Felles klagenemnd

100 fuskesaker kan bli behandlet på nytt

Fem rettssaker i høst kan påvirke hvor mange studenter som vil få sine saker behandlet på nytt.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch peker på at rettstilstanden for fuskesaker ikke er endelig avklart.

Det har stormet rundt Felles klagenemnd etter at det ble kjent at oppnevningen av Marianne Klausen til leder for en tredje periode var ugyldig. I begynnelsen av november ble Ernst Nordtveit oppnevnt til ny leder av nemnda, og det ble oppnevnt to nye representanter for studentene.

Samtidig ga Kunnskapsdepartementet beskjed om at nemnda må behandle noen saker på nytt.

Hvor mange studenter som kan se fram til at saken deres blir gjenopptatt, har ikke vært kjent. Men i et skriftlig svar på et spørsmål i Stortinget, skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch at de nå har hatt en foreløpig gjennomgang.

Den viser at viser at det kan gjelde opp mot 100 studentsaker, det vil si saker der studenter har klaget på at de er blitt utestengt for fusk.

I tillegg er det et fåtall innsynssaker som ligger an til å måtte bli behandlet på nytt, opplyser Borch.

— Venter på gjennomgang

Khrono har bedt Kunnskapsdepartementet om innsyn i gjennomgangen. Kommunikasjonssjef Anders Lundell svarer at de ikke har noe mer å melde nå.

— Felles klagenemnd vil gjøre en gjennomgang av sakene, og vi venter på denne gjennomgangen før vi kan si noe mer om hvor mange saker det gjelder, skriver han i en e-post til Khrono.

Første møte i Felles klagenemnd er 12. desember. Da vil hvilke saker som skal behandles på nytt være ett av temaene, opplyser HK-dir, som er sekretariat for nemnda.

— Uavklart rettstilstand

I det skriftlige svaret i Stortinget, som er svar på et spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP), peker Sandra Borch på at to rettssaker i høst har handlet om fuskevedtak. De konkluderte med at fuskevedtakene var gyldige trass i ugyldig nemndleder. Her er dommene anket.

I tillegg kommer to rettssaker i tingretten og en i lagmannsretten hvor dom ennå ikke har falt.

— Rettstilstanden er dermed ikke endelig avklart, og det kan komme rettspraksis framover som påvirker hvor mange saker som må behandles på nytt. Det er slik departementet vurderer det, imidlertid klart at enkelte vedtak er ugyldige, og disse bør behandles på nytt så raskt som mulig, skriver Borch.

Dette gjelder følgende saker fra perioden 1. april 2022 til 22. september 2023:

  • Saker der klagenemnden ikke ville vært vedtaksfør i behandlingen av det opprinnelige vedtaket uten det/de ugyldig oppnevnte medlemmet/medlemmene.
  • Saker der det var dissens i klagenemndas opprinnelige behandling og stemmen til det/de ugyldig oppnevnte medlemmet/medlemmene var avgjørende for innholdet i vedtaket.

Borch opplyser at sakene som er til behandling i eller er endelig avgjort i domstolen, ikke skal behandles på nytt.

Powered by Labrador CMS