kvalitetsarbeid

To av fire høgskoler fikk ikke godkjent på kvalitet

Dronning Mauds Minne Høgskole må rette opp vesentlige mangler i sitt kvalitetsarbeid etter tilsyn. Heller ikke Forsvarets høgskole får godkjent.

Forsvarets høgskole, som holder til på Akershus festning, oppfyller ikke ett av ni krav for å få godkjent sitt kvalitetsarbeid av Nokut.
Publisert Oppdatert

Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har hatt tilsyn med kvalitetsarbeidet ved Politihøgskolen, Forsvarets høgskole og Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning i år.

I tillegg kommer NLA Høgskolen, som fikk underkjent sitt kvalitetsarbeid i 2019, og som var oppe til ny behandling hos Nokut.

I dag vedtok styret i Nokut at Politihøgskolen og NLA Høgskolen får godkjentstempel på sitt systematiske kvalitetsarbeid.

Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) og Forsvarets høgskole får derimot ikke godkjent og må rette opp mangler. Vedtakene er i tråd med innstillingene fra de sakkyndige komiteene.

Åtte av ni krav ikke oppfylt

Verst er det for Dronning Mauds Minne, der sakkyndig komité har vurdert at åtte av ni krav ikke er oppfylt. Blant annet mener komiteen at høgskolens kvalitetssystem ikke er oppdatert og tilpasset størrelsen og behovene til institusjonen. Videre at beskrivelse av roller, ansvar, prosesser og rapporteringslinjer er uklare. Komiteen sier også at DMMH mangler rutiner for å kontrollere og sikre kvaliteten i studietilbudene sine.

Ved Forsvarets høgskole (FHS) er det kun ett av ni krav som ikke er oppfylt. Det handler om at de sakkyndige har sett eksempler på at sviktende kvalitet ikke er blitt rettet opp etter rimelig tid og at det har gått utover studentene.

Et år til å rette opp

Både Dronning Mauds Minne og Forsvarets høgskole får et år på å rette opp manglene. For førstnevnte vil komiteen gjennomføre et nytt tilsyn, høgskolen må sende inn ny dokumentasjon for alle ni krav og komiteen kommer på et nytt besøk. Forsvarets høgskole trenger kun å levere ny dokumentasjon på at den ene mangelen er rettet opp.

– Både FHS og DMMH må gjennom ny behandling i Nokuts styre. Dersom DMMH ikke klarer å rette opp manglene innen tidsfristen, vil høgskolen miste retten til selv å akkreditere nye studietilbud. I så fall må institusjonen søke Nokut om godkjenning av alle nye studietilbud. Det vil ikke gå ut over utdanningene høgskolen allerede tilbyr og har akkreditering for, sier Nokut-direktør Kristin Vinje i en pressemelding.

NLA Høgskolen hadde tilsyn med kvalitetsarbeidet sitt i 2019, men fikk da påvist enkelte mangler

– Nå er alle kravene i loven og forskriftene oppfylt, og det systematiske kvalitetsarbeidet tilfredsstillende, sier Vinje.

Mangler som høgskole

Samme år, i desember 2019, innledet Nokut også revidering av NLA Høgskolens institusjonsakkreditering.

16. desember 2021 konkluderte Nokuts styre med at høgskolen ikke oppfylte alle kravene til akkreditering som høgskole og den fikk to år på seg til å rette opp manglene.

Det gjaldt blant annet at førstestillings- og toppkompetansen måtte økes for å komme på nivå med akkrediterte høgskoler.

Derimot fant ikke Nokuts styre grunn til å konkludere med at NLA Høgskolens plikt til å fremme og verne akademisk frihet var brutt, slik sakkyndig komite konkluderte med.

Powered by Labrador CMS