felles klagenemnd

Fuskesaker skal behandles på nytt

Sandra Borch oppnevner ny leder for felles klagenemnd og annonserer samtidig at fuskesaker må behandles på nytt. 

Sandra Borch på besøk på Universitetsbiblioteket i Bergen
Publisert Oppdatert

Statsråd Sandra Borch har oppnevnt Ernst Nordtveit som ny leder for Felles klagenemnd. Nordtveit er professor emeritus i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Det er også oppnevnt to nye studentmedlemmer i nemnda. 

Ernst Nordtveit

— Felles klagenemnd gjør en viktig jobb, og det er viktig at både studenter, institusjoner og samfunnet ellers har tillit til nemndas arbeid. Nordtveit er en svært erfaren og kompetent leder, som jeg er trygg på at vil lede arbeidet i nemnda på en god måte, sier Sandra Borch i en pressemelding.

Nå får klagenemnda i oppdrag å fatte nye vedtak i saker som er ugyldig på grunn av tidligere feiloppnevninger. Det er snakk om enkelte saker fra 1. april 2022 til 22. september 2023 er ugyldige. 

— Felles klagenemnd består av både jurister, medlemmer med sektorkompetanse og studentrepresentanter. Den har gode forutsetninger for å behandle både nye og tidligere saker, mener Borch. 

Men hvor mange saker det er snakk om vet ikke den nyoppnevnte lederen.

— Jeg er nettopp blitt oppnevnt, så dette er noe jeg må sette meg ned med sekretariatet og gå gjennom, sier Nordtveit til Khrono.

Han ønsker ikke å kommentere hvorvidt han er for en strengere linje, slik hans forgjenger var, eller om han vil myke opp regelverket. Men det trengs en diskusjon, sier han.

— Jeg har ikke lyst til å komme med noen føringer nå, men jeg er tilhenger av et regelverk som sikrer at eksamener blir gjennomført rett, samtidig som vi må ha et nyansert sanksjonsapparat som speiler alvorligheten i det som er gjort på en rimelig måte, sier han.

Dette er noe de nå vil diskutere i nemnda.

— Vi må ha en diskusjon og finne frem til et nivå og system som er forståelig og akseptabelt i sektoren, men samtidig tilstrekkelig strengt til å hindre juks. Så er det naturlig, med den diskusjonen som har vært, at vi tar en runde i nemnda for å finne hva det nivået er.

Mener det er over 300 ugyldige vedtak

Tidligere i høst ble det kjent at leder for Felles klagenemnd, Marianne Klausen, satt lengre enn hva forskriften åpner for. Khrono skrev om reaksjoner, der jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen mener alle vedtak etter Klausens tredje gjenoppnevning var ugyldige. 

— Slik jeg har forstått det har Klausen deltatt i behandlingen av rundt 250 saker, i tillegg til at det har vært 35—40 saker hvor hun ikke har vært med i behandlingen. Jeg mener alle disse vedtakene er ugyldige, og må behandles på nytt, sa Einarsen til Khrono i september. 

Senere i september sa Borch at det ikke var bevisst utelatt formuleringer om at medlemmer ikke kan oppnevnes for mer enn to perioder. Khrono snakket med Fremskrittspartiets Himanshu Gulati, som ikke syntes Sandra Borch ga gode nok svar på hvordan dette hadde skjedd. 

Det har over tid vært mye oppmerksomhet om fusk i høyere utdanning.

— Fusk er et økende problem i høyere utdanning. Det at noen studenter jukser går utover deres medstudenter. Det er derfor viktig at vi avdekker fusk og at det har konsekvenser. Samtidig skal rettssikkerheten til studentene være fullt ut ivaretatt. Felles klagenemnd sin rolle som nasjonal klageinstans er her sentral, og jeg er glad for at vi har fått en erfaren jurist til å lede dette viktige arbeidet videre, sier Sandra Borch i dagens pressemelding. 

Powered by Labrador CMS