Stavanger

Sykehuset er ikke klar for medisinutdanning fra 2021

Universitetet i Stavanger vil ha på plass medisinstudenter allerede fra neste høst. Det er for tidlig, mener ledelsen ved Universitetssykehuset.

Administrerende direktør Helle K. Schøyen i Stavanger universitetssjukehus er ikke klar til å ta imot medisinstudenter så raskt som Universitetet i Stavanger ønsker.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Stavanger (UiS) vil aller helst etablere sin egen medisinutdanning. Men UiS fikk ikke studieplasser da regjeringen fordelte flere plasser til medisinstudenter i vår, og i tillegg sa Helse Stavanger «ja» til Universitetet i Bergens (UiB) planer om vestlandslegen. Der skal studentene ta den siste delen av utdannelsen sin i Stavanger.

Fakta

Grimstadutvalgets plan for studieplasser

Grimstadutvalget har skissert en plan der antall studieplasser i medisin øker med 440 ved de fire ulike fakultetene som tilbyr medisinutdanning i dag:

 • UiT - Norges arktiske universitet: 141 studieplasser (+25)
 • NTNU: 200 studieplasser (+65)
 • Universitetet i Bergen: 285 studieplasser (+120)*
 • Universitetet i Oslo: 450 studieplasser (+230)

UiS har også foreslått en modell der de skal hente hjem medisinstudenter som har begynt utdannelsen sin i utlandet, og la disse ta de tre siste årene i Stavanger. Dette vil de begynne med allerede fra neste høst. Planene innebærer en god del praksis og undervisning ved sykehuset i Stavanger.

Men Stavanger universitetssykehus (SUS) synes nå planleggingen går for fort.

Har ikke areal

Førstkommende mandag er det styremøte ved Stavanger universitetssykehus. Der skal de både behandle konsekvensutredning om medisinutdanning i Stavanger og en intensjonsavtale mellom universitetssykehuset og Universitetet i Stavanger.

Universitetssykehuset skriver at de godt kan samarbeide både med Universitetet i Bergen og Stavanger. Men de oppfatter at det tempoet Universitetet i Stavanger legger opp til med etablering av medisinutdanning allerede fra høsten 2021 ikke er mulig å få til.

Fakta

Høring om Grimstad-utvalgets rapport

 • Et utvalg ledet av professor Hilde Grimstad leverte sin utredning, «Studieplasser i medisin i Norge – Behov, modeller og muligheter», til forsknings- og høyere utdanningsministeren 25. september 2019.
 • Utredningen har vært på høring med frist 15. februar 2020.
 • Det kom inn 90 høringssvar.

Dette er rapporten fra Grimstad-utvalget

I saksfremstillingen kommer det fram at UiS henvendte seg til Stavanger universitetssykehus (SUS) i sommer. Universitetet er selvakkrediterende, men har behov for en avtale med Helse Stavanger for å sikre at studentene i en eventuell fremtidig medisinutdanning får den kliniske undervisningen på et sykehus som studieprogrammet beskriver. UiS planlegger å ha en akkreditert studieplan klar i oktober i år.

Administrerende direktør Helle K. Schøyen i SUS skriver at det er flere grunner til at oppstart fra august 2021 ikke vil være mulig:

 • Covid-19-pandemien gjør at man må prioritere etterslepet i behandlingen.
 • Utvikling av nødvendig bemanning og studieplaner for 70 studenter på mindre enn et år vil representere en betydelig utfordring.
 • Flytting til nytt sykehus vil gjøre det utfordrende med for mange studenter.
 • Nødvendige areal for økt studentundervisning er ikke avklart.

— Slik administrerende direktør ser det, må en, som for UiB, bruke 2021 på å utvikle nødvendige planer og starte oppbemanning av de avdelingene som skal motta studenter. Ved oppstart av undervisning må det også legges en spesifikk opptrappingsplan som tar hensyn til flytting av sykehuset, heter det i saksfremstillingen.

SUS skal flytte, og i det nye sykehuset er det satt av rundt tusen kvadratmeter til både UiB og UiS. Men disse arealene er primært tenkt brukt til eksisterende studentmasse ved Universitetet i Stavanger.

Universitetet har flere utdanninger der studentene har praksis på sykehuset.

Vil ha penger og gradvis opptrapping

SUS-direktøren peker også på økonomi. For det første vil det treårige løpet kunne kreve cirka 20 undervisningsårsverk fra sykehuset, som trolig vil bli mindre stillinger fordelt på langt flere. Dette vil være et betydelig antall av sykehusets ansatte, og vil kunne føre til store utfordringer for driften — særlig i en oppstartsfase.

SUS mener derfor at en gradvis opptrapping av antall studenter, og slik også ansatte, vil være mer gjennomførbart.

— SUS kan ikke påta seg et oppdrag med medisinutdanning uten å ha full finansiering, heter det.

Det vises til at det må avklares om man vil få undervisningstilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Administrerende direktør anbefaler at Helse Stavanger inngår en intensjonsavtale med UiS, men at en endelig samarbeidsavtale må forelegges styret for godkjenning.

UiS stiller spørsmål ved utredning

Ved Universitetet i Stavanger undrer de seg over arbeidet SUS har gjort.

UiS-rektor Klaus Mohn stiller spørsmål ved konsekvensutredningen fra universitetssykehuset.

— Den såkalte konsekvensutredningen fra SUS er utarbeidet i løpet av kort tid og uten at vi har medvirket. Vi undrer oss over innretningen, og setter spørsmåltegn ved viktige sider av grunnlaget og ved risikobildet utredningen etterlater. Derfor håper vi styret ved Helse Stavanger ber om en bedre utredning — som vi mer enn gjerne blir med på, skriver rektor Klaus Mohn i en e-post til Khrono.

— Hvorfor har UiS slik hast?

— Etter utredningen fra Grimstad-utvalget har Henrik Asheim signalisert avklaring og retning i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, som blir lagt frem 7.oktober. Derfor har vi stått på for å utvikle et nyskapende studieprogram av høy kvalitet, som vil bli akkreditert i løpet av kort tid, sier Mohn.

Gradsrett viktigst for UiS

Han sier at det viktigste for UiS er at de får gradsrett for et eget studieprogram i medisin, og at de ikke har noen grunn til å tro at styret ved SUS vil vende tommelen ned for universitetets forslag.

— Regjeringen har nå mulighet til å justere gradsforskriften for å gi gradsrett til UiS. Derfor ser vi det som naturlig at vi er klare når dette toget går. Med en avtale med SUS på plass har vi et solid og godt grunnlag for akkrediteringen av vårt eget studieprogram i medisin.

I sommer sa Per Bakke, dekan ved Det medisinske fakultetet ved UiB, at de er interessert i samarbeid med UiS. Trepartssamarbeid blir pekt på flere ganger i sakspapirene.

— Med UiB er vi enige om å samarbeide når politikerne har sagt sitt. I mellomtiden arbeider vi for ambisjonen om et eget studieprogram i medisin, med gradsrett og studieplasser til UiS, sier Mohn.

Hard debatt mellom Stavanger og Bergen

Der Universitetet i Agder har valgt å ikke ønske seg medisinutdanning på egen kjøl, men heller samarbeide med Universitet i Oslo, har Universitetet i Stavanger altså ønsket seg egen utdanning. Etter intensjonsavtalen mellom UiB og SUS ble underskrevet i sommer, har debatten gått — både i Stavanger Aftenblad og i Khrono.

Powered by Labrador CMS