Felles klagenemnd

Nestleder reagerte på regelbrudd og trakk seg da Klausen ble gjenoppnevnt

Professor Bjørn Henning Østenstad satt som nestleder da Marianne Klausen ble leder for Felles klagenemnd for tredje gang. Han ønsket ikke å fortsette da lederen fikk en ny periode i strid med reglene, sier han. 

Bjørn Henning Østenstad, jussprofessor og tidligere nestleder i Felles klagenemnd.
Bjørn Henning Østenstad, jussprofessor og tidligere nestleder i Felles klagenemnd.

Jussprofessor Bjørn Henning Østenstad takket nei til en ny periode som nestleder da Marianne Klausen ble oppnevnt som leder for tredje gang, én periode mer enn det forskriften gir anledning til. 

Regelbruddet førte til at Klausen sist uke måtte gå av som leder for nemnda. 

— Uaktuelt å sitte i nemnda

Til VG sier Østenstad mandag at ingen i nemnda uttrykte vanskeligheter med å forstå forskriftens begrensning på to perioder. Han ønsket ikke å sitte i nemnda samtidig som Klausen satt ulovlig, og fryktet at det ville oppfattes som at han var med på å dekke over lovbruddet. 

— Som jussprofessor var det selvsagt uaktuelt, og kunne satt min arbeidsgiver i en vanskelig situasjon, sier han i et skriftlig intervju med avisa.

Til Khrono sier Bjørn Henning Østenstad:

— Som det framgår av VG, var det både faglige og formelle grunner. Jeg kommer ikke til å utdype dette nærmere, skriver han i en tekstmelding.

Khrono får ikke svar på vårt spørsmål om han ga beskjed til nemndas medlemmer og Kunnskapsdepartementet om at dette bruddet på forskriftene var én av grunnene til at han trakk seg.

Ønsket ny praksis

VG skriver at Østenstad ikke ble spurt av Kunnskapsdepartementet om å overta som leder. 

— Jeg svarte at jeg ikke var aktuell for en ny periode, om spørsmålet gjaldt vervet som nestleder. Det viste seg umulig å få gjennomslag i nemnda for at gjenbruk, såkalt selvplagiat, er en annen problemstilling enn plagiat og må behandles midlere, sier han i et skriftlig svar til avisa. 

Østenstads ønske var å rydde opp i nemndas praksis. 

— Men når Klausen skulle fortsette som leder, var det lite realistisk å få til. 

Ble bedømt for strengt

Bjørn Henning Østenstad tok dissens i flere saker fordi han var av den oppfatning at studentene ble bedømt for strengt av nemnda. 

I et innlegg i Khrono i april i fjor fortalte Østenstad om sin uenighet med nemnda. I Felles klagenemnd hadde han utgjort mindretallet i behandling av selvplagiering og mente studentene fikk for hard behandling av nemnda. 

I innlegget i Khrono advarte han mot at dagens harde linje i behandlinga av selvplagieringssaker kunne gi sektoren et omdømmeproblem, for eksempel ved at det kunne bli en ekstern revisjon. 

Spurte departementet

Daværende leder Marianne Klausen har tidligere sagt til Khrono at hun spurte Kunnskapsdepartementet om det var mulig for departementet å oppnevne henne for en tredje periode. 

— Jeg spurte departementet om de hadde mulighet til å oppnevne meg da de i 2022 forespurte meg om jeg var villig til å ta på meg en ny periode som leder. Departementet svarte bekreftende på dette, skrev hun i en e-post til Khrono.

Oppnevner nytt studentmedlem

Studentpolitikerne er også kritisk til hvordan utnevning av medlemmer har foregått. De er misfornøyde med at Kunnskapsdepartementet ikke fulgte deres innstilling da studentmedlemmer ble oppnevnt til Felles klagenemnd.

— Departementet valgte før sommeren å ignorere valget vårt, sa leder Oline Sæther i Norsk studentorganisasjon (NSO) til VG i forrige uke. 

— Vi mener det er et sentralt prinsipp at studentene skal velge sine egne representanter, sa Sæther til avisa. 

Departementet på sin side sa at de regnet alle navnene de fikk oversendt som forslag til kandidater. 

— Vi ser imidlertid nå at vi ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til at noen navn var innstilt av styret i NSO, mens andre ble videresendt til departementet uten innstilling. 

Departementet omgjør nå utnevninga av studentmedlemmene, og ber NSO om å nominere ett medlem og ett varamedlem på nytt. 

Powered by Labrador CMS