reisevirksomhet og eventuelle jobbsøknader, omstridt Kina-samarbeid, manglende anbudsrunder eller metoo-saker, eller annet, sier Lie og mener det vil bli et skjerpet fokus hvis avisen kan konsentrere seg om de nasjonalt interessante sakene alene.

— Hvor fort kan en eventuell tilbakeføring skje?

— Først skal vi nå se om universitetsstyret i Bergen sier ja til forslaget på torsdag. Og så blir det eventuelt opp til UiB hvor fort de klarer å få til dette rent praktisk. Vi skal fortsette å lage en så aktuell og god På Høyden som mulig så lenge vi har ansvaret for det, sier redaktør Tove Lie.

På Høyden ble i sin tid opprettet som en internavis for Universitetet i Bergen og driftet av kommunikasjonsavdelingen ved universitetet, fram til den ble underlagt redaktørplakaten og ble en redaksjonelt uavhengig publikasjon i 2012.

Powered by Labrador CMS