Mange ansatte på universiteter og høgskoler forskutterer tusenvis av kroner for sine arbeidsgivere. En rettskraftig dom fra i sommer kan bety endret praksis. Foto: Tove Lie

Fersk dom kan føre til endring i krav om forskuddsbetaling ved tjenestereiser

Tjenestereiser. Mange ansatte på universiteter og høgskoler er pålagt å legge ut for fly og hotell på tjenestereiser. En fersk dom kan sette en stopper for denne praksisen.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Fra dommen i Borgarting lagmannsrett, sammendraget

Norsk Tjenestemannslag (NTL) anla søksmål mot staten ved Utenriksdepartementet (UD).

NTL tapte første runde i Oslo tingrett, men vant runde to i Borgarting lagmannsrett. Staten anket avgjørelsen til Høyesterett, men anken ble avvist og dommen fra Borgarting fra 30. april 2018 blir stående.

Der heter det i sammendraget:

«Tvisten gjelder spørsmålet om UD kan pålegge ansatte å påta seg personlige økonomiske forpliktelser overfor tredjemenn for utgifter til flybilletter og/eller utgifter til hotell i forbindelse med tjenestereiser slik departementets reisepolicy bestemmer. For lagmannnsretten anførte staten at vilkårene for at NTL kunne opptre som part ikke var oppfylt,jf. tvisteloven § 1-4, og at kravet om rettslig interesse heller ikke var oppfylt, jf. § 1-3. Lagmannsrettens konklusjon var at NTL som organisasjon hadde søksmålskompetanse og at kravet til rettslig interesse var oppfylt. Ved vurderingen av sakens realitet, var lagmannsrettens utgangspunkt at et pålegg som det aktuelle, forutsetter et rettslig grunnlag. Lagmannsrettens vurdering var at pålegget verken hadde grunnlag i de individuelle arbeidsavtalene, i tariffavtale eller i arbeidsgivers styringsrett. Pålegget ble derfor ansett som urettmessig.»

Se også: Hele dommen her (krever tilgang til Lovdata pro)

Mange ansatte på universiteter og høgskoler opplever at de må bruke kredittkort med personlig ansvar for å bestille fly og hotell ved tjenestereiser, og det er tidvis vanskelig, for ikke å si umulig, å få ordnet reisebestilling på en annen måte.

I sommer fikk Norsk tjenestemannslag (NTL) rettens medhold i at arbeidsgiver ikke kan pålegge ansatte å legge ut for reiser og opphold i forbindelse med tjenestereiser.

Den konkrete saken var en mangeårig strid om hvorvidt Utenriksdepartementet kan pålegge sine ansatte å legge ut for utgifter til fly og hotell.

Vant i lagmannsretten - Høyesterett aksepterte ikke anke

NTL gikk til retten for å få kjent praksisen til Utenriksdepartementet ulovlig. NTL mente det var et urimelig krav fra arbeidsgiver å pålegge ansatte å legge ut for reiser og opphold. De trakk også fram at de ansatte ble ansvarlig for potensielt store summer, og konsekvensene kan bli dramatiske for den enkelte.

Nå regner vi med at institusjonene, også universiteter og høgskoler, vil følge opp og endre praksis hvis den er i strid med dommen.

Guro Vadstein

I tingretten fikk staten og Utenriksdepartementet medhold, men i ankesaken i Borgarting lagmannsrett ble det full seier til NTL.

Staten anket så videre til Høyesterett, men anken ble avvist av ankeutvalget i Høyesterett og dommen fra lagmannsretten blir stående.

Mener dommen må skape presedens

Guro Vadstein er forbundssekretær i NTL, og sier at NTL er veldig godt fornøyd med at dommen fra Borgarting blir stående.

— Hvis du spør Regjeringsadvokaten vil du sikkert få til svar at denne dommen bare gjelder for UD, men vi mener den må være gjeldende for alle statsansatte, sier Vadstein til khrono.

— Hvordan vil dere følge opp dette resultatet?

— Praksisen på eksempelvis universiteter og høgskoler spriker i alle retninger. Vi planlegger et rundskriv til våre tillitsvalgte om dommen blant annet, forteller Vadstein.

Hun legger til:

— På mange institusjoner er de ansatte pålagt å bruke kredittkort med personlig ansvar, mens de eksempelvis ved Universitetet i Bergen har innført kort med bedriftsansvar, og da er det jo ikke lenger den ansatte, men arbeidsgiver som bærer det økonomiske ansvaret for kortet, sier Vadstein.

Rammeavtaler med alle muligheter

Hun forteller at eksempelvis OsloMet ble trukket fram som et eksempel fra Regjeringsadvokaten som en institusjon som praktiserer tilsvarende system som UD hadde, nemlig at den enkelte må ha eget kort for å kunne bestille reise og opphold via arbeidsgiver.

Guro Vadstein, NTL. Foto: Arbeiderpartiet

Vadstein legger til at Difi har framforhandlet rammeavtaler for reiser, og i alle disse avtalene ligger det muligheter slik at de ansatte skal slippe å legge ut for flyreiser og hotell på eget kort eller egen regning.

Hun trekker fram at store etater som NAV og Skatt nå har lagt om til løsninger som er i tråd med dommen i lagmannsretten.

— Vi mener at lagmannsrettens dom er riktig og dessuten godt begrunnet. Nå regner vi med at institusjonene, også universiteter og høgskoler, vil følge opp og endre praksis hvis den er i strid med dommen, sier Vadstein.

— Dommen får betydning

Khrono har spurt Kunnskapsdepartementet om hvordan de tolker dommen og om den skaper presedens for universiteter og høgskoler.

— Dommen du viser til har betydning for hele det statlige virkeområdet, svarer Svend Erik R. Haaland, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, men han legger til:

— Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er ansvarlig for utforming av bestemmelser i Statens personalhåndbok og er rette instans for spørsmålene du stiller.

Har aldri hatt rett til å pålegge bruk av kredittkort

Khrono har forelagt Kommunaldepartementet samme spørsmål og får svar fra arbeidsgiverpolitisk avdeling. De mener arbeidsgiver aldri har hatt rett til å pålegge ansatte å bruke kredittkort med personlig ansvar. Avdelingsdirektør Grete Antonie Jarnæs skriver:

«Reiseavtalene i staten regulerer hva, og i hvilke tilfeller, man kan få refundert utgifter man har hatt i forbindelse med en reise i arbeidssammenheng. I avtalene er det bestemmelser om bruk av kredittkort og forskuddsutbetaling. I kommentarene til bestemmelsene er det tydelig uttalt at arbeidsgiver ikke kan pålegge ansatte å skaffe seg kredittkort i eget navn. Dommen i Lagmannsretten har ikke endret på dette.

Dommen du viser til har betydning for hele det statlige virkeområdet.

Svend Erik R. Haaland

Reiseavtalene i staten har ingen bestemmelser om reisepolicy, eller hvordan man skal innrette det rent administrative rundt reiser i virksomheten. Det er opp til den enkelte virksomhet å vurdere hvilke rutiner man skal ha, herunder valg av reiseregningsskjema, eventuell avtale med reisebyrå mv. På Arbeidsgiverportalen til DIFI finnes nærmere informasjon om bl.a. etablering av reisepolicy i staten.»

Regjeringsadvokaten: Ønsker ikke å svare om presedens

Regjeringsadvokaten og Elisabeth Stenwig, som førte saken for staten i lagmannsretten, vil ikke svare på om dommen fra Utenriksdepartementet vil få presedens for resten av staten.

— Den aktuelle dommen gjelder ansatte i UD. Hvorvidt saken vil eller skal skape presedens for andre statlige etater eller institusjoner ønsker jeg ikke å kommentere eller spekulere i, sier Stenwig.

(Journalisten som har skrevet denne saken er selv ansatt på OsloMet og pålagt rutinene som universitetet der har lagt opp til. Red.mrk.)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS