rettssak

Tidligere ansatt saksøker UiT

Uenighet om godtgjørelse for en oppfinnelse som senere har blitt kommersialisert, og som genererer penger til universitetet.

Saken er berammet til to dagers behandling i Nord-Troms og Senja tingrett i april neste år.

En tidligere forsker har gått til sak mot UiT Norges arktiske universitet for å få bedre betalt for oppfinnelsen sin, skriver Nordlys.

Saken skal opp i retten til våren.

Royalties

Oppfinnelsen det i hovedsak er snakk om, tilfører både UiT og forskeren, Bjørn Altermark, penger i form av såkalte royalties. Altermark mener at han bør få en større del av kaken.

Vanlig praksis ved norske universiteter er at forskeren får en tredjedel av pengene som kommer inn.

Helt konkret er oppfinnelsen beskrevet som «plasmider som koder for salttolerante endonuklease enzymer. Dette benyttes blant annet industrielt i rensing av proteiner».

Altermark mener han har fått for dårlig betalt. UiT avviser pengekravet.

Ingen kommentar

Thea Westhagen Edell ved Regjeringsadvokaten representerer UiT i saken. I en e-post til Nordlys skriver hun at UiT mener at de har gjort alt de kan for å ivareta Altermarks interesser knyttet til kommersialiseringen av oppfinnelsene.

Bjørn Altermark har ikke ønsket å kommentere saken på det nåværende tidspunkt.

Saken er berammet til to dagers behandling i Nord-Troms og Senja tingrett i april.

Powered by Labrador CMS