ledelse

To dekaner ansatt ved OsloMet

Marit Kirkevold er ny helsedekan ved OsloMet og Oddgeir Osland fortsetter i en ny periode som dekan i samfunnsvitenskap.

Marit Kirkevold blir ny dekan ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet fra 1. februar.
Publisert

Marit Kirkevold har vært instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet siden 2019 og blir ny dekan ved Fakultet for helsevitenskap.

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap får dagens dekan Oddgeir Osland fire nye år i stillingen. 

Det vedtok styret ved OsloMet på et ekstraordinært styremøte mandag.

Begge dekanene tar fatt på sine fireårige åremål 1. februar 2024.

10 søkere på helsevitenskap

Kirkevold overtar etter Gro Jamtvedt, som har vært dekan i åtte år. Kirkevold kom med på søkerlisten noen dager etter fristen og var en av 10 søkere til stillingen. Blant annet søkte også de to prodekanene ved fakultetet, Kaare Magne Nielsen og Kåre Rønn Richardsen.

Før hun ble instituttleder på OsloMet var Kirkevold professor i sykepleie ved Universitetet i Oslo, der hun ledet avdeling for sykepleievitenskap i perioden 2011-2019. 

Trekker fram erfaring

— Jeg takker for den store tilliten det er å bli ansatt som ny dekan ved Fakultet for helsevitenskap, som har en viktig rolle i å bidra til å løse fremtidens utfordringer innenfor helse- og omsorgstjenestene, sier Marit Kirkevold på OsloMets internsider.

Rektor Christen Krogh viser til at Marit Kirkevold kjenner både OsloMet og fakultetet godt fra før og til at hun har lang erfaring fra sektoren med forskning, utdanning og ledelse. 

— Hun har bred kompetanse innenfor helseprofesjonene og god innsikt i hvordan fakultetet og universitetet kan bidra til å møte samfunnets og helsevesenets utfordringer og behov, sier Krogh.

Oddgeir Osland har vært dekan ved Faklultet for samfunnsvitenskap snart i fire år og får fire nye år i stillingen.

Osland fortsetter

Oddgeir Osland var en av fem søkere til stillingen som dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og er glad for å få fire nye år i stillingen.

– Jeg er svært glad for tilbudet om fornyet åremål, og ser fram til fire nye år med godt samarbeid med kollegiet, studentene og universitetsledelsen, sier Osland.

Før han ble dekan ved fakultetet var han leder for Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet (2011-2020), nå omdøpt til Senter for profesjonsforskning.  

– Oddgeir har lang og verdifull erfaring fra OsloMet og Fakultet for samfunnsvitenskap. Som sosiolog har han bred kunnskap om fagområdene ved fakultetet, og også inngående forståelse for profesjonsutdanningene våre og universitetets rolle i samfunnet. Dette er svært viktige perspektiver jeg er glad for at han bidrar med inn i universitetets ledergruppe, sier rektor Christen Krogh.

Powered by Labrador CMS