universell utforming

Tilsyn: Eksamenssystem strøk på 8 av 11 test­punkter

Ved Universitetet i Bergen ble det avdekket manglende universell utforming på 8 av 11 testpunkter i eksamenssystemet Inspera, et program mange universitet og høgskoler benytter.

— Vi har en dialog med Difi om det vi ikke er mål med. Vi har ikke rukket fristen til 15.september og beklager det. Vi har bedt om ny frist 1.oktober, sier avdelingsdirektør Christen Lorentz Soleim (bildet) ved Universitetet i Bergen etter at det ble avdekket feil i forhold til universell utforming av deres eksamenssystem.
— Vi har en dialog med Difi om det vi ikke er mål med. Vi har ikke rukket fristen til 15.september og beklager det. Vi har bedt om ny frist 1.oktober, sier avdelingsdirektør Christen Lorentz Soleim (bildet) ved Universitetet i Bergen etter at det ble avdekket feil i forhold til universell utforming av deres eksamenssystem.
Publisert Oppdatert

Hørt om uutilsynet? Navnet høres ut som en skrivefeil, men er en forkortelse for Tilsynet for universell utforming av ikt. Og det er nettopp feil og mangler i datasystemer tilsynet skal sørge for å avdekke og få rettet.

Nå har de kastet seg over utdanningssektoren, og i mai ble eksamenssystemet Inspera ved Universitetet i Bergen gått etter i sømmene når det gjelder tilgjengelighet for alle grupper, såkalt universell utforming.

Pålegg om retting

Der ble det avdekket feil på 8 av 11 kontrollpunkter. Systemet som administrerer eksamen viste seg å ha ulike mangler når det gjelder kontrast, tekststørrelse, tekstalternativer til informasjon som ikke er tekst osv.

Tilsynet påla UiB å rette feilene innen 15.september i høst. Nå skal det gjennomføres nye tester for å sjekke at rettelsene har ført til at Inspera-systemet kan godkjennes. Systemet benyttes av alle de største universitetene her til lands. Men leverandøren ønsker ikke å opplyse hvem og hvor mange som benytter eksamenssystemet.

Tidligere har det vært en mykere praksis dersom feil ble avdekket, ved at virksomhetene har fått anledning til frivillig retting før det ble gitt pålegg. Nå strammes skruen til der systemene ikke oppfyller kravene.

Strammer inn

«For å sikre økt etterlevelse av regelverket, gjør tilsynet nå en innstramming av tidligere praksis, der virksomheten har fått anledning til frivillig retting av brudd, før det ble tatt i bruk reaksjoner. Fremover tar tilsynet i bruk reaksjoner ved utsending av endelig tilsynsrapport, dersom kontrollen viser at virksomheten bryter kravene til universell utforming av ikt», heter det i brevet ser UiB får pålegg om å rette feilene i eksamenssystemet.

I tilsynsrapporten gjennomgås de 8 punktene der Inspera-løsningen ikke har holdt mål.

Det handler om mangelfulle forklarende tekstalternativer til informasjon som ikke inneholder tekst, f.eks bilder. Manglende kontrast på nettsidene slik at tekst blir leselig. Manglende mulighet til å forstørre tekst, tekstadvarsel dersom skjema er utfylt feil osv.

Vanskelig å bruke

«Feilene som er avdekket gjør at brukere som har vanskelig for å oppfatte visuelt innhold ikke alltid for presentert innholdet i alternativt format. Feilene som er knyttet til skjema gjør skjemaet vanskelig å bruke for alle. I tillegg er nettstedet vanskelig å bruke for brukere som ønsker eller må navigere med tastatur. Tilsynet legger vekt på at studenter bruker eksamensløsningen for å avlegge eksamen digitalt og at det derfor er viktig at løsningen er universelt utformet», skriver uutilsynet i sitt pålegg til Universitetet i Bergen.

Dersom feilene ikke blir rettet venter det tvangsmulkt på institusjonene.

Rakk ikke fristen

Avdelingsdirektør Christen Lorentz Soleim ved Universitetet i Bergen sier de tar tilsynet og påleggene på største alvor.

— Vi har gått etter og rettet de fleste av feilene det er snakk om. Så har vi en dialog med Difi om det vi ikke er mål med. Vi har ikke rukket fristen til 15.september og beklager det. Vi har bedt om ny frist 1.oktober, sier Soleim.

Han forklarer at uutilsynet skal teste systemet på nytt.

— De er i gang med en retest som skal avdekke om feilene er rettet. Den vil nok skje i nær fremtid, sier Christen Soleim.

— Er det lett for at denne type funksjonalitet ikke blir prioritert?

— Som sagt tar vi denne typen feil alvorlig, og for dem det gjelder har det ofte avgjørende betydning. Så dette er vi opptatt av skal fungere, sier Christen Lorentz Soleim.

Går ut over alle

Hos uutilsynet viser de til at noen feil ikke bare rammer enkelte grupper.

— Tilsynet mener det er uheldig at det er feil i hele 8 av 11 krav som er testet. Feilene gjør det vanskelig eller umulig for en bruker som må navigere med bare tastatur. Dette kan være personer med varig nedsatt funksjonsevne i hendene eller en person med senebetennelse. Det er også avdekket feil i skjema, og dette er en viktig funksjonalitet for navigering og bruk av en tjeneste, og feilene som er avdekket, går ut over alle brukere ved at det for eksempel ikke er markert hvilke feil som er obligatoriske og at det mangler hjelpetekst til utfylling, skriver seniorrådgiver Tom Debu Nesvåg i en epost til Khrono.

— Hvor alvorlig ser dere på resultatene?

— Det er alvorlig, men UiB har satt i gang retting og vi håper de fortsetter det gode arbeidet med universell utforming, skriver Nesvåg.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Rett til å delta

— Hva er det generelle bildet med tanke på IT-systemene dere sjekker og universell utforming?

— Det klare utgangspunktet er at alle skal ha rett til å delta i samfunnet uavhengig av en eventuell funksjonsnedsettelse. Regelverket om universell utforming av ikt har minstekrav som skal innfris for at sette skal være mulig. Tilsyn som gjennomføres av oss er basert på en risikovurdering. Vi velger tema og krav utfra hva vi vurderer som viktigst for at alle skal ha like muligheter for å delta, skriver Nesvåg.

Han mener virksomhetene tar tilsynene på alvor.

— Virksomhetene som blir kontrollert viser i stor grad vilje og ønske om å etterleve kravene. Vi ønsker at våre tilsyn skal bidra til at virksomhetene får avdekket mangler ved side løsninger og kan korrigere dem. Selv om virksomhetene benytter løsninger levert av tredjeparter, vil det være virksomheten som tilbyr løsningen til sluttbrukeren som er ansvarlig for at løsningen som tilbys er universelt utformet, skriver Tom Debu Nesvåg.

Ikke alle deler

Hos Inspera jobber de med å tilfredsstille kravene.

— Vi erkjenner at ikke alle deler av vår løsning fullt ut støtter standarden Web Consortium Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA, men jobber kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen og støtte den globalt anerkjente standarden for universell utforming, skriver Lasse Wikmark i Inspera AS.

Han forklarer at det meste av feilene er rettet opp, men det gjenstår fortsatt noe.

— Vi ser det som positivt at et slikt tilsyn belyser områdene som må forbedres. Sammen med UiB har vi både forbedret selve verktøyet som vi leverer og det innholdet som UiB har brukt vår løsning til, skriver Wiksmark.

— Det er mange utdanningsinstitusjoner som benytter Inspera. Hvordan påvirker endringene deres løsninger?

— De endringene vi har gjort i løsningen for å svare på pålegget fra tilsynsmyndigheten har vært med på å forbedre løsningen for alle våre kunder.

Av kundenes hensyn ønsker vi ikke å gå i detalj på hvilke utdanningsinstitusjoner vi leverer våre tjenester til. Alle våre eksisterende og nye kunder få fordel av de forbedringene dette tilsynet har ført med seg, skriver Wikmark.

Uutilsynet hadde ikke kapasitet til å besvare Khronos spørsmål om saken mandag.

Powered by Labrador CMS