Dagens resultatbaserte finansieringssystem hindrer universitetene og høgskolene i å legge langsiktige planer for sin aktivitet, skriver Audun Lysbakken.

Kvalitet mer enn kost-nytte

SV-leder Audun Lysbakken vil at alle utdanningsinstitusjoner skal ha et studentombud, og han vil bygge minimum 4000 studentboliger i året.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Alle skal ha lik rett til utdanning. Universitetenes og høgskolenes rolle som dannelsesinstitusjoner er en viktig forutsetning for demokratiet og gir den enkelte innsikt, modning og refleksjon. Kvalitetsbegrepet i høyere utdanning og forskning må derfor defineres større enn i et kost-nytte perspektiv og må ikke reduseres til det som enkelt kan måles, så som stadig nye parametere og tellekanter. 

Universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter spiller en viktig rolle for utviklingen av næringsliv, offentlig sektor og sivilsamfunn. God forskning sikrer både næringsgrunnlag i framtiden og høy kvalitet på utdanningen. Klimautfordringene, næringslivet og velferden avhenger av ny vitenskapelig innsikt og løsninger.

Skal vi lykkes med å ivareta og videreutvikle faglig sterke forsknings- og utdanningsinstitusjoner med høy kvalitet, må vi sikre gode rammebetingelser for både ansatte og studenter. Mens H- og Frp-regjeringen vil at mer av finansieringen skal være resultatbasert, vil SV øke grunnbevilgningene så institusjonene og forskerne får større frihet. 

Norge er en del av verden, og verden er en del av oss. Vi må derfor legge til rette for gode og bærekraftige utdannings- og forskningsmiljøer som kan se nye muligheter og finne svar på framtidens utfordringer i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Det gjør vi best gjennom et faglig og forskningsmessig samarbeid og mobilitet på tvers av landegrenser og sektorer.

Forskningen i Norge må trappes opp gjennom økte bevilgninger gjennom å satse på frie og forsker-initierte prosjekter, og økt samarbeid mellom institusjonene og samfunnet for øvrig. Norge som forskningsnasjon skal være sterke i bredden og verdensledende på noen felter.

En svak basis-finansiering bidrar til økt midlertidighet og svekker de ansattes
arbeidsvilkår.

Audun Lysbakken

«Nasjonalisering» av forskningen, slik Senterpartiet foreslår gjennom sitt kvoterings-forslag i sommer, er ikke veien å gå. Internasjonaliseringen har betydd mye for utdannings- og forskningskvaliteten i Norge, og vil fortsatt være viktig i tida framover.

SV mener like fullt at dette ikke må gå på bekostning av den akademiske friheten og uhildet forskning, eller at kompetansebehovet for nasjonalt og regionalt samfunns- og arbeidsliv ikke blir dekket. Derfor er det også viktig å sikre et desentralisert utdanningsløp, at samarbeidet mellom samfunnet, utdanningen og forskningen økes, og å styrke arbeidsplassen som forsknings-, utviklings- og innovasjonsarena.

For SV handler også god forsknings- og studiekvalitet om gode arbeidsvilkår for ansatte, og universelle støtte- og velferdsordninger for studentene. Bruken av midlertidige stillinger i akademia må reduseres.

Dagens resultatbaserte finansieringssystem hindrer universitetene og høgskolene i å legge langsiktige planer for sin aktivitet, og en svak basisfinansiering bidrar til økt midlertidighet og svekker de ansattes arbeidsvilkår. Vi mener derfor at grunnbevilgningene må økes og vi vil endre finansieringssystemet slik at det tar høyde for ulikheter i institusjonelle forutsetninger, fagsammensetninger og oppgaver.

Vi vil fullføre 11-måneders studiestøtte og heve nivået til minimum 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, innføre en mentorordning for studenter, at alle utdanningsinstitusjonene skal ha et studentombud, og bygge minimum 4000 studentboliger i året. Det er et kvalitetsstempel ved norsk utdanning at vi gjennom god studentvelferd sørger for god rekruttering og stort mangfold i akademia.

Norsk utdannings- og forskningspolitikk må gjenspeile det samfunnet vi ønsker-  med små forskjeller og like muligheter for alle. Dette er SVs mål- for Norge og for verden vi lever i.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS