rektorvalg ved Universitetet i Bergen

Tilspisset valgkamp-innspurt i Bergen

Lørdag kveld sendte Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen ut en e-post der de ber sine medlemmer om å stemme på Margareth Hagen i rektorvalget som starter mandag. Brevet får flere til å reagere.

Rektorkandidat Oddrun Samdal (t.v) og rektorkandidat Margareth Hagen ved universitetet i Bergen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kort tid før valgurnene åpner i rektorvalget ved Universitetet i Bergen (UiB) mandag øker temperaturen.

Lørdag kveld sendte Forskerforbundet ved UiB ut en e-post til sine nær 1300 medlemmer der de ber dem stemme på rektorkandidat Margareth Hagen og hennes team.

Det får flere til å reagere.

I sin støtteerklæring skriver Forskerforbundet at team Hagen er kandidatene de mener ligger nærmest deres politikk på «viktige områder».

Professor Vigdis Vandvik ved UiB er blant dem som reagerer sterkt på både ordlyd, tidspunkt og faktagrunnlag i Forskerforbundets støtteerklæring.

I et leserinnlegg forfattet av henne og ni andre ansatte ved UiB tar hun til motmæle:

«Som fagforening har Forskerforbundet selvsagt både mandat og plikt til å ta stilling i universitetspolitiske saker. Men når de tillitsvalgte går ut til medlemmene med et så klart råd i et rektorvalg, og dét så kort tid før valget, forventer vi at det ligger grundige analyser og et korrekt faktagrunnlag bak».

«Besynderlig fortolkning»

I sin støtteerklæring viser Forskerforbundet blant annet til den dreiningen mot en mer toppstyrt ledelse under forrige rektor, Dag Rune Olsen. De skriver at universitetsledelsen i dag disponerer et strategibudsjett på 300 millioner kroner finansiert i hovedsak av rammekutt nedover i organisasjonen. Under Samdals ledelse vil dette fortsette, mener Forskerforbundet, mens team Hagen har gitt uttrykk for at det er på tide å stoppe rammekuttene.

«Vi mener at et godt breddeuniversitet bygges nedenfra, og at både midler og myndighet derfor bør flyttes nedover i organisasjonen, ikke oppover».

Dette mener Vandvik og hennes medforfattere er feil.

«Dette er en besynderlig fortolkning av Team Samdals plattform, som jo eksplisitt skriver at og hvordan de vil styrke fagmiljøene på UiB», skriver innleggsforfatterne, og viser til tiltakene team Samdal ønsker å gjennomføre, som bedre administrativ støtte på grunnplanet og verning av forskningstida.

Mener Hagen er et trygt valg

Videre i sin støtteerklæring skriver Forskerforbundet at lønnspolitikken team Samdal har presentert i valgkampen ligner den som har blitt ført ved UiB de siste åtte årene, der Forskerforbundet mener at UiB-ansatte har sakket akterut.

De poengterer at team Hagen ikke skriver mye om lønnspolitikk i sin plattform, men at det som skrives er fullstendig i tråd med det Forskerforbundet spiller inn i lønnsforhandlingene hvert år: Nemlig at universitetsansatte skal ha minst den samme lønnsutviklingen som resten av samfunnet.

Vandvik og hennes medforfattere skriver i innlegget at denne argumentasjonen fremstår for dem som en gåte.

«Hvordan denne analysen leder opp til en klar anbefaling av Hagen – som jo har vært prorektor de siste fire år og før det dekan på et fakultet med relativt sett lave lønninger selv til UiB å være, som dermed er ansvarlig for den eksisterende politikken – er for oss en gåte».

Avslutningsvis skriver Forskerforbundet at de har opplevd Margareth Hagen som en åpen, redelig og solid rektor i de ukene hun har fungert i rollen.

«Vi synes også at hun målbærer UiBs interesser på en fin måte utad. Vi utelukker ikke at vi ville hatt samme opplevelse av Oddrun Samdal, men vil peke på at Margareth Hagen føles som et trygt valg».

— Da Sigmund Grønmo stilte som rektorkandidat for første gang i 2005 gikk Forskerforbundet ut og støttet ham. Jeg vil derfor si at det verken er vanlig eller uvanlig at vi gjør sånt, sier hovedtillitsvalgt Steinar Vagstad i Forskerforbundet i Bergen.

Støttet Grønmo i 2005

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved UiB, Steinar Vagstad, sier til Khrono at det verken er vanlig eller uvanlig at fagforeningen tar til orde for en kandidat på denne måten.

— Forrige gang det var et reelt valg, i 2013, gikk vi ikke ut med en anbefaling. Men da Sigmund Grønmo stilte som rektorkandidat for første gang i 2005 gikk Forskerforbundet ut og støttet ham. Jeg vil derfor si at det verken er vanlig eller uvanlig at vi gjør sånt, sier Vagstad.

— Nå går en rekke medlemmer av Forskerforbundet ved UiB ut mot støtteerklæringen til team Hagen. Hvordan har dere funnet fram til dette standpunktet? Har dere loddet stemningen blant deres medlemmer?

— Nei, det har vi ikke. Vi kunne skrevet mange flere punkter enn det vi valgte å gjøre i e-posten, men vi valgte to punkter fordi vi har etablert politikk på disse områdene. Man er forberedt på å få kjeft når man anbefaler en kandidat, men vår vurdering er at det er fullstendig legitimt å gå ut med en mening når man har en, sier Vagstad.

— Upresise

Vagstad kan være enig med Vandvik i at noen av formuleringene under punktet om lønnsutvikling er upresise. Men han mener argumentet om Hagens rolle som prorektor de fire siste årene ikke bør være av betydning.

— Ingen av dem, verken Hagen eller Samdal, som har vært i rektoratet dobbelt så lenge kan klandres for den lønns- og budsjettpolitikken som har blitt ført ved UiB under Olsen.

Han mener også at Vandviks argumenter rundt en «sentralisering» av midler høyere opp i organisasjonen, er et tolkningsspørsmål.

— Dette er også en av grunnene til at vi har valgt å ha egne debatter. Begge lagene har gode formuleringer om hva de ønsker å gjennomføre, men ting skal finansieres og det er her vi mener å ha avdekket en viktig forskjell, sier Vagstad.

— HF er blant de som har de laveste lønningene blant vitenskapelig ansatte ved UiB. Hagen har hatt ansvar for lønnsutviklingen, sier professor Vigdis Vandvik ved UiB.

Vandvik: Feilaktig beskrivelse fra Forskerforbundet

Professor Vigdis Vandvik er selv medlem i Forskerforbundet og en av underskriverne i leserinnlegget som kritiserer Forskerforbundets brev til medlemmene lørdag.

— Vi mener Forskerforbundet gir en feilaktig beskrivelse av Team Samdals politikk på to områder: Lønnspolitikken og de strategiske satsingene. Når det gjelder lønnspolitikk, så har ingen av de to teamene skrevet særlig mye om dette i plattformene sine, og det at Hagen ønsker at UiB skal følge samme lønnsutvikling som resten av samfunnet, ligger jo allerede i avtaleverket, sier Vandvik til Khrono søndag kveld.

— Men det har ikke fungert i siste periode?

— Nei, og det er interessant. Samdals team peker spesielt på behov for å løfte minstelønna til de lavest lønna teknisk og administrative ansatte. Det bør også Forskerforbundet ta hensyn til og se verdien av. Denne gruppen er kjempeviktig for forskning og utdanning og for for at vi skal lykkes, sier Vandvik.

Hun minner også om at Margareth Hagen i fire år før hun kom inn i det sittende rektoratet var dekan og øverste leder ved Det humanistiske fakultet (HF).

— HF er blant de som har de laveste lønningene blant vitenskapelig ansatte ved UiB. Margareth Hagen har hatt ansvar for lønnsutviklingen, først som dekan deretter som prorektor, mens Samdal har har vært viserektor for utdanning med andre ansvarsområder, sier Vandvik, som etterlyser klarere analyser bak Forskerforbundets argumenter.

Ren latskap fra Forskerforbundet

Hun forstår heller ikke argumentasjonen til Hagen og Forskerforbundet om at strategiske satsinger gir mindre penger til grunnplanet.

— De strategiske satsingene skjer jo ikke på Muséplass, disse midlene fordeles til grunnmiljøene.

— Hvis vi bare dropper alle strategiske satsinger og prioriteringer, så vil jo alt bare fortsette som før. Men både universitetene, fagene og forskningsfronten endrer seg - det samme må universitetet. Derfor er det viktig at universitetssamfunnet får være med å diskutere strategi og vurdere eventuelle nye satsinger, sier Vandvik.

— Forskerforbundet trekker også fram at Hagen har gjort en god innsats i oppryddingen etter tidligere rektor Dag Rune Olsen og hans arbeid med Tom Knudsen og en såkalt praksisportal?

— Denne Olsen/Knudsen-saken har vært en vond og vanskelig sak for hele universitetet. Her synes jeg Hagen har oppført seg ryddig og ikke slått politisk mynt på saken, selv om hun rykket opp og ble fungerende rektor de siste månedene. Både Hagen og Samdal har sittet snart åtte år i sentral ledelse ved UiB - Hagen som dekan de fire første årene. Man må se på hva de to har levert over tid og ikke bare hva de har gjort de siste ukene eller månedene. Det punktet i mailen er ren latskap fra Forskerforbundet sin side, mener professor Vandvik.

Meldte seg ut av Forskerforbundet

Støtteerklæringen er ikke det eneste som har skapt storm i Forskerforbundet den siste tiden.

To dager før støtteerklæringen ble sendt ut, på torsdag, avholdt Forskerforbundet en debatt mellom kandidatene som fikk flere til å reagere.

Etter debatten meldte prorektorkandidat Oddrun Samdals team, Nils Gunnar Kvamstø, seg ut av fagforeningen. Han bekrefter utmeldingen i en SMS til Khrono søndag kveld, men ønsker ikke å si noe mer om saken.

NTL vet ikke ennå

Khrono var søndag i kontakt med hovedtillitsvalgt i NTL, Jørgen Melve om de eventuelt kom til å sende en tilsvarende brev til sine medlemmer som Forskerforbundet har gjort til sine.

— NTL har ved ulike valg anbefalt medlemmene våre å stemme på enkelte kandidater ved valg, basert på innholdet i valgplattformer og meninger kandidatene gir uttrykk for. Ved andre valg har vi nøyd oss med å oppfordre medlemmene til å stemme uten å ta stilling til kandidatene. Vi har ikke sendt ut noe til medlemmene om årets valg ennå og tenker at medlemmene skal på lese hva vi måtte mene før Khrono, skriver Jørgen Melve i en sms.

Powered by Labrador CMS