To meritterte undervisere i Agder

Det er tre år siden viserektor Morten Brekke fikk status som merittert underviser. Nå har Universitetet i Agder utnevnt nummer to og tre.

Førsteamanuensis John Arngrim Hunnes og førstelektor Torunn Skåltveit Olsen ved Handelshøyskolen ved UiA har begge fått status som meritterte undervisere.

I styremøtet 12.mai utnevnte Universitetet i Agder (UiA) to nye meritterte undervisere. Begge er ansatt ved Handelshøyskolen ved UiA: Førsteamanuensis John Arngrim Hunnes og førstelektor Torunn Skåltveit Olsen.

– Våre nye meritterte undervisere har dokumentert et systematisk og vitenskapelig arbeid knyttet til undervisning. De er opptatt av å utvikle seg som undervisere og har en kollegial tilnærming som er til inspirasjon for andre på tvers av eget fagfelt, sier Morten Brekke til UiAs egne nettsider.

Vil gi studentene en god start

Brekke er viserektor for utdanning, og var selv frem til nå UiAs eneste meritterte underviser.

Det var et enstemmig universitetsstyre som utnevnte Hunnes og Olsen. De to har tidligere fått undervisningsprisen ved UiA for undervisningen sin.

— Det er en anerkjennelse av det systematiske utviklingsarbeidet John Arngrim Hunnes og jeg har lagt ned over flere år. Vi møter mange spente førstesemesterstudenter og en viktig motivasjonsfaktor har vært å gi disse studentene en god start på sin universitetsreise, sier Torunn Skåltveit Olsen til UiA.

Flere har tildelt

Kandidater til meritteringsordningen ved UiA må dokumentere en forskende tilnærming, høy kvalitet på studentenes læring, en klar utvikling og kollegial holdning. Målet er å høyne utdanningskvaliteten.

Som Khrono har skrevet, har de aller fleste universitet- og høgskoler nå på plass en meritteringsordning. Denne våren har også Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelig høgskole utnevnt nye meritterte undervisere.

Powered by Labrador CMS