fusk

Også nestlederen i Felles klage­nemnd var ulovlig opp­nevnt, mener advokat

Ifølge advokaten til en student som saksøker staten, kan alle vedtakene som Felles klagenemnd har fattet i år, være ugyldige. 

Fuskesaken skal opp i Oslo tingrett 13. desember. Det er satt av én dag til rettsforhandlingene.
Publisert Oppdatert

En student som ble utestengt fra Høgskolen i Molde i ett år for eksamensfusk, tar saken sin til Oslo tingrett 13. desember. 

Ifølge høgskolens vedtak, som ble stadfestet av Felles klagenemnd, hadde studenten samarbeidet ulovlig med en medstudent på en hjemmeeksamen. 

Studenten mener dette er feil. Men saken handler ikke bare om hvorvidt studenten jukset, men også om vedtaket i Felles klagenemnd i det hele tatt er gyldig.

VG avdekket i september at Kunnskapsdepartementet hadde oppnevnt Felles klagenemnds leder, Marianne Klausen, ulovlig for en tredje periode.

Flere jusseksperter har derfor tatt til orde for at alle vedtakene som Felles klagenemnd gjorde mens hun satt ulovlig, er ugyldige.

Mener nestleder ikke var oppnevnt riktig 

Fakta

Dette står i forskriften:

  • Klagenemnda oppnevnes av departementet. Klagenemnda skal ha sju medlemmer og blant annet ha en leder og en nestleder som skal fylle de lovbestemte krav til lagdommere.
  • Ingen medlemmer kan oppnevnes for mer enn to perioder.
  • Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller nestlederen og minst fire andre medlemmer, herav en studentrepresentant, deltar i behandlingen.
  • I saker der klagenemnda behandler klager på avgjørelser etter offentleglova er klagenemnda vedtaksfør når lederen eller nestlederen, og minst to andre medlemmer, deltar i behandlingen. Klagenemndas avgjørelse i disse sakene treffes med alminnelig flertall.

Kilde:  Forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskole

Saken som skal opp i Oslo tingrett denne uken, handler ikke om Marianne Klausen, men om han som fungerte som nestleder i Felles klagenemnd da nemnda behandlet fuskesaken. 

Det er Fredrik Boksasp, som er jurist og seniorrådgiver ved Nord universitet.

Boksasp ble først oppnevnt som alminnelig medlem av nemnda, men ikke som nestleder, av Kunnskapsdepartementet. 

Men hun som egentlig var nestleder, Hilde Ruus, fikk permisjon fra vervet tidlig i år, og Boksasp sa 26. januar ja til å overta som nestleder midlertidig. 

Studenten som saksøker staten nå, mener imidlertid at dette ikke skjedde etter boka. Kunnskapsdepartementet skulle oppnevnt Fredrik Boksasp til dette vervet, men det gjorde det ikke, mener hun.

Det som skjedde var, ifølge sluttinnlegget til studenten, at direktoratet HK-dir «tilbød» nestledervervet til Boksasp.

Felles klagenemnd ligger under HK-dir.

Fredrik Boksasp ønsker ikke å kommentere denne saken. Han er for ordens skyld ikke anklaget for å ha gjort noe galt. 

HK-dir orienterte om opprykk 

Studenten viser til en e-post der HK-dir orienterte Kunnskapsdepartementet om at Boksasp «rykker opp til midlertidig nestleder ut august 2023, med mulighet for forlengelse».

Poenget er at det ifølge forskriften er Kunnskapsdepartementet (KD) som skal oppnevne medlemmene i Felles klagenemnd. 

— Vi ser han får et tilbud fra HK-dir, som han takker ja til. Og at det er en orientering på e-post om dette fra HK-dir til departementet. Og det er alt vi kan se av et spor som ligner på en beslutning om oppnevning, sier studentens advokat Svein-Harald Stavnes Wennevik til Khrono. 

Staten har anført at bestemmelsen om at det er departementet som skal oppnevne medlemmene ikke gjelder rollefordelingen mellom medlemmene, blant annet hvem som skal være leder og nestleder. Dette er studenten uenig i. 

Wennevik skriver i sluttinnlegget at «det følger av forskrifts ordlyd at oppnevningen og rollefordelingen mellom nemndmedlemmene, herunder hvem som skal opptre som leder og nestleder, bare kan fastsettes av KD.»

Derfor er oppnevnelsen av Fredrik Boksasp som fungerende uriktig og ugyldig, er påstanden. Det er dermed også vedtaket om å utestenge studenten. 

Departementet sier det delegerte

Regjeringsadvokaten, som fører saken for Kunnskapsdepartementet, mener oppnevnelsen av nestlederen var gyldig.

I deres sluttinnlegg står det at departementet hadde delegert «kompetansen til å avgjøre» til Hk-dir å avgjøre hvem av de oppnevnte nemndmedlemmene som skulle være midlertidig nestleder. 

Det skal ha blitt avtalt på telefon at HK-dir selv skulle håndtere utpekingen av fungerende nestleder, og kun holde departementet orientert. Men studentens advokat skriver at «statens faktiske påstand er udokumentert, og slik delegasjon er rettslig utilstrekkelig».

Nestleder Hilde Ruus var tilbake fra permisjon i august, men Felles klagenemnd har ikke hatt noen møter siden hun kom tilbake. 

— Betyr det at dere mener at alle sakene behandlet av Felles klagenemnd siden da er ugyldige?

— I og med at nestlederen var ute i permisjon, er det vanskelig å se for seg at noen av disse vedtakene er gyldige, sier advokat Svein-Harald Stavnes Wennevik.

Studenten  mener nemnda ikke var vedtaksfør da den utestengte studenten for fusk. Dette fordi det er et krav om at lovlig oppnevnt leder eller nestleder må delta i behandlingen av saker, anfører advokaten. Og siden verken leder eller nestleder var lovlig oppnevnt, er vedtaket ugyldig.

På grunn av den ugyldige oppnevnelsen skal Marianne Klausen betraktes som om hun ikke var til stede på møtet i Felles klagenemnd. Og på samme måte, deltok ikke Boksasp som fungerende nestleder. Felles klagenemnd manglet altså både leder og nestleder, ifølge resonnementet.

— Brukte samme kilde

Hvis hun ikke får gjennomslag får dette, mener studenten uansett at hun ikke har jukset.

Hun ble felt for å ha samarbeidet ulovlig med en medstudent på en hjemmeeksamen. 

I sluttinnlegget argumenterer studenten blant annet for at likhetene i svarene skyldes at begge brukte samme kilde og tidligere tilgjengelige notater. Hun påpeker også at eksamensoppgaven lignet på tidligere oppgaver og at hun jobbet alene, uten kontakt med den andre studenten under eksamen. Dermed mener hun at det ikke er objektivt bevist at det har vært noe ulovlig samarbeid eller fusk.

Staten mener derimot det ikke er tvil om at hun jukset forsettlig. Tekstlikheten er betydelig, tekstene har bortimot identisk struktur, like eksempler og sammenfallende setningsoppbygging, skriver Regjeringsadvokaten. Derfor er to semestres utestengelse er en rimelig og riktig reaksjon, står det i Regjeringsadvokatens sluttinnlegg. 

Kunnskapsdepartementet har kun denne kommentaren til saken: 

«Departementet mener utpekingen av Boksasp som fungerende nestleder var innenfor regelverket og at det aktuelle vedtaket fra Felles klagenemnd er gyldig. Begrunnelsen for statens syn vil bli lagt fram for tingretten.»

Endringslogg 12. desember kl. 09:24: Fjernet prosentangivelse av tekstlikhet mellom besvarelsenePowered by Labrador CMS