JUKS

UiT-student innrømmet fusk. Tingretten opprett­holder fuskevedtak

Studenten ved UiT Norges arktiske universitet mente utestengelse var for strengt. 

UiT sitt campus i Troms. En student har tatt UiT for retten fordi han mener han ble dømt for strengt for juks.
Publisert

En internasjonal student ved UiT samarbeidet høsten 2021 om en hjemmeeksamen med en medstudent. Han ble senere felt for fusk av UiT og ble utestengt i et semester. Det mener studenten er for strengt.

Nå har studentens sak gått for Nord-Troms og Senja tingrett og dommen har falt. Det blir ingen endring i vedtaket, skriver iTromsø

Advokaten til studenten sier at de er enige i at klienten har handlet i strid med UiT sitt regelverk, men at de stiller spørsmål ved om det er tilstrekkelig grad av skyld. Studenten hevder at nemnda har gjort feil i å vurdere at han gjorde ulovlig samarbeid, skriver Nordlys

Retten mener studenten har fusket i forbindelse med gjennomføring av eksamen. «Etter rettens syn er det tilsvarende klart at det subjektive skyldkravet er oppfylt enten handlingen bedømmes som plagiat eller samarbeid» skrives det i dommen. 

Videre mener retten at det er tydelig at samarbeidet studenten hadde med en medstudent var ulovlig basert på retningslinjene for eksamen. 

Studenten mente på sin side at vedtaket er ugyldig blant annet på grunn av bevisbedømmelse, rettsanvendelse, skjønnsutøvelse og saksbehandling. 

Blant annet pekte studentens advokat på at Felles klagenemnds leder og nestleder, Marianne Klausen og Fredrik Boksasp, var ulovlig oppnevnt. Klausen fordi hun satt for lenge, og Boksasp fordi han ble spurt om å være midlertidig nestleder i stedet for at han ble oppnevnt. Retten mener dette ikke har hatt innvirkning på vedtaket fordi nemnda baserte vedtaket på korrekt informasjon. 

Powered by Labrador CMS