Universitetssøknad

Tidligere statsråd kritiseres for rolleblanding i Inn­landets søken om å bli universitet

UHR-leder Dag Rune Olsen mener det er helt feil av Fylkesmannen i Innlandet, Knut Storberget, å blande seg inn i søknadsprosessen til Høgskolen i Innlandet.

Tidligere statsråd og Ap-politiker, nå fylkesmann i Innlandet, Knut Storberget, får kritikk for å blande sin embetsmannsrolle inn i Høgskolen i Innlandets kamp om å få universitetsstatus.
Tidligere statsråd og Ap-politiker, nå fylkesmann i Innlandet, Knut Storberget, får kritikk for å blande sin embetsmannsrolle inn i Høgskolen i Innlandets kamp om å få universitetsstatus.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det mobiliseres fra flere kanter for å overbevise styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) om å lande på motsatt konklusjon enn den sakkyndige komites innstilling.

Nemlig å gi Høgskolen i Innlandet universitetsstatus, og dermed forkaste innstillingen om at høgskolen ikke er kvalifisert.

På torsdag faller den endelige konklusjonen.

Fylkesmannen får kritikk

Det er svært sjelden Nokuts styre har overkjørt sitt sakkyndige organ, men flere stemmer har nå kommet på banen og mener det er tid for at styret bør gjøre nettopp det.

Høgskolen, med rektor Kathrine Skretting i spissen, har naturligvis argumentert for det. Høgskoleledelsen får støtte fra både regionlederne i LO og NHO, men også fylkesordføreren og fylkesmannen i Innlandet.

Det er spesielt sistnevnte, tidligere statsråd og Ap-politiker Knut Storberget, som nå får kritikk for å blande sin embetsmannsrolle inn i kampen om etableringen av Universitetet i Innlandet. Det skriver Oppland Arbeiderblad.

Storberget har også siden 2018 hatt en 20 prosent lektorstilling ved høgskolen.

— Blir helt feil

I et brev til styrerepresentantene i Nokut, skriver tospannet Storberget og fylkesordfører Even Aleksander Hagen, at de er skuffet over innstillingen til den sakkyndige komiteen.

I brevet skriver Storberget og Hagen at de opplever at høgskolen har et høyt faglig nivå og at «vi i Innlandet kan dra ytterligere veksler på en universitetsstatus i vårt arbeid for økt kompetanse».

Fakta

Innlandet søker om å bli universitet

17. desember 2018: Høgskolen i Innlandet (HiNN) leverer universitetssøknaden til Nokut.

30. januar 2019: HiNN blir bedt om å levere supplerende informasjon bl.a. om prognosene over disputaser.

12. februar 2019: HiNN sender inn supplerende informasjon.

13. mai 2019: Oppdragsbrev til Nokuts sakkyndige komité sendes ut. Komiteen ledes av professor Staffan Edén ved Gøteborgs universitet.

16. august 2019: HiNN sender utfyllende informasjon til faggruppene under sakkyndig komité.

23.-24. september: Nokuts sakkyndige komité på institusjonsbesøk i Innlandet

8. januar: Sakkyndiges rapport offentliggjøres. De vender tommelen ned for Innlandet. Rapporten sendes til HiNN for kommentarer.

16. januar: Møte mellom høgskolen og Nokut. Høgskolen får seks uker på å gi svar på den sakkyndige rapporten. PS

2. mars: HiNN leverer tilsvar

29. mai: Nokuts sakkyndige komité opprettholder sin konkusjon.

11. juni: Nokuts styre skal avgjøre universitetssøknaden

De er også på «tilbudssida» og stiller gjerne opp på samtaler med styremedlemmene i forkant av møtet på torsdag, skriver de.

Leder i Universitets- og høgskolerådet (UHR) og rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, mener det ikke er ryddig at Storberget involverer seg slik.

— At regionale politikere engasjerer seg og appellerer til styret er helt legitimt. Men at fylkesmann Knut Storberget ikler seg samme rolle blir helt feil, sier Olsen til avisen.

Leder for Universitets- og høgskolerådet, Dag Rune Olsen, mener Storberget driver med rolleblanding i måten han engasjererer seg i Høgskolen i Innlandets søknadsprosess om å få universitetsstatus.
Leder for Universitets- og høgskolerådet, Dag Rune Olsen, mener Storberget driver med rolleblanding i måten han engasjererer seg i Høgskolen i Innlandets søknadsprosess om å få universitetsstatus.

Mener å handle etter instruksen

Olsen mener at dette er rolleblanding.

— Storberget er Statens mann og Nokut er et direktorat, de er en del av samme system. Jeg mener det er krevende hvis det er riktig forstått at brevet er å oppfatte som et menings- og ytringsinnlegg om høgskolen er kvalifisert, sier UHR-leder Olsen til Oppland Arbeiderblad.

Fylkesmann Storberget sier til Oppland Arbeiderbladet at han har handlet i tråd med fylkesmennenes instruks om at han skal virke til det beste for fylket.

— Vi har gjort vår jobb og vår plikt med å påpeke betydningen av økt kompetansebygging i Innlandet og hva slik status vil gi. Om kriteriene er oppfylt må Nokut alene svare på, sier Storberget til avisen.

Råder høgskolen å trekke søknaden

UHR-leder Olsen er ikke alene om å komme med kritisere Storbergets engasjement i saken. På lederplass i Gudbrandsdølen Dagningen (GD) stod det i går at «Storberget forsøker seg i rollen som tidligere handlekraftig politiker framfor å se an en faglig rolle».

Lederen går lenger og oppfordrer flere av de som har stått i front for å overbevise Nokut-styret om å utvise akademisk ydmykhet.

«Denne søknaden er i ferd med å bli en ulykkelig sak for Innlandet. Selvforskyldt. Intet annet», står det i lederen, som råder høgskolen om å trekke søknaden, og «erkjenne svakheter, velge nytt lederskap og kvalifisere seg på nytt».

Powered by Labrador CMS