— Jeg vil ikke si noe negativt om de som får være med i konkurransen, men det er uheldig med en konkurranse der de beste er utestengt, og der grunnlaget for hvem som får være med er uklart, sier direktør i Nifu, Sveinung Skule. Foto: Siri Øverland Eriksen
— Jeg vil ikke si noe negativt om de som får være med i konkurransen, men det er uheldig med en konkurranse der de beste er utestengt, og der grunnlaget for hvem som får være med er uklart, sier direktør i Nifu, Sveinung Skule. Foto: Siri Øverland Eriksen

Skule: Departementet stenger ute de beste i konkurranse om kunnskapssenter

Flytting. Dette er distriktspolitikk og ikke forskningspolitikk, mener Sveinung Skule, om at bare fire universiteter får være med i konkurranse om hvem som skal ha ansvaret for Kunnskapssenter for utdanning. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner avviser påstanden.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Kunnskapssenter for utdanning

Kunnskapssenter for utdanning er etablert som en avdeling i Norges forskningsråd, og ledes av direktør Sølvi Lillejord (bildet). Senteret ble formelt åpnet 16. mai 2013, av daværende statsråd Kristin Halvorsen (SV).

Kunnskapssenterets primære oppgave er å produsere, samle, syntetisere og spre forskingskunnskap om ulike problemstillinger i utdanningssektoren.

Nå har Kunnskapsdepartemetnet bestemt at senteret med seks ansatte skal flyttes ut av Oslo.

Institusjonene som nå blir invitert til å søke om å bli vertsinstitusjon for kunnskapssenteret er

  • Universitetet i Agder
  • UiT – Norges arktiske universitet
  • Universitetet i Stavanger
  • NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Søknadsfristen er 30 november og Kunnskapsdepartementet i samråd med Kommunal- og Moderniseringdepartementet vil ta en beslutning på nyåret.

Kunnskapsdepartementet tar sikte på at senteret vil få oppstart i ny vertsinstitusjon høsten 2019.

Kilde: Forskningsrådet/Kunnskapsdept.

Kunnskapssenter for utdanning (KSU), som skal bidra til at politikken og utdanningsinstitusjonenes praksis blir basert på et godt kunnskapsgrunnlag, skal flyttes ut av Forskningsrådet og inn i et forskningsmiljø innenfor utdanningsforskning.

Ifølge en pressemelding som kom tidligere i høst har departementet bestemt seg for at de skal flytte senteret ut av Oslo.

Fire inviterte

Men det er bare fire institusjoner som blir invitert til å søke om å bli vertsinstitusjon for kunnskapssenteret, og det er:

  • Universitetet i Agder
  • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
  • Universitetet i Stavanger
  • NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

— I stedet for å flytte senteret til det best egnede fagmiljøet er det tatt en distriktspolitisk avgjørelse der fire av de fem beste forskningsmiljøene innenfor utdanningsforskning er ekskludert fra muligheten til å være vertsinstitusjon, sier Nifu-direktør Sveinung Skule.

De beste er ikke med

Avgjørelsen er dermed ugjennomsiktig og vanskelig å forstå også i et distriktspolitisk perspektiv.

Sveinung Skule

Han viser til at Universitetet i Oslo, OsloMet, Universitetet i Sørøst-Norge og Nifu ikke får lov til å søke om å bli vertsinstitusjon for Kunnskapssenteret, samtidig som disse var blant de miljøene som ble framhevet som de beste i evalueringen av norsk utdanningsforskning, i en rapport som kom tidligere i år.

I invitasjonsbrevet til de fire universitetene som inviteres til å konkurrere om vertsfunksjonen for Kunnskapssenteret for utdanning, heter det bl.a. at «Kunnskapsdepartementet har lagt vekt på at et kunnskapssenter fordrer sterke fagmiljøer innen utdanningsforskning ved den aktuelle vertsinstitusjonen.»

«Den nylige evaluering av de norske forskningsmiljøene innenfor utdanningsforskning (UTDEVAL), gjennomført av Forskningsrådet, peker på at det er to miljøer innen utdanningsforskning i Norge som er klart sterkere enn de andre: NIFU og UiO», skriver Skule i et brev til departementet.

Vanskelig å forstå

Nifu-direktøren er også overrasket over at flere gode miljøer utenfor Oslo er ekskludert fra konkurransen.

— Avgjørelsen er dermed ugjennomsiktig og vanskelig å forstå også i et distriktspolitisk perspektiv, sier Skule til Khrono.

Nifu har skrevet brev til Kunnskapsdepartementet med sine innvendinger, og det har også NHO, Abelia og Forskningsinstituttenes fellesarena gjort.

Budsjettposten til Kunnskapssenteret ligger under kunnskapsminister Jan Tore Sanner, og statsråden svarer Khrono på epost.

— Har departementet lagt større vekt på distriktspolitikk enn forskningspolitikk i denne saken?

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Foto: Ketil Blom Haugstulen

— Nei, vi mener det er god forskningspolitikk å sikre sterke kunnskapsmiljøer i ulike deler av landet i tilknytning til etablerte institusjoner. Det vil alltid være noen som argumenterer mot å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo-området, men vi mener det i denne saken kan gjøres på en slik måte at vi bygger videre på det arbeidet Forskningsrådet har lagt ned i Kunnskapssenteret, svarer Sanner.

— Hva slags kriterier ligger til grunn for utvelgelsen av UiA, UiS, NTNU og UiT som de eneste fire institusjonene som kan søke om å huse Kunnskapssenteret?

— Det er sterke fagmiljøer flere steder i landet og vi ønsker å bidra til at det skal være spennende karrieremuligheter også utenfor Oslo. I regjeringsplattformen slås det fast at vi skal sørge for en regional fordeling av statlige arbeidsplasser. I denne saken har vi lagt vekt på både behovene til Kunnskapssenteret og lokaliseringspolitiske mål. Vi ønsker oss et sterkt fagmiljø innen utdanningsforskning ved den aktuelle vertsinstitusjonen. Før vi tar en endelig beslutning ser vi blant annet på utviklingen i arbeidsmarkedet og sysselsettingen i regionen, skriver Sanner.

På spørsmål om hvorfor er ikke alle institusjonene utenfor Oslo er invitert til å delta i konkurransen, svarer Jan Tore Sanner at de har lagt evalueringen til Forskningsrådet av utdanningsforskningen til grunn.

— De fire aktuelle institusjonene sikrer at vi kan bygge et sterkt og godt Kunnskapssenter et annet sted enn i Oslo, og derfor valgte vi å invitere UiA, UiS, NTNU og UiT til å søke.

Kunnskapsdepartementet overkjørt?

— Antakelig er Kunnskapsdepartementet delvis overkjørt, og at det er retningslinjer for plassering av statlig virksomhet som gjelder, men det er likevel Kunnskapsdepartementet som står ansvarlige her, sier Skule.

I pressemeldingen som departementet la ut på sine hjemmesider en fredag i august heter det blant annet at «I forhåndsvurderingen ble retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser lagt til grunn. Dette inkluderer både virksomhetens behov, blant annet et sterkt fagmiljø innen utdanningsforskning ved den aktuelle vertsinstitusjonen, og lokaliseringspolitiske mål som hensyn til utvikling på arbeidsmarkedet og sysselsetting i regionen».

— Det verste at ikke de best evaluerte kan delta i konkurransen en gang, sier Skule.

Ikke noe negativt om de som får være med

— Universitetet i Stavanger ble evaluert som nummer tre?

— UiS kom godt ut i evalueringen de også. Men det var en klasseforskjell i evalueringen, der de to som ble rangert som best på utdanningsforskning, var Nifu og Universitetet i Oslo. Og nå ekskluderer departementet de beste fra å være med å konkurrere om å være vertskap for Kunnskapssenteret, sier Skule.

Han legger til at han mener at det kan gå ut over forskningskvaliteten.

Vi kommer til å søke fordi vi mener at vi har fagmiljøer som gjør at Kunnskapssenteret vil passe inn hos oss.

Anne Borg

— Jeg vil ikke si noe negativt om de som får være med i konkurransen, men det er uheldig med en konkurranse der de beste er utestengt, og der grunnlaget for hvem som får være med er uklart, sier Skule.

Han mener at det er et minstekrav at alle bør få være med i konkurransen om å være vertsintsitusjon for senteret.

Ber statsråden reversere vedtaket

I sitt klagebrev til Kunnskapsdepartementet ber han statråd Iselin Nybø om å gjøre om på vedtaket:

«Utvalget av institusjoner som kan være potensielle vertsinstitusjoner framstår alt i alt som dårlig begrunnet, både faglig, sektorpolitisk og lokaliseringspolitisk. Det er ikke gjort noen transparent vurdering, og beslutningen framstår med svak legitimitet. Henstilling om å omgjøre beslutningen Med bakgrunn i at beslutningen er svakt begrunnet både faglig, sektorpolitisk og lokaliseringspolitisk vil vi henstille Kunnskapsdepartementet om å omgjøre den. Vi ber departementet utvide listen over institusjoner som inviteres til å søke rollen som vertsinstitusjon for Kunnskapssenter for utdanning, slik at også de sterkeste fagmiljøene på området får delta», skriver Skule.

— I evalueringen av utdanningsforskning som ble lagt fram tidligere i år, er det NIFU og UiO som er i en klasse for seg når det gjelder utdanningsforskning. Hva er grunnen til at de best evaluerte ikke får delta i konkurransen?

— Det er et politisk mål for regjeringen å styrke kunnskapsmiljøene i ulike deler av landet, og basert på det så har vi bestemt å flytte Kunnskapssenteret. I vurderingen av de utdanningsforskningsmiljøene i Norge, i regi av Forskningsrådet, så er det NTNU, UiA, UiS og UiT som kommer best ut av evalueringen for institusjoner utenfor Oslo. Det er derfor disse som er invitert til å søke, svarer statsråd Jan Tore Sanner til Khrono.

NTNU og UiS søker

Verken NTNU eller Universitetet i Stavanger ønsker å kommentere Sveinung Skules påstander om at distrikstpolitikk trumfer forskningspolitikk i denne saken.

— Vi kommer til å søke fordi vi mener at vi har fagmiljøer som gjør at Kunnskapssenteret vil passe inn hos oss. Vi har mye å bidra med på utdanning og utdanningsforskning. Vi har for eksempel både lærer- og lektorutdanning, yrkesfaglærerutdanning, pedagogikk og livslang læring, sier prorektor Anne Borg ved NTNU.

Prorektor Anne Borg ved NTNU er klar for å søke om å få huse Kunnskapssenteret. Foto: Siri Ø. Eriksen
Prorektor Anne Borg ved NTNU er klar for å søke om å få huse Kunnskapssenteret. Foto: Siri Ø. Eriksen

— Sveinung Skule i NIFU kaller departementets utvalg av hvem som kan søke om å få Kunnskapssenteret for distriktspolitikk. Er du enig i det?

— Når det gjelder påstand om distriktspolitikk så har jeg ingen kommentar til dette, sier Borg.

Heller ikke dekan ved Universitetet i Stavanger, Elaine Munthe, ønsker å gå inn i noen polemikk med Skule om distriktspolitikk vs forskningspolitikk i denne saken.

Men hun bekrefter at Universitetet i Stavanger kommer til å søke om å bli vertsinstitusjon for Kunnskapssenteret for utdanning.

— UiS scoret godt på evalueringene om utdanningsforskning. Vi har tre nasjonale sentre på utdanningsforskning og driver systematisk og strategisk godt arbeid på dette området, sier Munthe.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS