publisering

Svensk-norsk allianse utfordrer storforlag med publisering uten betaling

UiT og NTNU har alliert seg med Stockholms Universitet for å lage en felles forskerdrevet publiseringsplattform.

— I stedet for å finne på noe selv, utnytter vi kompetanse og de prosesser som allerede er på plass, sier biblioteksjef Sigurd Eriksson ved NTNU. I alliansen med UiT og Stockholms Universitet utfordrer de storforlag.

Det er gode penger å tjene på publisering av forskning. Store kommersielle forlag har de siste årene sikret seg milliarder i betaling fra forskere som betaler for å publisere med åpen tilgang, eller gjennom avtaler der også norske universiteter blar opp millioner til forlagene.

Samtidig utfordres de etablerte forlagene fra flere hold.

Nå utfordres de også av en ny norsk-svensk allianse som vil bli en motvekt til de store kommersielle aktørene.

Fakta

Plan S

  • Noregs forskingsråd har gått saman med EU-kommisjonen og finansiørar av forsking i heile Europa om å krevje at alle artiklar frå forskinga dei finansierer skal publiserast med open tilgang (Open Access). Dette er Plan S.
  • Frå 1. januar 2021 må alle som inngår kontrakt om finansiering med Forskingsrådet forplikte seg til å publisere arbeida sine med open tilgang, og dei vil ikkje lenger kunne gi frå seg opphavsrett.
  • I fleire tiår har publisering av forsking vore basert på ein kommersiell modell der forlaga har kravd opphavsrett til publiserte forskingsartiklar, som ofte har vore eksklusivt tilgjengelege mot svært høge abonnementsprisar. Deltakarane i Plan S har som uttalt mål å bryte publiseringsmonopolet.

— Det trengs flere ikke-kommersielle forlag der våre forskere kan publisere.

Det sier bibliotekdirektør Johanne Raade ved UiT Norges arktiske universitet til Khrono.

Vil ha noe kraftigere

Raade er en av initiativtakerne til den «svorske» alliansen, som i tillegg til UiT består av NTNU og Stockholms Universitet.

Det ble nylig undertegnet en intensjonsavtale mellom de tre universitetene, om å arbeide for en felles nordisk publiseringsplattform, som er ikke-kommersiell og forskerdrevet.

Utgangspunktet er Stockholm University Press (SUP), et ikke-kommersielt forlag som ble opprettet i 2012 og utelukkende publiserer med åpen tilgang, såkalt Open Access.

— Det dukker stadig opp publiseringstjenester på ulike universiteter, men på sikt tror jeg ikke det nordiske markedet er stort nok til å ha små publiseringstjenester på hvert nes. Det trengs noe mer kraftig, SUP har allerede etablert det, så hvorfor skal vi lage noe eget, sier Raade.

Bibliotekdirektøren understreker at det også gir mulighet til publisering på ulike språk.

— Det er viktig for mange norske universiteter. Mye publiseres på engelsk, men det må også være mulig å publisere på eget språk, enten det er norsk, svensk, fransk, engelsk eller samisk, sier hun.

Press for nye modeller

Også bibliotekdirektør Sigurd Eriksson ved NTNU peker på at SUP allerede er godt etablert.

— I stedet for å finne på noe selv, utnytter vi kompetanse og de prosesser som allerede er på plass. Dette er ikke et forsøk på å etablere forlagsvirksomhet på universitetet, men å gi et tilbud til våre forskere, sier Eriksson til Khrono.

Han viser til at alliansen ikke oppstår i et vakuum.

Stadig mer forskning publiseres åpen. Med Plan S (se faktaboks) må blant annet all forskning finansiert av EU og Norges Forskningsråd publiseres åpent. I takt med dette har tradisjonelle forlag gått over til såkalt gull-publisering, åpen publisering med forfatterbetaling.

Opp mot dette presser mange på for den såkalte diamantmodellen, der du har åpne tidsskrifter eller plattformer som ikke krever forfatterbetaling for publisering. Senest forrige uke kom EU-rådet med en uttalelse der de tar til orde for mer åpen publisering uten forfatterbetaling.

— Det vi gjør nå er helt i tråd med retningen EU nå har staket ut for veien videre for åpen vitenskap etter 2024. Det skal være forskerdrevet, ikke profittbasert. Så jeg føler vi treffer godt, sier Eriksson.

— Må undersøke flere alternativer

Eriksson sier fokuset for den felles publiseringsplattform er bøker og antologier, men at også kan være snakk om å gi ut tidsskrifter og artikler.

Han understreker at SUP bruker tredjeparter blant annet til det grafiske.

— Det gjør at vi får høy publiseringsfaglig kvalitet, sier han.

Intensjonsvtalen er altså inngått, plattformen er på plass, det neste steget er ifølge Eriksson å informere om tilbudet internt på universitetet. Like over sommeren er planen at Stockholm University Press skal til UiT og NTNU for å informere om tilbudet.

I en nyhetssak hos UiT vises det til at alt forlaget publiserer er fagfellevurdert av forskere, valgt av et redaksjonsråd, før det godkjennes av en forlagskomité. Det skal ifølge Eriksson etableres redaksjonsråd på eventuelle nye områder der det trengs for å sikre den faglig kvaliteten.

Johanne Raade understreker på sin side at det ikke løser alle problemer.

— Det er et tilbud, det vil ikke passe alle, men i den brytningstiden vi er i, må vi undersøke flere alternativer, sier hun.

Powered by Labrador CMS