STORTINGSVALGet 2021

SV får toppkarakter på studentvelferd. — Bør gå rett i makulerings­maskinen, mener Frp

To velferdsting har funnet fram den røde pennen og vurdert stortingspartienes studentvelferdspolitikk.

Audun Lysbakken og Sosialistisk Venstreparti får eneste toppkarakter i klassen.
Publisert

Kun Sosialistisk Venstreparti (SV) får toppkarakter i en valgvurdering fra Velferdstinget (VT) i Oslo og Akershus og Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

De to velferdstingene har vurdert stortingspartienes politikk for studentvelferd. Med rødpennen i hånd har sett på partiprogrammene utifra en rekke kriterier, og kommet med sin dom på en karakterskala fra A til F.

I bunn finner du Fremskrittspartiet (Frp) med klassens eneste stryk, og Høyre like foran med laveste ståkarakter.

— Denne student­undersøkelsen er åpenbart skrevet med partibriller på og bør gå rett i makulerings­maskinen, sier Roy Steffensen, stortingsrepresentant for Frp og leder av utdannings- og forskningskomiteen.

Her kan du se hvilke punkter velferdstingene har vurdert.

Opplysning, ikke oppfordring

Maika Marie Godal Dam er leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.

— Hvordan har dere gått fram for å vurdere partiene?

— Først har vi sett på velferdstingenes vedtatte politikk og valgt ut de mest sentrale punktene. Det har vi da lagt til grunn for utvelgelsen av de 11 kriteriene vi har vurdert, sier Godal Dam til Khrono.

Velferdstingene har utelukkende sett på partiprogrammene for 2021-2025 i vurderingen, opplyser hun. Dette har fått kritikk fra noen:

— Vi har blant annet fått noen kommentarer på Facebook, der medlemmer av partiene har kommentert at de er uenig i noen av vurderingene. De sier at noen av tingene vi spør etter har de fremmet eller nevnt andre steder enn i partiprogrammene. Dette anerkjenner vi fordi alt utenfor partiprogrammet ikke har vært en del av vurderingsgrunnlaget.

Maika Marie Godal Dam, leder i VT i Oslo og Akershus.

— Sier dere med dette at studenter burde stemme SV?

— Dette er ikke en oppfordring til hva studentene skal stemme, men er ment som opplysende for studenter som trenger informasjon om hvordan partiene stiller seg.

Hun trekker fram at det også kan finnes mange andre punkter i partienes politikk som vil være viktig for studenter, men disse har ikke velferdstingene mandat til å vurdere.

— Vurderingen av hva man skal stemme må man få gjøre selv, avslutter Godal Dam.

SV: Har lyttet til studentene

Mona Fagerås sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Hun stiller til gjenvalg, og om få dager avgjøres det om hun har jobb de fire neste årene.

— Hvorfor tror du SVs studentvelferdspolitikk skårer så bra?

— Dette var en veldig god nyhet. Det at vi vi har hatt et tydelig studentfokus har «båret frukter», sier Fagerås til Khrono.

Mona Fagerås, medlem i utdannings- og forskningskomiteen fra SV

— Vi har vært villige til å lytte til studentene, og vi har vært villige til å ta et krafttak for å øke studentvelferden. Vi lover at at om vi vinner valget skal vi levere, det er på tide at studentene blir prioritert.

— Om du må trekke fram en studentvelferdssak som viktigst, hvilken blir det?

— Studentboligbygging må være første prioritet. Det er veldig synd at det er så vanskelig å få studentbolig, og vi vet hvordan det private markedet er.

Frp: Partibriller i vurderingen

Roy Steffensen er leder av utdannings- og forskningskomiteen. Han representerer partiet som kommer dårligst ut, og er tydelig kritisk til vurderingen.

— Bryr ikke Frp seg om studentvelferd?

— Etter at vi gikk ut av regjering tok Frp i vinter initiativ til og fikk gjennomslag for en studentmilliard, og vi fikk doblet satsingen på psykisk helse før sommeren etter forhandlinger med regjeringen, skriver Steffensen til Khrono.

Roy Steffensen fra FrP er kritisk til velferdstingenes "åpenbare partibriller"

Steffensen trekker også fram at partiet på sikt ønsker å øke studiestøtten til 1,5 G. Han trekker også fram 11 måneders studiestøtte og studentboligsatsning som sentrale punkter i det Frp har fått til i de to forrige stortingsperiodene.

— Frp er for gratisprinsippet for norske studenter, men vi mener det er galt å bruke 3,3 milliarder kr på gratis utdanning til utenlandske studenter i Norge, så lenge norske studenter må betale for studier i deres hjemland, skriver også Steffensen.

— Hvorfor burde studenter stemme Frp når studentvelferdspolitikken mangler?

— Frp går til valg på å bygge flere studentboliger og på å forbedre den økonomiske hverdagen for studenter. Det er trist å se hvordan velferdstingene velger politisk side i fremstillingen sin i stedet for å objektivt vurdere hva som har blitt gjort og hva partiene sier de vil gjøre, avslutter Steffensen.

Frp «taper» også hos NSO

Tidligere i år kom Norsk studentorganisasjon (NSO), sammen med alle ungdomspartiene og flere studentorganisasjoner med «Ungdomskravet 2021».

Dette kravet inneholder flere punkter, og nå har NSO vurdert om partienes politikk oppfyller kravene. NSO har også kun sett på partiprogrammene for 2021-2025 i vurderingen.

Frp kommer her også dårligst ut, med kun ett av tre punkter dekket. SV, sammen med Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Rødt, vil innfri alle kravene.

— Vi vet at det ofte er en terskel å sette seg inn i partiprogrammene i forkant av valget, da det er mye informasjon og det kan virke overveldende for mange. Vi ønsket derfor å gjøre det grafisk og oversiktlig, sier leder av NSO, Tuva Todnem Lund.

— Det er viktig for oss å understreke at vi kun har brukt partiprogrammene, og at denne oversikten ikke sier noe om dialogen vår med partiene, eller hva de har fått til på Stortinget - verken denne perioden eller tidligere, avslutter Lund.

NSO sin vurdering av partiene satt opp mot Ungdomskravet 2021.
Powered by Labrador CMS