— Vi er ikke forsikret om at programmet oppfyller aktuelle krav i lov og forskrifter, sier tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT om doktorgradsprogrammet om profesjonspraksis ved Nord universitet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Nord kan miste PhD-program

Revidering. NOKUT mistenker at Nord universitet ikke holder god nok kvalitet på et av de fire doktorgradsprogrammene sine. I verste fall kan en revidering av akkrediteringen føre til at Nord mister status som universitet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det hører med til sjeldenhetene at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) reviderer et akkreditert doktorgradsprogram for å vurderer om programmet bør legges ned eller om det kan fortsette. Men denne uka vedtok kvalitetsorganet NOKUT å se nærmere på om doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet holder kvalitetsmålene og følger vedtatte forskrifter, og ikke minst om de også oppfyller de nye og strengere forskriftene til doktorgradsprogram som trer i kraft fra 1.januar 2019.

Hvis prosessen ender med at Nord universitet ikke kan tilby et fjerde doktorgradsområde, kan det få konsekvenser for universitetsakkrediteringen.

Øystein Lund

— Når vi bestemmer oss for å revidere en akkreditering så skyldes det at vi har en begrunnet mistanke om at forskriften ikke blir fulgt, sier tilsynsdirektør i NOKUT, Øystein Lund, til Khrono.

Krav om fire PhD-programmer

Det er et krav til alle landets universiteter at de må ha minimum fire doktorgradsprogrammer for å kunne kalle seg et universitet. Nord universitet har i dag akkurat fire slike programmer.

— Dersom NOKUT nå finner at dette doktorgradsprogrammet ved Nord universitet ikke kan opprettholdes, kan de fortsette som universitet med bare tre doktorgradsprogrammer?

Avlagte doktorgrader på Nord universitet 2008-2017 totalt

20086
20095
20109
20118
201215
201319
201420
201513
20168
201714

Kilde: NIFU, doktorgrader i tall

— Hvis prosessen ender med at Nord universitet ikke kan tilby et fjerde doktorgradsområde, kan det få konsekvenser for universitetsakkrediteringen. Det er Kunnskapsdepartementet som i så fall skal fatte et endelig vedtak i en slik sak, sier tilsynsdirektør Lund.

Men dette er «worst case». Universitetet kan få inntil to år på seg til å bedre kvaliteten, eller NOKUT kan konkludere med at man følger forskriftene og kan fortsette som før.

Revidering av akkreditering

NOKUT har gjennomgått tilgjengelig informasjon om doktorgradsprogrammet på Nord universitets hjemmeside, forskningsinformasjonssystemet Cristin, database for høyere utdanning, tilsendt informasjon i brev av 1. oktober og i møte med universitetet 16. oktober.

På denne bakgrunnen har de konkludert med at det skal settes i gang en revidering av akkrediteringen for doktorgradsprogrammet, der de nasjonale kravene til akkreditering blir kontrollert.

NOKUT vil også se på hvordan Nord forvalter doktorgradsprogrammet med hensyn til gjennomføringsevne og dokumenterte resultater. De faglige vurderingene i en revidering gjøres av sakkyndige nedsatt av NOKUT.

Akademisk nybrottsarbeid

Nord universitet har selv tro på at de skal kunne bestå kvalitetstesten fra NOKUT.

— Da doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis ble akkreditert i 2009 ble fagfeltet vurdert som et nytt og nyskapende tverrfaglig fagfelt i norsk og internasjonal sammenheng, noe som også innebærer at universitet må håndtere en rekke faglige utfordringer. NOKUTs revidering er et uttrykk for at utfordringene kan være krevende, men vi har god tro på at vi vil vise tilstrekkelig faglig styrke, sier prorektor for forskning ved Nord universitet, Reid Hole.

Prorektor for forskning ved Nord universitet, Reid Hole. Foto: Arne Finne, Nord universitet

Doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet har tematisk fokus på yrkespraksis og kunnskapsutvikling i profesjonell yrkesutøvelse. Det legger særlig vekt på sentrale trekk i kompleksiteten i yrkesutøvelsen, hvordan den påvirker kunnskapsutviklingen i profesjonene, under hvilke normative og faktiske forhold yrkesutøvelsen foregår og hvordan dette i sin tur påvirker kunnskapsutviklingen i de ulike profesjonene. Doktorgradsstudiet skal også belyse det mangfold av faglige utfordringer som møtes og som må få sin plass i profesjonsfagene, heter det i en beskrivelse fra universitetet.

58 kandidater

Reid Hole sier til Khrono at det per i dag er 58 kandidater som er inne i et doktorgradsløp på programmet og 23 som har disputert.

— De 23 kandidatene er et viktig bidrag i denne forskningsplattformen om kunnskapsutviklingen på profesjonsutdanninger, sier Hole og viser til at det både er personer fra fengselsvesenet, politiet og journalister som har tatt doktorgrad på programmet, selv om det i utgangspunktet styres tverrfaglig fra lærer- og sykepleieutdanningen ved universitetet.

NOKUT varslet allerede i 2015, før fusjonen, tilsyn med Nord universitet og stilte spørsmål ved kvaliteten. Nord har fått kritikk fra departementet for for lite forskning, og nå stilles det spørsmål ved kvaliteten på et doktorgradsprogram.

NOKUTs revidering er et uttrykk for at utfordringene kan være krevende, men vi har god tro på at vi vil vise tilstrekkelig faglig styrke.

Reid Hole

— Er myndighetene litt ute etter dere?

— Vi opplever det ikke sånn. Både NOKUT og departementet forholder seg jo til realiteter. Vi har hatt utfordringer, og føler ikke at de er ute etter oss, men at de har en genuin interesse for å bidra til å styrke universitetet og bidra til å heve kvaliteten på utdanningene, sier Hole.

NOKUT ikke tilfredse

— Vi har som tilsynsmyndighet ansvaret for at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning. NOKUT har fulgt utviklingen innen den aktuelle doktorgraden ved Nord universitet, og vi er ikke forsikret om at programmet oppfyller aktuelle krav i lov og forskrifter. Vi vil i revideringsprosessen se på alle krav som stilles til studietilbudet. Noen særlig viktige områder vil være fagområdets avgrensning, fagmiljøets sammensetning og kompetanse, samt i hvilken grad doktorgradsopplæringen skjer innenfor det akkrediterte fagområdet, sier tilsynsdirektør i NOKUT Øystein Lund.

I de nye forskriftene fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT er krav til fagområde og fagmiljø skjerpet. Forskriftene sier at de nye kravene skal være oppfylt innen utløpet av 2018.

— NOKUT er opptatt av å sikre at de nye kravene er innfridd fra 1. januar 2019. Derfor starter vi nå opp en revideringsprosess av doktorgraden, med krav om innsending av dokumentasjon i begynnelsen av 2019, sier Lund, og fortsetter:

– Revidering er NOKUTs sterkeste tilsynsvirkemiddel. Når akkrediteringen til et studietilbud blir revidert, vil NOKUT vurdere om alle kravene til studietilbudet er oppfylt. Dette er et omfattende arbeid, sier Lund

Konklusjonene etter tilsynet med doktorgradsprogrammet vil ikke være klart før i september/oktober 2019. Det er NOKUTs styre som skal ta avgjørelsen etter innstillingen fra en sakkyndig komite.

Doktorgradsprogram ved Nord universitet

Program 2015 2016 2017 Vår 2018
PhD i sosiologi4305
PhD i akvatisk biovitenskap2142
PhD i studier av profesjonspraksis2243
PhD i bedriftsøkonomi5263

Kilde: Nord universitet

Vurderer universitetsstatus

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har også hatt et innledende tilsyn med Nords universitetsstatus. Rapporten fra desember 2016 viser at universitetet har store utfordringer med å oppnå kvalitet på linje med sammenlignbare universiteter.

I rapporten fra tilsynet står det at Nord har kritisk lave tall for akademisk kompetanse både på fagområder, fakultetsnivå og på studiestedene.

NOKUTs styre vedtok å følge opp tilsynet gjennom et nytt tilsyn med universitetets systematiske kvalitetsarbeid. Dette skal være ferdig i 2019, og etter dette vil NOKUT vurdere om det er behov for å revidere Nords akkreditering som universitet, heter det i styrevedtaket.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS