sa nei til dagpenger

SVs forslag om dagpenger til alle studenter ble nedstemt

Stortinget behandlet denne uka forslag fra SV om at alle studenter, også de som mottar støtte fra Lånekassen, skal få dagpenger. Stortinget sa nei.

Mona Fagerås (SV), utdannings- og forskningskomiteen. SV fikk tommel ned for forslag om dagpenger til alle studenter.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

SV fremmet denne uka forslag om at alle permitterte studenter må få dagpenger, altså også de som mottar lånekassestøtte.

Forslaget ble nedstemt. SVs stortingsrepresentanter Solfrid Lerbrekk og Mona Fagerås reagerer kraftig.

— Regjeringas tiltak er for lite og for seint. Mange står på bar bakke og har ikke engang råd til å betale husleia. SV foreslo derfor i forbindelse med budsjettbehandlingen på arbeid og sosial, at alle studenter må omfattes av dagpengeordningen, kommenterer Lerbekk, i en epost til Khrono.

— En skandale at Arbeiderpartiet stemmer mot

SV foreslo 16. desember at alle permitterte studenter må få dagpenger. Dette ble nedstemt, ikke bare av regjeringen, men også av Arbeiderpartiet.

Partiet trekker fram at etter at den ekstraordinære støtten for studenter opphørte tidligere i år har mange studenter blitt stående på bar bakke uten inntektssikring, som følge av krisa og permitteringer. Reservene er brukt opp etter i vår, og permitterte med lånekassestøtte får ikke dagpenger.

Fagerås og Lerbekk mener det det er en skandale at Arbeiderpartiet påtar seg rollen som et studentvennlig parti, men samtidig stemmer mot helt nødvendige tiltak for å sørge for at studenter som har jobbet og betalt skatt, også får noe å leve av gjennom krisa.

— Dette handler om noe så elementært som at alle skal ha råd til å leve og bo, og forhindre at folk blir kastet ut i fattigdom. Nå bør Arbeiderpartiet be om unnskyldning til samtlige av de studentene som sliter fordi de ikke har nok å leve av, skriver Lerbekk og Fagerås i en kommentar til Khrono.

— Regjeringen som er på problemet

Nina Sandberg, Aps talsperson for høyere utdanning og forskning, reagerer på at SV kritiserer Ap. Hun mener problemet er høyreregjeringen, som flere ganger har stoppet Aps forslag om inntektssikring for studentene.

— Det er tydelig at SV forsøker å redde seg ut av fadesen da de selv glemte studentene i revidert statsbudsjett, ved helt urettmessig trekke Arbeiderpartiets arbeid i tvil, skriver Sandberg i en epost til Khrono, og hun konkretiserer:

Nina Sandberg, reagrer på SV-kritikk knyttet til studentøkonomi.

— Ap har hatt studentene forrest i pannebrasken siden kononakrisa inntraff: Vi kjempet inn studentmilliarden, vi ba om videreført krisestøtte i revidert budsjett i sommer, vi har lagt inn forslag om å bruke de resterende 600 millionene på studentene, vi har bedt om krisestøtte til studenter i krisepakken i høst og vi har foreslått en ny ordning for sikring av studenter med inntektsbortfall for 2021. SV bør rette skytset mot høyreregjeringen, som har vært uvillige til å ta ansvar for å studenter som har mistet inntekt som følge av pandemien, og dermed står i fare for å falle fra høyere utdanning.

Sandberg trekker fram at dagens grense for å motta dagpenger er 1,5G de siste 12 månedene.

— Det er altså over maksgrensen der man starter å få studielånet avkortet, og betyr at de eneste som vil dra nytte av forslaget til SV er studenter som jobber så mye at de uansett ikke får fullt studielån. Man må senke grensen ganske mye før den treffer studentene.

Sandberg skriver at det å sikre studentenes økonomi bør gjøres gjennom Lånekassen, som etter at Arbeiderpartiet opprettet den i 1947 har sikret vanlige folk tilgang på utdanning.

— Her trenger vi en løsning som treffer alle studenter som trenger det, slik Ap har foreslått i Stortinget, mener Sandberg.

Powered by Labrador CMS